Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 2

FiN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Enasyon sıfır ise faiz oranı da sıfır olabilir.

#2. Aracı kurumların denetlenmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Sermaye Piyasası Kurulu

#3. Yıllık nominal faiz %24 olduğunda, 4 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı yüzde kaç olur?

Cevap : e. 8

#4. Bir bankada 3 ay vadeli hesap açtırıldığında 3. yılın sonunda 8.979 TLelde edilmiştir. Faiz oranı yıllık %20 ise ne miktarda para yatırılmış idi?

Cevap : b. 5.000

#5. İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Riskin azalması

#6. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?

Cevap : e. Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır

#7. İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

#9. Aşağıdakilerden hangisi likiditesi en yüksek finansal varlıktır?

Cevap : d. Hazine bonoları

#10. Bir işletmenin bir bankaya olan 50.000 TL lik borcunun vadesi 6 aydır. Yıllık faiz oranı %16 olduğuna göre, işletme borcunu bugün peşin ödemek isterse bankaya kaç TL ödeme yapmalıdır?

Cevap : d. 46.296

#11. İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

Cevap : d. Statik analiz

#12. Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?

Cevap : b. Anonim şirketler

#13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası finansal araçlarından biri değildir?

Cevap : e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

#14. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur?

Cevap : b. Hazine Müsteşarlığı

#15. Her ay sonunda bir bankaya 5.000 TL yatıran bir işletme 4. yıl sonunda ne kadar para biriktirebilir? (Aylık faiz oranı %2.)

Cevap : e. 396.768

#16. Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

Cevap : c. 9.900

#17. İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?

Cevap : a. Kısa süreli kredilerin

#18. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primidir?

Cevap : d. Ödenmeme risk primi

#19. Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

Cevap : d. İç denetim

#20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FiN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 2

FiN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 2
Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar

Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?

a. Dağıtılan kârlar
b. Yedekler
c. Ödenen vergiler
d. Ödenen anapara payları
e. Ödenen faizler

Cevap : b. Yedekler

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?

a. Fiyat belirleme
b. Getiri oranını belirleme
c. Likidite sağlama
d. Bilgi edinme maliyetini düşürme
e. Vade ayarlaması yapma

Cevap : e. Vade ayarlaması yapma

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların vade dikkate alınarak yapılan bir sınıandırmasıdır?

a. Organize piyasa
b. Spot piyasa
c. Sermaye piyasası
d. Vadeli piyasa
e. Birincil piyasa

Cevap : c. Sermaye piyasası

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıandırmasıdır?

a. Borç piyasası
b. Spot piyasa
c. Sermaye piyasası
d. Vadeli piyasa
e. Birincil piyasa

Cevap : a. Borç piyasası

Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biri değildir?

a. Finansman bonosu
b. Banka kredileri
c. Ticari senetler
d. Tahviller
e. Hazine bonoları

Cevap : d. Tahviller

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası finansal araçlarından biri değildir?

a. Özel sektör tahvilleri
b. İmtiyazlı hisse senetleri
c. Hisse senedine dönüştürülebili tahviller
d. Hisse senetleri
e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Cevap : e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Aşağıdakilerden hangisi likiditesi en yüksek finansal varlıktır?

a. Devlet tahvili
b. Özel sektör hisse senetleri
c. Finansman bonoları
d. Hazine bonoları
e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Cevap : d. Hazine bonoları

Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur?

a. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b. Hazine Müsteşarlığı
c. Sermaye Piyasası Kurulu
d. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
e. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Cevap : b. Hazine Müsteşarlığı

Aracı kurumların denetlenmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
b. Sermaye Piyasası Kurulu
c. Hazine Müsteşarlığı
d. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
e. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Cevap : b. Sermaye Piyasası Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primidir?

a. Likidite risk primi
b. Reel faiz oranı
c. Enasyon pirimi
d. Ödenmeme risk primi
e. Vade risk primi

Cevap : d. Ödenmeme risk primi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetimi 1-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!