Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim Ünite 8

Kısa Vadeli Finansman

#1. Aşağıdakilerden hangisi akreditif türleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Eximbank kaynaklı akreditif

#2. Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosu yoluyla fon sağlayamaz?

Cevap : c. Sıradan (Adi) ortaklıklar

#3. Aşağıdakilerden hangisi üzerine repo işlemi yapılamaz?

Cevap : e. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri

#4. L işletmesi 5 milyon TL’lik finansman bonosunu %15 iskonto oranından satmak istiyor. Bononun vadesi 1 Aralık 2011 olduğuna göre 1 Kasım 2011’de finansman bonosunun satış fiyatı kaç TL’dir? (basit iç iskonto yöntemine göre)

Cevap : c. 4.938.272

#5. K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bilgilere göre işletmenin ödeyeceği finansman gideri kaç TL olur?

Cevap : b. 6.000

#6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında yer almaz?

Cevap : b. Forfaiting

#7. Aşağıdakilerden hangisi faktoringin fonksiyonlarından değildir?

Cevap : b. Vergi yönetimi

#8. K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bilgilere göre işletmenin faktoring işleminden yararlanarak sağlayacağı fon tutarı kaç TL’dir?

Cevap : b. 72.400

#9. Satıcı kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. İşletmelerin nakit iskontosundan yararlanmaması maliyetlerini olumlu etkiler.

#10. K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ödeyeceği komisyon gideri kaç TL olur?

Cevap : c. 1.600

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Kısa Vadeli Finansman

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Kısa Vadeli Finansman

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Kısa Vadeli Finansman

Kısa Vadeli Finansman

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 8
Kısa Vadeli Finansman

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında yer almaz?

a. Faktoring
b. Forfaiting
c. Eximbank
d. Prefinansman kredisi
e. Kabul kredisi

Cevap : b. Forfaiting

Satıcı kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Aylık vade farkları toplandığında yıllık maliyet bankaların kredi faiz oranından daha yüksektir.
b. İşletmelerin kısa vadeli kaynakları arasında önemli bir yer tutar.
c. Borçlanma kapasitesi sınırlı olan özellikle küçük boy işletmelerin en önemli finansman kay naklarındandır.
d. Üretici toptancıya, toptancı da perakendeciye bir ödeme süresi tanır.
e. İşletmelerin nakit iskontosundan yararlanmaması maliyetlerini olumlu etkiler.

Cevap : e. İşletmelerin nakit iskontosundan yararlanmaması maliyetlerini olumlu etkiler.

Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosu yoluyla fon sağlayamaz?

a. Halka açık şirketler
b. Mahalli idareler
c. Sıradan (Adi) ortaklıklar
d. Kamu iktisadi teşebbüsleri
e. Özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluşlar

Cevap : c. Sıradan (Adi) ortaklıklar

Aşağıdakilerden hangisi faktoringin fonksiyonlarından değildir?

a. Finansman
b. Vergi yönetimi
c. Risk yönetimi
d. Hizmet
e. İstihbarat

Cevap : b. Vergi yönetimi

L işletmesi T5 milyon’lik finansman bonosunu %15 iskonto oranından satmak istiyor. Bononun vadesi 1 Aralık 2011 olduğuna göre 1 Kasım 2011’de finansman bonosunun satış fiyatı kaç T’dir? (basit iç iskonto yöntemine göre)

a. 2.509.300
b. 3.938.272
c. 4.938.272
d. 4.950.300
e. 5.010.400

Cevap : c. 4.938.272

Aşağıdakilerden hangisi üzerine repo işlemi yapılamaz?

a. Devlet tahvilleri
b. Hazine bonoları
c. Banka garantili bonolar
d. Borsada işlem gören borçlanma senetleri
e. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri

Cevap : e. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri

K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır.

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ödeyeceği komisyon gideri kaç T olur?

a. 1.400
b. 1.500
c. 1.600
d. 1.700
e. 1.850

Cevap : c. 1.600

K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır.
Bu bilgilere göre işletmenin ödeyeceği finansman gideri kaç TL olur?

a. 5.000
b. 6.000
c. 6.500
d. 6.650
e. 6.800

Cevap : b. 6.000

K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır.
Bu bilgilere göre işletmenin faktoring işleminden yararlanarak sağlayacağı fon tutarı kaç TL’dir?

a. 71.300
b. 72.400
c. 73.100
d. 74.500
e. 75.600

Cevap : b. 72.400

Aşağıdakilerden hangisi akreditif türleri arasında yer almaz?

a. Dönülemez (gayri kabili rücu)
b. Teyitli akreditif
c. Rotatif akreditif
d. Eximbank kaynaklı akreditif
e. Red Clause akreditif

Cevap : d. Eximbank kaynaklı akreditif

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Kısa Vadeli Finansman

FİN201U Finansal Yönetimi 1-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Kısa Vadeli Finansman

Editor

Editör

error: Content is protected !!