Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 1

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 1

#1. Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap : C. 1981

#2. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir piyasada geçerli değildir?

Cevap : B. Az sayıda satıcı vardır

#3. Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Varlık Yönetim Şirketleri

#4. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasının en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Etkin Risk Yönetimi

#5. İstanbul Altın Borsası hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

Cevap : A. 26 Temmuz 1995

#6. Nominal faiz oranı % 18 olduğuna göre beklenen enflasyonun % 12 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?

Cevap : D. %5.36

#7. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin kullanım amaçlarından birisidir?

Cevap : E. Korunma

#8. Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?

Cevap : B. Altı Yıl

#9. Yatırım bankalarının halka arz edilen menkul kıymetlerin tümü satılamadığında, kalanı satın almayı üstlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : C. Yüklenim aracılığı

#10. Bir finansal sistemde en fazla fon talep eden birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. İşletmeler

#11. Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm kaynaklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : C. Servet

#12. Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği yapı aşa- ğıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Gelişen İşletmeler Piyasası

#13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü pazardır?

Cevap : A. Uluslararası Tahvil Pazarı

#14. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki organize piyasalardan değildir?

Cevap : B. Bankalararası Döviz Piyasası

#15. Fonların riski yüksek, getirisi düşük yatırımların finanse edilmesinde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Ters seçim

#16. Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yatırım Ortaklıkları

#17. Aşağıdakilerden hangisi kişilerden katılmabelgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek üzere oluşturulan mal varlığıdır?

Cevap : E. Yatırım fonu

#18. Ülkemizde devlet tahvilleri en az kaç yıl vadeli olmak zorundadır?

Cevap : E. 1

#19. Aşağıdakilerden hangisi sıcak para olarak ifade edilen yatırımdır?

Cevap : D. Portföy yatırımı

#20. İstanbul Altın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : C. 26 Temmuz1995

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -1
Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar

Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm kaynaklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A. Hazine
B. Yatırım
C. Servet
D. Tasarruf
E. Mevduat

Cevap : C. Servet

Bir finansal sistemde en fazla fon talep eden birim aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletmeler
B. Devlet
C. Yabancılar
D. Bireyler
E. Hükümetler

Cevap : A. İşletmeler

Aşağıdakilerden hangisi sıcak para olarak ifade edilen yatırımdır?

A. Faiz yatırımı
B. Doğrudan yatırım
C. Kar yatırımı
D. Portföy yatırımı
E. Aracısız yatırım

Cevap : D. Portföy yatırımı

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir piyasada geçerli değildir?

A. Çok sayıda alıcı vardır
B. Az sayıda satıcı vardır
C. Bilgi hızlı yayılır
D. Fiyatlar tüm bilgileri yansıtır
E. Bilgi herkese ulaşır

Cevap : B. Az sayıda satıcı vardır

Ülkemizde devlet tahvilleri en az kaç yıl vadeli olmak zorundadır?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1

Cevap : E. 1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki organize piyasalardan değildir?

A. TCMB Açık Piyasa
B. Bankalararası Döviz Piyasası
C. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası
D. İstanbul Altın Piyasası
E. VOB Vadeli İşlemler Piyasası

Cevap : B. Bankalararası Döviz Piyasası

Yatırım bankalarının halka arz edilen menkul kıymetlerin tümü satılamadığında, kalanı satın almayı üstlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A. Broker aracılığı
B. Dealer aracılığı
C. Yüklenim aracılığı
D. Maliyetli aracılık
E. En iyi gayret aracılığı

Cevap : C. Yüklenim aracılığı

Fonların riski yüksek, getirisi düşük yatırımların finanse edilmesinde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ters seçim
B. Ahlaki riziko
C. Asimetrik bilgi
D. İşlem maliyeti
E. Bilgi maliyeti

Cevap : A. Ters seçim

Aşağıdakilerden hangisi kişilerden katılmabelgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek üzere oluşturulan mal varlığıdır?

A. Portföy şirketi
B. Yatırım ortaklığı
C. Risk sermayesi
D. Factoring şirketi
E. Yatırım fonu

Cevap : E. Yatırım fonu

Nominal faiz oranı % 18 olduğuna göre beklenen enflasyonun % 12 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?

A. %6.85
B. %6.25
C. %6
D. %5.36
E. %4.65

Cevap : D. %5.36

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!