FİN201U Finansal Yönetim 1

FIN201U Finansal Yönetim 1 Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları
2- Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar
3- Paranın Zaman Değer
4- Finansal Analiz
5- Başabaş ve Kaldıraç Analizleri
6- Finansal Planlama ve Kontrol
7- Çalışma Sermayesi Yönetimi
8- Kısa Vadeli Finansman
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FIN201U Finansal Yönetim 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 1
Finansal Yönetim ve Fonksiyonları

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?

a. Binalar
b. Makineler
c. Araçlar
d. Stoklar
e. Patent

Cevap : e. Patent

Aşağıdakilerden hangisi finasmanla ilgili kararlardan biridir?

a. Vadeli satış yapmak
b. Stokları artırmak
c. Makine satın almak
d. Şirket satın almak
e. Tahvil ihraç etmek

Cevap : e. Tahvil ihraç etmek

Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?

a. Alacaklara yatırım
b. Stoklara yatırım
c. Geçici yatırımlar
d. Sabit varlıklara yatırım
e. Hisse senedi ihraç kararları

Cevap : d. Sabit varlıklara yatırım

“Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?

a. Tahvil
b. Hisse senedi
c. Hazine bonosu
d. Repo
e. Mevduat

Cevap : b. Hisse senedi

Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?

a. Banka ilişkileri
b. Maliyet muhasebesi
c. İç denetim
d. Vergi
e. Bordro işlemleri

Cevap : a. Banka ilişkileri

Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

a. Döviz yönetimi
b. Nakit yönetimi
c. Finansal planlama
d. İç denetim
e. Kredi yönetimi

Cevap : d. İç denetim

İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?

a. Kısa süreli kredilerin
b. Uzun süreli kredilerin
c. Tahvilli borçların
d. Hisse senedi ihracının
e. Otofinansmanın

Cevap : a. Kısa süreli kredilerin

İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Riskin azalması
b. Satışların artması
c. Finansman maliyetinin düşmesi
d. Müşteri memnuniyetinin artması
e. İstihdam olanağının artması

Cevap : a. Riskin azalması

Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?

a. Komandit şirketler
b. Anonim şirketler
c. Limited şirketler
d. Tüm şirketler
e. Kollektif şirketler

Cevap : b. Anonim şirketler

Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?

a. Çok sayıda arz eden vardır
b. Çok sayıda talep eden vardır
c. Yatırımcılar tüm bilgilere anında ulaşabilir
d. Yatırımcılar rasyonel hareket ederler
e. Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır

Cevap : e. Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FİN201U Finansal Yönetim 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 2
Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar

Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?

a. Dağıtılan kârlar
b. Yedekler
c. Ödenen vergiler
d. Ödenen anapara payları
e. Ödenen faizler

Cevap : b. Yedekler

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?

a. Fiyat belirleme
b. Getiri oranını belirleme
c. Likidite sağlama
d. Bilgi edinme maliyetini düşürme
e. Vade ayarlaması yapma

Cevap : e. Vade ayarlaması yapma

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların vade dikkate alınarak yapılan bir sınıandırmasıdır?

a. Organize piyasa
b. Spot piyasa
c. Sermaye piyasası
d. Vadeli piyasa
e. Birincil piyasa

Cevap : c. Sermaye piyasası

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıandırmasıdır?

a. Borç piyasası
b. Spot piyasa
c. Sermaye piyasası
d. Vadeli piyasa
e. Birincil piyasa

Cevap : a. Borç piyasası

Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biri değildir?

a. Finansman bonosu
b. Banka kredileri
c. Ticari senetler
d. Tahviller
e. Hazine bonoları

Cevap : d. Tahviller

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası finansal araçlarından biri değildir?

a. Özel sektör tahvilleri
b. İmtiyazlı hisse senetleri
c. Hisse senedine dönüştürülebili tahviller
d. Hisse senetleri
e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Cevap : e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Aşağıdakilerden hangisi likiditesi en yüksek finansal varlıktır?

a. Devlet tahvili
b. Özel sektör hisse senetleri
c. Finansman bonoları
d. Hazine bonoları
e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Cevap : d. Hazine bonoları

Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur?

a. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b. Hazine Müsteşarlığı
c. Sermaye Piyasası Kurulu
d. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
e. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Cevap : b. Hazine Müsteşarlığı

Aracı kurumların denetlenmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
b. Sermaye Piyasası Kurulu
c. Hazine Müsteşarlığı
d. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
e. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Cevap : b. Sermaye Piyasası Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primidir?

a. Likidite risk primi
b. Reel faiz oranı
c. Enasyon pirimi
d. Ödenmeme risk primi
e. Vade risk primi

Cevap : d. Ödenmeme risk primi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FİN201U Finansal Yönetim 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 3
Paranın Zaman Değeri

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Enasyon sıfır ise faiz oranı da sıfır olabilir.
b. Nominal faiz enasyonun altında ise negatif faiz söz konusudur.
c. Nominal faiz enasyon oranına eşit ise paranın zaman değeri sıfır olur.
d. Nominal faiz oranı enasyon oranından büyük ise paranın zaman değeri sıfırdan büyük olur.
e. Paranın zaman değeri, paranın bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin bir bedelidir.

Cevap : a. Enasyon sıfır ise faiz oranı da sıfır olabilir.

Bir bankaya yıllık %14 faizle yatırılan 2500 TL karşılığında 146 TL faiz alındığına göre, söz konusu para bankaya ne kadar süreyle yatırılmıştır?

a. 5 ay
b. 6 ay
c. 7 ay
d. 8 ay
e. 10 ay

Cevap : a. 5 ay

Bir işletmenin bir bankaya olan 50.000 TL lik borcunun vadesi 6 aydır. Yıllık faiz oranı %16 olduğuna göre, işletme borcunu bugün peşin ödemek isterse bankaya kaç TL ödeme yapmalıdır?

a. 38.148
b. 39.147
c. 43.146
d. 46.296
e. 47.148

Cevap : d. 46.296

10.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli bir hazine bonosu 9.631 TL den satışa sunulduğuna göre yatırımcının getiri oranı ne olur? (Yıl 360 gün.)

a. %12
b. %13
c. %15
d. %16
e. %17

Cevap : c. %15

Bir bankada 3 ay vadeli hesap açtırıldığında 3. yılın sonunda 8.979 TLelde edilmiştir. Faiz oranı yıllık %20 ise ne miktarda para yatırılmış idi?

a. 4.189
b. 5.000
c. 5.212
d. 5.162
e. 6.125

Cevap : b. 5.000

Bir bankaya 25.000 TL altı aylık vadeli olarak 2 yıl için yatırılmıştır. 6 aylık faiz oranı %8 ise geri alınacak para ne oldu?

a. 34.012
b. 33.012
c. 35.000
d. 35.123
e. 35.129

Cevap : a. 34.012

Yıllık nominal faiz %24 olduğunda, 4 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı yüzde kaç olur?

a. 5
b. 6
c. 6,5
d. 7
e. 8

Cevap : e. 8

Aylık faiz oranı %1,5 ise yıllık efektif faiz oranı yüzde kaç olur?

a. 17,8
b. 17
c. 18,12
d. 19,56
e. 21

Cevap : d. 19,56

Her ay sonunda bir bankaya 5.000 TL yatıran bir işletme 4. yıl sonunda ne kadar para biriktirebilir? (Aylık faiz oranı %2.)

a. 342.600
b. 352.035
c. 381.197
d. 392.655
e. 396.768

Cevap : e. 396.768

Bir işletme bankadan almış olduğu 149.579 TL’lik krediyi 40 ayda, ay sonlarında hangi eşit taksitlerle geri ödeyecektir? (Aylık faiz oranı %1,5)

a. 5.000
b. 5.190
c. 5.195
d. 5.200
e. 5.210

Cevap : a. 5.000

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FİN201U Finansal Yönetim 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 4
Finansal Analiz

İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

a. Kredi analizi
b. İç analiz
c. Dış analiz
d. Statik analiz
e. Dinamik analiz

Cevap : d. Statik analiz

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıklarını ne derecede verimli kullandıklarını değerlendirmede kul lanılan oranlardır?

a. Likidite oranları
b. Faaliyet oranları
c. Kaldıraç oranları
d. Mali yapı oranları
e. Kârlılık oranları

Cevap : b. Faaliyet oranları

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar
b. Dönem net kârı / Öz sermaye
c. Dönem net kârı / Net satışlar
d. Brüt satış kârı / Net satışlar
e. Faiz ve vergi öncesi gelir / Toplam kaynaklar

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

FİN201U Finansal Yönetim 1 Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin kısa vadeli borçları ne kadardır?

a. 2.000
b. 4.000
c. 6.600
d. 8.000
e. 10.000

Cevap : d. 8.000

Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

a. 7.000
b. 8.800
c. 9.900
d. 11.000
e. 12.000

Cevap : c. 9.900

Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin stok devir hızı ne kadardır?

a. 12,7
b. 13,4
c. 15,2
d. 17,9
e. 18,7

Cevap : c. 15,2

İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar
b. Faiz ve vergi öncesi gelir / Toplam Borçlar
c. Dönem net kârı/ Net satışlar
d. Dönem net kârı/ Öz sermaye
e. Dönem net kârı/ Toplam varlıklar

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

Aşağıdakilerden hangisi ortakların kârlılığını gösteren oranlardan birisidir?

a. Borç oranı
b. Borç-öz sermaye oranı
c. Mali rantabilite
d. Faizin kazanılma sayısı
e. Net kâr marjı

Cevap : c. Mali rantabilite

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Borç oranı arttığı ölçüde öz sermayenin kârlılığı da artacaktır.
b. Öz sermaye çarpanı ne kadar büyükse öz sermaye kârlılığı da o kadar büyür.
c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.
d. Du Pont sistemi aktif devir hızı ile net kâr marjını bir araya getirmektedir.
e. Du Pont sistemi, kârlılık, etkinlik ve finansal kaldıraç gibi üç ayrı yön üzerinde odaklaşmıştır.

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki değişimlerinin o işletmenin baz olarak alınan yılına oranla ne yönde olduğunu belirlemek üzere yapılan analizdir?

a. Dikey analiz
b. Trend Analizi
c. Karşılaştırmalı tablolar analizi
d. Oran analizi
e. Du Pont analizi

Cevap : a. Dikey analiz

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetim 1 Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim

Sistemi – LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!