Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 1

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araştırma çalışmaları arasında yer almaz?

Cevap : E. İşletmenin hukuki yapısının belirlenmesi

#2. Şahıs işletmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : A. Limited şirket

#3. İlaç, boya, deterjan, plastik gibi ürünler üreten işletmelerin yer aldığı endüstri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sentetik

#4. Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

#5. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken kullanılan nitel ölçütlerden biri değildir?

Cevap : A. Sermaye mülkiyeti

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : C. Koordinasyon

#8. Ücretlemede eşitlik ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan ve işletmedeki her işin göreceli değerini belirleyen tekniğe ne ad verilir?

Cevap : B. İş değerlemesi

#9. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Esnekliğinin az olması

#10. Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

Cevap : D. Kredi verenler

#11. İşletmenin en düşük ortalama maliyetlerle üretebileceği üretim düzeyine ne ad verilir?

Cevap : E. Optimum (en uygun) kapasite

#12. “Kooperatifler ev sahibi olmak, tüketim maddelerini birinci elden daha ucuza temin etmek, ürünlerini pazarlarda aracı kullanmadan satmak, üretim araçlarını birlikte satın almak, kredi temin edebilmek gibi birçok amaçla kurulabilmektedir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi kooperatif türlerinden biri değildir?

Cevap : E. Taşıma kooperatifleri

#13. İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Beşeri unsur

#14. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetlerdendir?

Cevap : D. Endüstriyel ilişkiler

#15. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından biridir?

Cevap : B. Pazarlama

#16. Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan ve kâr/ zarara katlanan kişiye ne ad verilir?

Cevap : C. Girişimci

#17. I. Çok sayıda küçük firma vardır. II. Firmalar benzer ürünler satar. III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir. IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır. Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Düopol

#18. “Toplam varlıkları içinde sabit varlıkları önemli bir paya sahiptir. Yüksek miktarda sermayeye sahiptir. Üretim sürecinde gelişmiş üretim teknolojileri kullanmaktadır. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksektir.” Yukarıda özellikleri verilmiş olan işletme hangi sektörde faaliyet göstermektedir?

Cevap : D. Otomotiv

#19. Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış bilgiyi, deneyimi, özel araç ve teknikleri kullanmayı gerektiren yönetici yeteneğini ifade eder?

Cevap : A. Teknik

#20. Kişisel ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün/hizmet satın alan nihai tüketicilerin oluşturduğu pazara ne ad verilir?

Cevap : B. Tüketici ürünleri pazarı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -5
İşletmelerin Kuruluşu

Belirli bir dönemde gerçekleşmesi istenilen faydalar için kaynakların bağlanması sürecine ne ad verilir?

A. İş planı
B. Yapılabilirlik araştırması
C. Fizibilite etüdü
D. Yatırım
E. Koordinasyon

Cevap : D. Yatırım

Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan ve kâr/ zarara katlanan kişiye ne ad verilir?

A. Yönetici
B. Denetçi
C. Girişimci
D. Bürokrat
E. Formen

Cevap : C. Girişimci

Aşağıdakilerden hangisi girişimciyi işletme kurmaya iten nedenler arasında yer almaz?

A. Kendini geliştirme
B. Başkasına bağlı çalışma
C. Daha fazla gelir elde etme
D. Boş zamanları değerlendirme
E. Fırsatları değerlendirme ve yenilik yapma

Cevap : B. Başkasına bağlı çalışma

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araştırma çalışmaları arasında yer almaz?

A. Talep tahmini ve pazar araştırması
B. Kuruluş yerinin seçimi
C. İşletme büyüklüğü ve kapasitesinin belirlenmesi
D. Tahmini gelirlerin belirlenmesi
E. İşletmenin hukuki yapısının belirlenmesi

Cevap : E. İşletmenin hukuki yapısının belirlenmesi

Ürünün hedef pazara nüfuz etme gücünün belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

A. Talep tahmini
B. Kâr analizi
C. Gelir analizi
D. Gider analizi
E. Başabaş noktası

Cevap : A. Talep tahmini

Kişisel ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün/hizmet satın alan nihai tüketicilerin oluşturduğu pazara ne ad verilir?

A. Endüstriyel ürünler pazarı
B. Tüketici ürünleri pazarı
C. Küresel pazar
D. Yerel pazar
E. Pazar payı

Cevap : B. Tüketici ürünleri pazarı

Bir endüstriyel, ticari, siyasal, askerî vb. organizasyonda, yönetim ve yönelişle ilgili sorunlarda organizasyonun amaçlarına en uygun kararların alınması için, bilimsel yöntemlerle araştırmalar yaparak gerekli bilgileri sağlayan, yönetimin, izleyeceği yolu bilimsel olarak saptamasına yardımcı olan bilim dalına ne ad verilir?

A. Pazar araştırması
B. Kamuoyu araştırması
C. İstihdam araştırması
D. Yöneylem araştırması
E. Literatür araştırması

Cevap : D. Yöneylem araştırması

İşletmenin en düşük ortalama maliyetlerle üretebileceği üretim düzeyine ne ad verilir?

A. Teorik (maksimum) kapasite
B. Normal (pratik) kapasite
C. Gerçekleşen (fiili) kapasite
D. Zorlanmış (aşırı) kapasite
E. Optimum (en uygun) kapasite

Cevap : E. Optimum (en uygun) kapasite

40.000 adet ürün üretip satmayı hedefleyen bir işletme, gerçekleştireceği üretim için toplam olarak 60.000 TL sabit, 120.000 TL ise değişken giderlerinin olduğunu varsaymış ve üreteceği her ürün için 6TL satış fiyatı belirlemiştir. Bu durumda işletmenin miktar (adet) ve satış (TL) olarak gerçekleşecek başabaş noktaları aşağıdakilerden hangisidir?

A. 10.000 adet ve 100.00 TL
B. 20.000 adet ve 120.000 TL
C. 30.000 adet ve 140.000 TL
D. 35.000 adet ve 150.000 TL
E. 40.000 adet ve 160.000 TL

Cevap : B. 20.000 adet ve 120.000 TL

Şahıs işletmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Limited şirket
B. Adi şirket
C. Kollektif şirket
D. Adi komandit şirket
E. Komandit Şirket

Cevap : A. Limited şirket

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!