Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim Ünite 2

Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar

#1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıandırmasıdır?

Cevap : a. Borç piyasası

#2. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biri değildir?

Cevap : d. Tahviller

#3. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur?

Cevap : b. Hazine Müsteşarlığı

#4. Aracı kurumların denetlenmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Sermaye Piyasası Kurulu

#5. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası finansal araçlarından biri değildir?

Cevap : e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

#6. Aşağıdakilerden hangisi likiditesi en yüksek finansal varlıktır?

Cevap : d. Hazine bonoları

#7. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların vade dikkate alınarak yapılan bir sınıandırmasıdır?

Cevap : c. Sermaye piyasası

#8. Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?

Cevap : b. Yedekler

#9. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primidir?

Cevap : d. Ödenmeme risk primi

#10. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?

Cevap : e. Vade ayarlaması yapma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumları

Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 2
Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar

Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?

a. Dağıtılan kârlar
b. Yedekler
c. Ödenen vergiler
d. Ödenen anapara payları
e. Ödenen faizler

Cevap : b. Yedekler

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?

a. Fiyat belirleme
b. Getiri oranını belirleme
c. Likidite sağlama
d. Bilgi edinme maliyetini düşürme
e. Vade ayarlaması yapma

Cevap : e. Vade ayarlaması yapma

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların vade dikkate alınarak yapılan bir sınıandırmasıdır?

a. Organize piyasa
b. Spot piyasa
c. Sermaye piyasası
d. Vadeli piyasa
e. Birincil piyasa

Cevap : c. Sermaye piyasası

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıandırmasıdır?

a. Borç piyasası
b. Spot piyasa
c. Sermaye piyasası
d. Vadeli piyasa
e. Birincil piyasa

Cevap : a. Borç piyasası

Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biri değildir?

a. Finansman bonosu
b. Banka kredileri
c. Ticari senetler
d. Tahviller
e. Hazine bonoları

Cevap : d. Tahviller

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası finansal araçlarından biri değildir?

a. Özel sektör tahvilleri
b. İmtiyazlı hisse senetleri
c. Hisse senedine dönüştürülebili tahviller
d. Hisse senetleri
e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Cevap : e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Aşağıdakilerden hangisi likiditesi en yüksek finansal varlıktır?

a. Devlet tahvili
b. Özel sektör hisse senetleri
c. Finansman bonoları
d. Hazine bonoları
e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

Cevap : d. Hazine bonoları

Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur?

a. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b. Hazine Müsteşarlığı
c. Sermaye Piyasası Kurulu
d. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
e. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Cevap : b. Hazine Müsteşarlığı

Aracı kurumların denetlenmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
b. Sermaye Piyasası Kurulu
c. Hazine Müsteşarlığı
d. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
e. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Cevap : b. Sermaye Piyasası Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primidir?

a. Likidite risk primi
b. Reel faiz oranı
c. Enasyon pirimi
d. Ödenmeme risk primi
e. Vade risk primi

Cevap : d. Ödenmeme risk primi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetimi 1-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!