Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Ünite 8

İşletme Fonksiyonlar

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından biridir?

Cevap : B. Pazarlama

#2. Aşağıdakilerden hangisi finans fonksiyonu içinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : A. Stok yönetimi

#3. Halkla ilişkiler fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Çalışanların eğitim ve geliştirilmesinde rol oynar.

#4. Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış bilgiyi, deneyimi, özel araç ve teknikleri kullanmayı gerektiren yönetici yeteneğini ifade eder?

Cevap : A. Teknik

#5. Muhasebe fonksiyonu ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Muhasebe sisteminin son aşaması özetlemedir.

#6. Ücretlemede eşitlik ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan ve işletmedeki her işin göreceli değerini belirleyen tekniğe ne ad verilir?

Cevap : B. İş değerlemesi

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : C. Koordinasyon

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetlerdendir?

Cevap : D. Endüstriyel ilişkiler

#9. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili konu ve faaliyetler arasında yer almaz?

Cevap : E. Dağıtım

#10. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : E. Halkla ilişkiler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İşletme Fonksiyonlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme Fonksiyonlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme Fonksiyonlar

İşletme Fonksiyonlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -8
İşletme Fonksiyonları

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?

A. Örgütleme
B. Kontrol
C. Planlama
D. Yöneltme
E. Halkla ilişkiler

Cevap : E. Halkla ilişkiler

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından biridir?

A. Halkla ilişkiler
B. Pazarlama
C. Ar-Ge
D. İnsan kaynakları yönetimi
E. Yönetim

Cevap : B. Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili konu ve faaliyetler arasında yer almaz?

A. Tedarik zinciri yönetimi
B. Stok yönetimi
C. Yer seçimi
D. Kalite kontrol
E. Dağıtım

Cevap : E. Dağıtım

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

A. Ürün tasarımı
B. Dağıtım
C. Koordinasyon
D. Fiyatlandırma
E. Tutundurma

Cevap : C. Koordinasyon

Aşağıdakilerden hangisi finans fonksiyonu içinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?

A. Stok yönetimi
B. Finansal analiz
C. Finansal planlama
D. Aktif yönetimi
E. Fon tedariki

Cevap : A. Stok yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetlerdendir?

A. Aktiflerin yönetimi
B. Tutundurma
C. Fon tedariki
D. Endüstriyel ilişkiler
E. Dağıtım

Cevap : D. Endüstriyel ilişkiler

Muhasebe fonksiyonu ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Muhasebe parayla ifade edilebilen işlemlerle ilgilidir.
B. İşletmenin tüm bölümleri muhasebenin verilerine ihtiyaç duyar.
C. Muhasebe sisteminin son aşaması özetlemedir.
D. Gelir tablosu ve bilanço raporlama aşamasında en çok kullanılan tablolardır.
E. Muhasebenin ilk fonksiyonu mali işlemlerin muhasebe defterlerine geçirilmesidir.

Cevap : C. Muhasebe sisteminin son aşaması özetlemedir.

Ücretlemede eşitlik ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan ve işletmedeki her işin göreceli değerini belirleyen tekniğe ne ad verilir?

A. İş analizi
B. İş değerlemesi
C. İş gerekleri
D. İş tanımı
E. İnsan kaynakları planlaması

Cevap : B. İş değerlemesi

Halkla ilişkiler fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Çalışanların eğitim ve geliştirilmesinde rol oynar.
B. İşletmenin amaç ve stratejileri ile uyumlu olmalıdır.
C. İşletmenin hedef kitlesi ile iletişim kurma görevi vardır.
D. Kamuoyunda olumlu izlenim yaratır.
E. Toplumla bütünleşmeye yardımcı olur.

Cevap : A. Çalışanların eğitim ve geliştirilmesinde rol oynar.

Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış bilgiyi, deneyimi, özel araç ve teknikleri kullanmayı gerektiren yönetici yeteneğini ifade eder?

A. Teknik
B. Kavramsal
C. Beşeri
D. Yürütücü
E. Etkileşimci

Cevap : A. Teknik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!