Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim Ünite 7

Çalışma Sermayesi Yönetimi

#1. Dönen varlıklardan kısa süreli borçların çıkartılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

Cevap : d. Net çalışma sermayesi

#2. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurları ile doğrudan ilgili değildir?

Cevap : a. İnsan kaynakları yönetimi

#3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinde etkinliği arttırır?

Cevap : d. Satışlarda daha az vade tanımak

#4. Bir işletmenin alacak tahsil süresi 76 gün, stok tutma süresi 45 gün ve borç ödeme süresi 80 gün ise nakit çemberi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. 41

#5. Bir işletme üretimde kullanılan günlük sermaye 90.000 TL hammadde ve malzeme ortalama stok süresi 15 gün, mamullerin ortalama stok süresi 30 gün ve kredili satışlarda ödeme süresi 20 gün ise işletmenin nakit gereksinmesi ne kadardır?

Cevap : b. 5.850.000 TL

#6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin yetersizliğine neden olan faktörlerden birisi değildir?

Cevap : e. Faiz oranlarındaki düşüşler.

#7. Çalışma sermayesine yatırımlarda atak politika izleyen bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : d. Dönen varlıklara az yatırım yapması nedeniyle riskliliği yüksektir

#8. Kısa vadeli kaynaklarla dönen varlıkların sadece dalgalanır kısmının finanse edildiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Dengeli finansman stratejisi

#9. Aşağıdakilerden hangisi belirsizliklerdeki artış sebebiyle çalışma sermayesi varlıklarına fazladan yapılan yatırımları ifade eder?

Cevap : b. Olağanüstü çalışma sermayesi

#10. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet çemberini arttırır?

Cevap : e. Alacak devir hızının azalışı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 7
Çalışma Sermayesi Yönetimi

Dönen varlıklardan kısa süreli borçların çıkartılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

a. Brüt çalışma sermayesi
b. Faaliyetsel çalışma sermayesi
c. Etkin çalışma sermayesi
d. Net çalışma sermayesi
e. Artık çalışma sermayesi

Cevap : d. Net çalışma sermayesi

Aşağıdakilerden hangisi belirsizliklerdeki artış sebebiyle çalışma sermayesi varlıklarına fazladan yapılan yatırımları ifade eder?

a. Dalgalanır çalışma sermayesi
b. Olağanüstü çalışma sermayesi
c. Net çalışma sermayesi
d. Değişken çalışma sermayesi
e. Artık çalışma sermayesi

Cevap : b. Olağanüstü çalışma sermayesi

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurları ile doğrudan ilgili değildir?

a. İnsan kaynakları yönetimi
b. Alacak yönetimi
c. Stok yönetimi
d. Dönen varlıklar
e. Nakit yönetimi

Cevap : a. İnsan kaynakları yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet çemberini arttırır?

a. Stok tutma süresinin azalışı
b. Borç ödeme süresinin artışı
c. Borç devir hızının artışı
d. Alacak tahsil süresinin azalışı
e. Alacak devir hızının azalışı

Cevap : e. Alacak devir hızının azalışı

Bir işletmenin alacak tahsil süresi 76 gün, stok tutma süresi 45 gün ve borç ödeme süresi 80 gün ise nakit çemberi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 111
b. 49
c. 41
d. 121
e. 76

Cevap : c. 41

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinde etkinliği arttırır?

a. Stok tutma süresini arttırmak
b. İşlem nedeniyle tutulan nakitleri arttırmak
c. İhtiyat nedeniyle tutulan nakitleri arttırmak
d. Satışlarda daha az vade tanımak
e. Sabit varlık yatırımlarını azaltmak

Cevap : d. Satışlarda daha az vade tanımak

Çalışma sermayesine yatırımlarda atak politika izleyen bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Dönen varlıklara fazla yatırım yapması nedeniyle kârlılığı düşüktür
b. Dönen varlıklara fazla yatırım yapması nedeniyle kârlılığı yüksektir
c. Dönen varlıklara fazla yatırım yapması nedeniyle riskliliği yüksektir
d. Dönen varlıklara az yatırım yapması nedeniyle riskliliği yüksektir
e. Dönen varlıklara az yatırım yapması nedeniyle kârlılığı düşüktür

Cevap : d. Dönen varlıklara az yatırım yapması nedeniyle riskliliği yüksektir

Kısa vadeli kaynaklarla dönen varlıkların sadece dalgalanır kısmının finanse edildiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. İhtiyatlı finansman stratejisi
b. Değişken finansman stratejisi
c. Dengeli finansman stratejisi
d. Kısa vadeli finansman stratejisi
e. Atak finansman stratejisi

Cevap : c. Dengeli finansman stratejisi

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin yetersizliğine neden olan faktörlerden birisi değildir?

a. Hesapsız duran varlık yatırımları,
b. Satış fiyatlarına yeterli kâr marjının eklenememesi,
c. Girdi fiyatlarındaki artışlar,
d. Sektördeki teknolojik gelişmelere uyum sağlanamaması
e. Faiz oranlarındaki düşüşler.

Cevap : e. Faiz oranlarındaki düşüşler.

Bir işletme üretimde kullanılan günlük sermaye 90.000,TL hammadde ve malzeme ortalama stok süresi 15 gün, mamullerin ortalama stok süresi 30 gün ve kredili satışlarda ödeme süresi 20 gün ise işletmenin nakit gereksinmesi ne kadardır?

a. 2.250.000 TL
b. 5.850.000 TL
c. 1.800.000 TL
d. 4.050.000 TL
e. 3.150.000 TL

Cevap : b. 5.850.000 TL

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetimi 1-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Editor

Editör

error: Content is protected !!