Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 4

FiN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıandırmasıdır?

Cevap : a. Borç piyasası

#2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Enasyon sıfır ise faiz oranı da sıfır olabilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?

Cevap : d. Sabit varlıklara yatırım

#4. Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

Cevap : c. 9.900

#5. Aşağıdakilerden hangisi finasmanla ilgili kararlardan biridir?

Cevap : e. Tahvil ihraç etmek

#6. Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?

Cevap : a. Banka ilişkileri

#7. Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?

Cevap : b. Yedekler

#8. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?

Cevap : e. Patent

#9. “Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?

Cevap : b. Hisse senedi

#10. Bir bankada 3 ay vadeli hesap açtırıldığında 3. yılın sonunda 8.979 TLelde edilmiştir. Faiz oranı yıllık %20 ise ne miktarda para yatırılmış idi?

Cevap : b. 5.000

#11. İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

#12. Bir işletmenin bir bankaya olan 50.000 TL lik borcunun vadesi 6 aydır. Yıllık faiz oranı %16 olduğuna göre, işletme borcunu bugün peşin ödemek isterse bankaya kaç TL ödeme yapmalıdır?

Cevap : d. 46.296

#13. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların vade dikkate alınarak yapılan bir sınıandırmasıdır?

Cevap : c. Sermaye piyasası

#14. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

#15. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biri değildir?

Cevap : d. Tahviller

#16. Her ay sonunda bir bankaya 5.000 TL yatıran bir işletme 4. yıl sonunda ne kadar para biriktirebilir? (Aylık faiz oranı %2.)

Cevap : e. 396.768

#17. Yıllık nominal faiz %24 olduğunda, 4 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı yüzde kaç olur?

Cevap : e. 8

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

#19. İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

Cevap : d. Statik analiz

#20. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?

Cevap : e. Vade ayarlaması yapma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FiN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 4

FiN201U Finansal Yönetim 1 Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FiN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 4
Finansal Analiz

İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

a. Kredi analizi
b. İç analiz
c. Dış analiz
d. Statik analiz
e. Dinamik analiz

Cevap : d. Statik analiz

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıklarını ne derecede verimli kullandıklarını değerlendirmede kul lanılan oranlardır?

a. Likidite oranları
b. Faaliyet oranları
c. Kaldıraç oranları
d. Mali yapı oranları
e. Kârlılık oranları

Cevap : b. Faaliyet oranları

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar
b. Dönem net kârı / Öz sermaye
c. Dönem net kârı / Net satışlar
d. Brüt satış kârı / Net satışlar
e. Faiz ve vergi öncesi gelir / Toplam kaynaklar

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

FİN201U Finansal Yönetim 1 Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin kısa vadeli borçları ne kadardır?

a. 2.000
b. 4.000
c. 6.600
d. 8.000
e. 10.000

Cevap : d. 8.000

Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

a. 7.000
b. 8.800
c. 9.900
d. 11.000
e. 12.000

Cevap : c. 9.900

Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin stok devir hızı ne kadardır?

a. 12,7
b. 13,4
c. 15,2
d. 17,9
e. 18,7

Cevap : c. 15,2

İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar
b. Faiz ve vergi öncesi gelir / Toplam Borçlar
c. Dönem net kârı/ Net satışlar
d. Dönem net kârı/ Öz sermaye
e. Dönem net kârı/ Toplam varlıklar

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

Aşağıdakilerden hangisi ortakların kârlılığını gösteren oranlardan birisidir?

a. Borç oranı
b. Borç-öz sermaye oranı
c. Mali rantabilite
d. Faizin kazanılma sayısı
e. Net kâr marjı

Cevap : c. Mali rantabilite

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Borç oranı arttığı ölçüde öz sermayenin kârlılığı da artacaktır.
b. Öz sermaye çarpanı ne kadar büyükse öz sermaye kârlılığı da o kadar büyür.
c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.
d. Du Pont sistemi aktif devir hızı ile net kâr marjını bir araya getirmektedir.
e. Du Pont sistemi, kârlılık, etkinlik ve finansal kaldıraç gibi üç ayrı yön üzerinde odaklaşmıştır.

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki değişimlerinin o işletmenin baz olarak alınan yılına oranla ne yönde olduğunu belirlemek üzere yapılan analizdir?

a. Dikey analiz
b. Trend Analizi
c. Karşılaştırmalı tablolar analizi
d. Oran analizi
e. Du Pont analizi

Cevap : a. Dikey analiz

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetimi 1 Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!