Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 2

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 2

#1. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?

Cevap : A. 1996

#2. Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm kaynaklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : C. Servet

#3. Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

#4. Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : E. İtibar Yönetimi

#5. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasası pazarlarından biri değildir?

Cevap : B. Kesin Alım-Satım Pazarı

#6. Borsaların, küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan mekanizması aşağıdaki işlevlerinden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : C. Sermayeyi Tabana Yaymak

#7. Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

Cevap : D. Bilgi Asimetrisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi finans sektörlerinin düzenlenmesinin nedenlerinden birisi değildir?

Cevap : E. İşlem hacmi

#9. Yatırım bankalarının halka arz edilen menkul kıymetlerin tümü satılamadığında, kalanı satın almayı üstlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : C. Yüklenim aracılığı

#10. Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Likit Fonlar

#11. Borsa İstanbul piyasalarında aşağıdakilerden hangisi işlem görmemektedir?

Cevap : E. Petrol ürün kontratları

#12. ABD’de düzenleyici yapı nasıl örgütlenmiştir?

Cevap : A. Üç Ayaklı

#13. Mevduata tam güvence sağlanmasının olası sonucu aşağıdaki hangisidir?

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

#14. Ülkemizde devlet tahvilleri en az kaç yıl vadeli olmak zorundadır?

Cevap : E. 1

#15. Finans kurumlarının, bir düzenleyici kurumun bulunmadığı durumda kısa vadeli avantaj sağlamak amacıyla yatırımcıların çıkarlarının aleyhine davranışlar sergilemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?

Cevap : E. Sistemin Kilitlenmesi

#16. Borsa İstanbul 1986 yılından 2011 yılı sonu na kadar, birincil ve ikincil halka arzlar ve bedelli sermaye artırımı yolu ile Türkiye ekonomisine ne kadar kaynak aktarmıştır?

Cevap : A. 62 milyar ABD Doları

#17. Aşağıdakilerden hangisi sıcak para olarak ifade edilen yatırımdır?

Cevap : D. Portföy yatırımı

#18. Sermaye Piyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

Cevap : C. 7 Üye

#19. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : E. 4 Şubat 2005

#20. Aşağıdakilerden hangisi kişilerden katılmabelgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek üzere oluşturulan mal varlığıdır?

Cevap : E. Yatırım fonu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -2
Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar

Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar götürebilmekteyiz?

A. 1870’lere
B. 1900’lere
C. 1950’lere
D. 1980’lere
E. 2000’lere

Cevap : A. 1870’lere

Aşağıdakilerden hangisi finans sektörlerinin düzenlenmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A. Dışsallıklar
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları
E. İşlem hacmi

Cevap : E. İşlem hacmi

Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları
E. İşlem hacmi

Cevap : A. Dışsallık

Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Bilgi Asimetrisi
E. İşlem hacmi

Cevap : D. Bilgi Asimetrisi

Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. İşlem hacmi

Cevap : D. Asil – vekil problemleri

Finans kurumlarının, bir düzenleyici kurumun bulunmadığı durumda kısa vadeli avantaj sağlamak amacıyla yatırımcıların çıkarlarının aleyhine davranışlar sergilemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. Sistemin Kilitlenmesi

Cevap : E. Sistemin Kilitlenmesi

Finansal kurumlar devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullandıklarında ortaya çıkan durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. Sistemin Kilitlenmesi

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

Mevduata tam güvence sağlanmasının olası sonucu aşağıdaki hangisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. Sistemin Kilitlenmesi

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bütünleşik Yaklaşım
B. Yakınsak Yaklaşım
C. Iraksak Yaklaşım
D. Dışsal Yaklaşım
E. Ahlaki Yaklaşım

Cevap : A. Bütünleşik Yaklaşım

ABD’de düzenleyici yapı nasıl örgütlenmiştir?

A. Üç Ayaklı
B. Dört Ayaklı
C. Beş Ayaklı
D. Altı Ayaklı
E. Yedi Ayaklı

Cevap : A. Üç Ayaklı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!