Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 1

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 1

#1. Satıcı kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. İşletmelerin nakit iskontosundan yararlanmaması maliyetlerini olumlu etkiler.

#2. Aylık faiz oranı %1,5 ise yıllık efektif faiz oranı yüzde kaç olur?

Cevap : d. 19,56

#3. Bir işletme bankadan almış olduğu 149.579 TL’lik krediyi 40 ayda, ay sonlarında hangi eşit taksitlerle geri ödeyecektir? (Aylık faiz oranı %1,5)

Cevap : a. 5.000

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir yıllık veya dönemlik finansal faaliyetlerin rakamlara dökülmüş ve özetlenmiş halini ifade etmektedir?

Cevap : b. Bütçe

#5. K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bilgilere göre işletmenin ödeyeceği finansman gideri kaç TL olur?

Cevap : b. 6.000

#6. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişkinin denklemini oluşturmayı gerektirir?

Cevap : b. Regresyon yöntemi

#7. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?

Cevap : e. Vade ayarlaması yapma

#8. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıandırmasıdır?

Cevap : a. Borç piyasası

#9. Gelecek dönemlerde ortaya çıkacak para akımlarının tahmininde kullanılan yöntemlerden hangisi özellikle yeni kurulmuş işletmeler için kullanışlı bir yöntemdir?

Cevap : e. Oranlar yöntemi

#10. Bir bankaya 25.000 TL altı aylık vadeli olarak 2 yıl için yatırılmıştır. 6 aylık faiz oranı %8 ise geri alınacak para ne oldu?

Cevap : a. 34.012

#11. Bir bankaya yıllık %14 faizle yatırılan 2500 TL karşılığında 146 TL faiz alındığına göre, söz konusu para bankaya ne kadar süreyle yatırılmıştır?

Cevap : a. 5 ay

#12. Aşağıdakilerden hangisi üzerine repo işlemi yapılamaz?

Cevap : e. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri

#13. Aşağıdakilerden hangisi akreditif türleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Eximbank kaynaklı akreditif

#14. Satışlar ve alacaklar arasındaki ilişkinin y=-15 + 1,5x denklemi ile ifade edilebileceğini tespit eden işletme gelecek döneme ilişkin alacak tutarını 75 TL olarak tahmin etmektedir. Bu durumda işletmenin, gelecek döneme ilişkin tahmini satış tutarı kaç liradır?

Cevap : d. 60

#15. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların vade dikkate alınarak yapılan bir sınıandırmasıdır?

Cevap : c. Sermaye piyasası

#16. Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?

Cevap : b. Yedekler

#17. 10.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli bir hazine bonosu 9.631 TL den satışa sunulduğuna göre yatırımcının getiri oranı ne olur? (Yıl 360 gün.)

Cevap : c.

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte bir bütün olarak hangi noktada olmasının istendiğinin belirlenmesini ifade etmektedir?

Cevap : a. Finansal planlama

#19. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biri değildir?

Cevap : d. Tahviller

#20. Aşağıdakilerden hangisi faktoringin fonksiyonlarından değildir?

Cevap : b. Vergi yönetimi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 1

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FiN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 5
Başabaş ve Kaldıraç Analizleri

Bir giyim firmasının satışlarında %10’luk artış olduğunda hisse başına kârında %40’lık bir artış oluyorsa, işletmenin birleşik kaldıraç derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 5
b. 4,4
c. 4
d. 5,4
e. 3

Cevap : c. 4

Aşağıdakilerden hangisi “satışlardaki değişime karşı faiz ve vergi öncesi kârların göstereceği değişim seviyesini” ifade etmektedir?

a. Başabaş noktası
b. Faaliyet kaldıraç derecesi
c. Finansal kaldıraç derecesi
d. Birleşik kaldıraç derecesi
e. Nakit başabaş noktası

Cevap : b. Faaliyet kaldıraç derecesi

Aşağıdakilerden hangisi finansal riskin göstergesidir?

a. Başabaş noktası
b. Faaliyet kaldıraç derecesi
c. Finansal kaldıraç derecesi
d. Birleşik kaldıraç derecesi
e. Nakit başabaş noktası

Cevap : c. Finansal kaldıraç derecesi

Aşağıdakilerden hangisi kâr ya da zararın söz konusu olmadığı, kârın sıfır olduğu satış miktarı veya tutarını ifade etmektedir?

a. Finansal kaldıraç derecesi
b. Faaliyet kaldıraç derecesi
c. Sıfır kâr noktası
d. Birleşik kaldıraç derecesi
e. Finansal risk

Cevap : c. Sıfır kâr noktası

Bir imalat işletmesinin 2017 yılına ait faiz ve vergi öncesi kârı 8.400 TL’dir. İşletme kullanmakta olduğu maktadır. Bu işletmeye ait finansal kaldıraç derecesini hesaplayınız.

a. 2,5
b. 2,4
c. 2,0
d. 1,8
e. 1,5

Cevap : e. 1,5

Aşağıdakilerden hangisi iş riskini ifade etmektedir?

a. Finansal kaldıraç derecesi
b. Finansman riski
c. Birleşik kaldıraç derecesi
d. Faaliyet kaldıraç derecesi
e. Başabaş noktası

Cevap : d. Faaliyet kaldıraç derecesi

Bir imalat işletmesi üretimde birim başına 200 TL değişken maliyete katlanmaktadır. Ürünün birim satış fiyatı 220 TL olup, sabit maliyetler toplamı T100.000’dir. İşletmenin başabaş noktası üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 7.500
b. 5.000
c. 4.500
d. 3.000
e. 2.000

Cevap : b. 5.000

Aşağıdakilerden hangisi nakit harcamaları karşılayacak satış düzeyini ifade etmektedir?

a. Nakit başabaş noktası
b. Finansal kaldıraç derecesi
c. Faaliyet kaldıraç derecesi
d. Finansal risk
e. İş riski

Cevap : a. Nakit başabaş noktası

Bir işletme birim satış fiyatı T40 olan bir ürün için, 10 TL birim değişken maliyete katlanmaktadır. Sabit giderleri toplamı 15.000 TL olan işletmenin başabaş noktasına ulaşacağı satış hâsılatını hesaplayınız.

a. 10.000 TL
b. 15.000 TL
c. 20.000 TL
d. 25.000 TL
e. 30.000 TL

Cevap : c. 20.000 TL

Bir imalat işletmesinin 400 TL’lik satış düzeyindeki faiz ve vergi öncesi kârı 2.000 TL dir. İşletmenin satışları 500 TL olduğunda faiz ve vergi öncesi kârının 3.000 TL olacağı beklenmektedir. Bu işletmenin faaliyet kaldıraç derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 2
b. 3
c. 1,5
d. 2,5
e. 4

Cevap : a. 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetimi 1-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!