Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 4

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki organize piyasalardan değildir?

Cevap : B. Bankalararası Döviz Piyasası

#2. Borsaların, küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan mekanizması aşağıdaki işlevlerinden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : C. Sermayeyi Tabana Yaymak

#3. Bir finansal sistemde en fazla fon talep eden birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. İşletmeler

#4. Borsa İstanbul piyasalarında aşağıdakilerden hangisi işlem görmemektedir?

Cevap : E. Petrol ürün kontratları

#5. Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

#6. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : E. 4 Şubat 2005

#7. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?

Cevap : A. 1996

#8. Nominal faiz oranı % 18 olduğuna göre beklenen enflasyonun % 12 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?

Cevap : D. %5.36

#9. Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Dışsallık

#10. Sermaye Piyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

Cevap : C. 7 Üye

#11. Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : E. İtibar Yönetimi

#12. Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar götürebilmekteyiz?

Cevap : A. 1870’lere

#13. Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

Cevap : D. Asil – vekil problemleri

#14. Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Bütünleşik Yaklaşım

#15. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir piyasada geçerli değildir?

Cevap : B. Az sayıda satıcı vardır

#16. Borsa İstanbul 1986 yılından 2011 yılı sonu na kadar, birincil ve ikincil halka arzlar ve bedelli sermaye artırımı yolu ile Türkiye ekonomisine ne kadar kaynak aktarmıştır?

Cevap : A. 62 milyar ABD Doları

#17. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasası pazarlarından biri değildir?

Cevap : B. Kesin Alım-Satım Pazarı

#18. Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Likit Fonlar

#19. Fonların riski yüksek, getirisi düşük yatırımların finanse edilmesinde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Ters seçim

#20. Finansal kurumlar devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullandıklarında ortaya çıkan durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -4
Sermaye Piyasası Kurumları

Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

A. Sermaye Piyasası Kanunu
B. Türk Ticaret Kanunu
C. Medeni Kanun
D. Borçlar Kanunu
E. Vergi Usul Kanunu

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

A. 1974
B. 1980
C. 1981
D. 1990
E. 2000

Cevap : C. 1981

Sermaye Piyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

A. 5 Üye
B. 6 Üye
C. 7 Üye
D. 8 Üye
E. 9 Üye

Cevap : C. 7 Üye

Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?

A. Beş Yıl
B. Altı Yıl
C. Yedi Yıl
D. Sekiz Yıl
E. Dokuz Yıl

Cevap : B. Altı Yıl

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

A. 24 Ocak 1980
B. 29 Ekim 1990
C. 1 Ocak 2000
D. 18 Mart 2003
E. 4 Şubat 2005

Cevap : E. 4 Şubat 2005

İstanbul Altın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

A. 24 Ocak 1980
B. 29 Ekim 1990
C. 26 Temmuz1995
D. 18 Mart 2003
E. 4 Şubat 2005

Cevap : C. 26 Temmuz1995

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?

A. 1996
B. 1997
C. 1999
D. 2000
E. 2001

Cevap : A. 1996

Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yatırım Fonları
B. Takas Kuruluşları
C. Aracı Kurumlar
D. Derecelendirme Kurumları
E. Yatırım Ortaklıkları

Cevap : E. Yatırım Ortaklıkları

Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tahvil – Bono Fonları
B. Karma Fonlar
C. Hisse Senedi Fonları
D. Likit Fonlar
E. Uluslararası Fonlar

Cevap : D. Likit Fonlar

Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A. Varlık Yönetim Şirketleri
B. Takas Kuruluşları
C. Aracı Kurumlar
D. Derecelendirme Kurumları
E. Yatırım Ortaklıkları

Cevap : A. Varlık Yönetim Şirketleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!