Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 1

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 1

#1. Lider, etik bakış açısını stratejik yönetimin hangi aşamasında ortaya koyar?

Cevap : b. Strateji oluşturulması

#2. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının ikilem konularından birisi değildir?

Cevap : c. Örgüt imajı

#3. “Sosyal Sözleşme” kavramının dayandığı görüş nedir?

Cevap : b. Etkilenenler görüşü

#4. Toff­ler’a göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumsuzca davranmasına neden değildir?

Cevap : c. Tecrübeye dayalı nedenler,

#5. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk türlerinden birisi değildir?

Cevap : e. Stratejik sorumluluk

#6. “Yaşam standardının yükseltilmesine katkı”, hangi sorumluluk grubuna girer?

Cevap : d. Gönüllü sorumluluk

#7. İşyerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları işten ayrılmaya zorlayan bezdirici davranışlara ............... denir.

Cevap : a. Yıldırma

#8. Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

#9. “İşletmelerin vicdanı yoktur.” Görüşü hangi bilim adamına aittir?

Cevap : d. Adam Smith

#10. Hangi dönemde ABD’deki okullarda iş ahlakı, felsefeden ayrı, bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlamıştır?

Cevap : d. 1920-1950 arası

#11. İşletmelerin çalışanlarına olan sosyal sorumluluk konusu hangisidir?

Cevap : d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.

#12. Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Göreceli ahlak

#13. Liderlik ile “niyet” arasındaki ilişki nedir?

Cevap : a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.

#14. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı için yanlıştır?

Cevap : d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.

#15. ‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

Cevap : e. Kant

#16. Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. John Stuart Mill

#17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın bakış açısını yansıtır?

Cevap : e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

#18. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

Cevap : d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez

#19. “Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. Norm

#20. İş ahlakının işletmeler açısından öneminin artması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 1

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 1
Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

a. Özgür iradesini kullanamaması
b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması
c. Yetkili olması
d. İradeli olmaması
e. Akıllı olmaması

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

a. Bireysel sorumluluklarla sosyal sorumluluklar ara kesit oluşturur
b. İleriye doğru sorumluluk gerçekleşen davranışların sorumlulukları değildir
c. Geriye doğru sorumluluk başkalarının sorumluklarını kapsamaz
d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez
e. Yönetsel sorumluluk yönetici pozisyonunda olanların sorumluluğudur

Cevap : d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez

Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

a. İç sorumluluk
b. Dış sorumluluk
c. Sosyal sorumluluk
d. Sosyal baskı
e. Geriye doğru sorumluluk

Cevap : a. İç sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın bakış açısını yansıtır?

a. İşletmeler sosyal sorunlarla ilgilenmelidir
b. İşletmeler sosyal sorunlarla ilgilenme yeteneğine sahiptir
c. İşletmeler hem kâr etmeli hem de sosyal sorunlarla uğraşmalıdır
d. İşletmeler kamu imajına önem vermelidir
e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

Cevap : e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletmeler toplumsal kaynakları kullanmanın sorumluluğunu yerine getirmelidir
b. Kamu baskısı olmadan yasal düzenlemelere uyum sağlanmalıdır
c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir
d. Sorumluluklar yetki ile dengelenmelidir
e. Daha iyi bir işletme çevresi oluşturulmalıdır

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk türlerinden birisi değildir?

a. Geriye doğru sorumluluk
b. İleriye doğru sorumluluk
c. Eylemle ilgili sorumluluk
d. Tikel sorumluluk
e. Stratejik sorumluluk

Cevap : e. Stratejik sorumluluk

“Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

a. Akıl
b. İrade
c. Özgür irade
d. Yetki
e. Sorumluluk

Cevap : b. İrade

Toff­ler’a göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumsuzca davranmasına neden değildir?

a. Karakter,
b. Bilgiye dayalı nedenler,
c. Tecrübeye dayalı nedenler,
d. Beklentiye dayalı nedenler ve
e. Yargılamaya dayalı nedenler.

Cevap : c. Tecrübeye dayalı nedenler,

Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bireyin sorumluluğu
b. İç sorumluluk
c. İşletmenin sorumluluğu
d. Dış sorumluluk
e. Çevresel sorumluluk

Cevap : d. Dış sorumluluk

“Yaşam standardının yükseltilmesine katkı”, hangi sorumluluk grubuna girer?

a. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması
b. Verimlilik / Etkinlik
c. Kârlılık
d. Gönüllü sorumluluk
e. Yasal sorumluluk

Cevap : d. Gönüllü sorumluluk

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!