Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Ünite 7

Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

#1. Dupont’un ham madde, endüstriyel kimyasallar, tarım kimyasalları, ilaç ürünleri gibi çok çeşitli ürünler üretmesi küresel stratejilerden hangisini uyguladığını göstermektedir?

Cevap : A. Sınır ötesi küresel strateji

#2. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : B. Ürün yaşam süresinin uzaması

#3. İki ya da daha fazla ülkede pazarlama, üretim, ar-ge gibi faaliyetlerde bulunan, bir merkezden yönetilen, yurt dışı gelirleri toplam gelirlerinin %2530’ini oluşturan işletmelere ne ad verilir?

Cevap : E. Çok uluslu işletmeler

#4. Satışlarda yıllık artış oranı elde etmeye çalışmak küresel işletme amaçlarından hangisine girmektedir?

Cevap : C. Pazarlama amaçları

#5. Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabetin ön plana çıkardığı unsurlardan biri değildir?

Cevap : B. Arz değişikliği

#6. Küreselleşmenin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

Cevap : A. Değişim ve gelişim

#7. Küreselleşmenin birinci döneminde aşağıdaki icatlardan hangisi etkili olmuştur?

Cevap : D. Telgrafın bulunması

#8. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : C. OPEC

#9. Küresel işletmelerde strateji geliştirme sürecinin hangi aşamasında misyon belirlenmektedir?

Cevap : D. Birinci

#10. Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabet gücünü belirleyen işletme dışı faktörlerden biridir?

Cevap : E. Devletin ekonomideki yeri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -7
Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

Küreselleşmenin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A. Değişim ve gelişim
B. Sermaye
C. Ülkeler
D. Ürünler
E. Savaşlar

Cevap : A. Değişim ve gelişim

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

A. IMF
B. Dünya Bankası
C. OPEC
D. Dünya Ticaret Örgütü
E. GATT

Cevap : C. OPEC

Küreselleşmenin birinci döneminde aşağıdaki icatlardan hangisi etkili olmuştur?

A. Telefonun bulunması
B. Elektriğin bulunması
C. Tekerleğin bulunması
D. Telgrafın bulunması
E. Uçağın bulunması

Cevap : D. Telgrafın bulunması

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biri değildir?

A. Bilgi toplumunun oluşması
B. Ürün yaşam süresinin uzaması
C. Sermayenin küreselleşmesi
D. Küresel rekabetin oluşması
E. Hizmet sektörünün önem kazanması

Cevap : B. Ürün yaşam süresinin uzaması

İki ya da daha fazla ülkede pazarlama, üretim, ar-ge gibi faaliyetlerde bulunan, bir merkezden yönetilen, yurt dışı gelirleri toplam gelirlerinin %2530’ini oluşturan işletmelere ne ad verilir?

A. Ulus ötesi işletmeler
B. Ulusal işletmeler
C. Uluslararası işletmeler
D. Küresel işletmeler
E. Çok uluslu işletmeler

Cevap : E. Çok uluslu işletmeler

Küresel işletmelerde strateji geliştirme sürecinin hangi aşamasında misyon belirlenmektedir?

A. İkinci
B. Üçüncü
C. Dördüncü
D. Birinci
E. Beşinci

Cevap : D. Birinci

Dupont’un ham madde, endüstriyel kimyasallar, tarım kimyasalları, ilaç ürünleri gibi çok çeşitli ürünler üretmesi küresel stratejilerden hangisini uyguladığını göstermektedir?

A. Sınır ötesi küresel strateji
B. Korumalı nişler stratejisi
C. Küresel odaklanma stratejisi
D. Ulusal odaklanma stratejisi
E. Yerel odaklanma stratejisi

Cevap : A. Sınır ötesi küresel strateji

Satışlarda yıllık artış oranı elde etmeye çalışmak küresel işletme amaçlarından hangisine girmektedir?

A. Üretim amaçları
B. Finansal amaçlar
C. Pazarlama amaçları
D. Araştırma geliştirme (ar-ge) amaçları
E. Kârlılık

Cevap : C. Pazarlama amaçları

Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabetin ön plana çıkardığı unsurlardan biri değildir?

A. Fiyat ve kalite ilişkisi
B. Arz değişikliği
C. Yenilik yapma
D. Değişen şartlara uyum
E. Talep değişikliğine uyum

Cevap : B. Arz değişikliği

Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabet gücünü belirleyen işletme dışı faktörlerden biridir?

A. İş gücü maliyeti
B. Sermaye maliyeti
C. Yenilik ve yaratıcılık
D. Örgüt yapısı
E. Devletin ekonomideki yeri

Cevap : E. Devletin ekonomideki yeri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!