Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 3

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin kullanım amaçlarından birisidir?

Cevap : E. Korunma

#2. Finans kurumlarının, bir düzenleyici kurumun bulunmadığı durumda kısa vadeli avantaj sağlamak amacıyla yatırımcıların çıkarlarının aleyhine davranışlar sergilemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?

Cevap : E. Sistemin Kilitlenmesi

#3. Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Varlık Yönetim Şirketleri

#4. İstanbul Altın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : C. 26 Temmuz1995

#5. ABD’de düzenleyici yapı nasıl örgütlenmiştir?

Cevap : A. Üç Ayaklı

#6. Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Bütünleşik Yaklaşım

#7. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü pazardır?

Cevap : A. Uluslararası Tahvil Pazarı

#8. Aşağıdakilerden hangisi finans sektörlerinin düzenlenmesinin nedenlerinden birisi değildir?

Cevap : E. İşlem hacmi

#9. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasının en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Etkin Risk Yönetimi

#10. Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar götürebilmekteyiz?

Cevap : A. 1870’lere

#11. Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği yapı aşa- ğıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Gelişen İşletmeler Piyasası

#12. Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

Cevap : D. Asil – vekil problemleri

#13. Finansal kurumlar devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullandıklarında ortaya çıkan durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

#14. Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Dışsallık

#15. İstanbul Altın Borsası hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

Cevap : A. 26 Temmuz 1995

#16. Mevduata tam güvence sağlanmasının olası sonucu aşağıdaki hangisidir?

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

#17. Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap : C. 1981

#18. Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

Cevap : D. Bilgi Asimetrisi

#19. Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yatırım Ortaklıkları

#20. Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?

Cevap : B. Altı Yıl

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 3-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -3
Borsalar

Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri arasında yer almamaktadır?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. İtibar Yönetimi

Cevap : E. İtibar Yönetimi

Borsa İstanbul 1986 yılından 2011 yılı sonu na kadar, birincil ve ikincil halka arzlar ve bedelli sermaye artırımı yolu ile Türkiye ekonomisine ne kadar kaynak aktarmıştır?

A. 62 milyar ABD Doları
B. 73 milyar ABD Doları
C. 54 milyar ABD Doları
D. 102 milyar ABD Doları
E. 88 milyar ABD Doları

Cevap : A. 62 milyar ABD Doları

Borsaların, küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan mekanizması aşağıdaki işlevlerinden hangisini tanımlamaktadır?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. Ekonomide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırmak

Cevap : C. Sermayeyi Tabana Yaymak

Borsa İstanbul piyasalarında aşağıdakilerden hangisi işlem görmemektedir?

A. Pay senetleri
B. Tahvil ve bonolar
C. Borsa yatırım fonları
D. Varantlar
E. Petrol ürün kontratları

Cevap : E. Petrol ürün kontratları

Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasası pazarlarından biri değildir?

A. Repo-Ters Repo Pazarı
B. Kesin Alım-Satım Pazarı
C. Uluslararası Tahvil Pazarı
D. Kurumsal Ürünler Pazarı
E. Pay Senedi Repo Pazarı

Cevap : B. Kesin Alım-Satım Pazarı

Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği yapı aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A. Kesin Alım-Satım Pazarı
B. Pay Piyasası
C. Gelişen İşletmeler Piyasası
D. Kurumsal Ürünler Pazarı
E. Serbest İşlem Platformu

Cevap : C. Gelişen İşletmeler Piyasası

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü pazardır?

A. Uluslararası Tahvil Pazarı
B. Döviz Opsiyon Pazarı
C. Gözaltı Pazarı
D. Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı
E. Serbest İşlem Platformu

Cevap : A. Uluslararası Tahvil Pazarı

Vadeli işlem ve opsiyon piyasasının en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. Etkin Risk Yönetimi

Cevap : E. Etkin Risk Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin kullanım amaçlarından birisidir?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. Korunma

Cevap : E. Korunma

İstanbul Altın Borsası hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

A. 26 Temmuz 1995
B. 27 Temmuz 1995
C. 30 Ağustos 1996
D. 26 Eylül 1999
E. 26 Ekim 2000

Cevap : A. 26 Temmuz 1995

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!