Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim Ünite 4

Finansal Analiz

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

#3. Aşağıdakilerden hangisi ortakların kârlılığını gösteren oranlardan birisidir?

Cevap : c. Mali rantabilite

#4. Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

Cevap : c. 9.900

#5. İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

Cevap : d. Statik analiz

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki değişimlerinin o işletmenin baz olarak alınan yılına oranla ne yönde olduğunu belirlemek üzere yapılan analizdir?

Cevap : a. Dikey analiz

#7. İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

#8. Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin stok devir hızı ne kadardır?

Cevap : c. 15,2

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıklarını ne derecede verimli kullandıklarını değerlendirmede kul lanılan oranlardır?

Cevap : b. Faaliyet oranları

#10. Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin kısa vadeli borçları ne kadardır?

Cevap : d. 8.000

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Finansal Analiz

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finansal Analiz

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finansal Analiz

Finansal Analiz

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 4
Finansal Analiz

İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

a. Kredi analizi
b. İç analiz
c. Dış analiz
d. Statik analiz
e. Dinamik analiz

Cevap : d. Statik analiz

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıklarını ne derecede verimli kullandıklarını değerlendirmede kul lanılan oranlardır?

a. Likidite oranları
b. Faaliyet oranları
c. Kaldıraç oranları
d. Mali yapı oranları
e. Kârlılık oranları

Cevap : b. Faaliyet oranları

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar
b. Dönem net kârı / Öz sermaye
c. Dönem net kârı / Net satışlar
d. Brüt satış kârı / Net satışlar
e. Faiz ve vergi öncesi gelir / Toplam kaynaklar

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

FİN201U Finansal Yönetim 1 Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin kısa vadeli borçları ne kadardır?

a. 2.000
b. 4.000
c. 6.600
d. 8.000
e. 10.000

Cevap : d. 8.000

Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

a. 7.000
b. 8.800
c. 9.900
d. 11.000
e. 12.000

Cevap : c. 9.900

Ünite 4 Soru 4-5-6-min

Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin stok devir hızı ne kadardır?

a. 12,7
b. 13,4
c. 15,2
d. 17,9
e. 18,7

Cevap : c. 15,2

İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar
b. Faiz ve vergi öncesi gelir / Toplam Borçlar
c. Dönem net kârı/ Net satışlar
d. Dönem net kârı/ Öz sermaye
e. Dönem net kârı/ Toplam varlıklar

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

Aşağıdakilerden hangisi ortakların kârlılığını gösteren oranlardan birisidir?

a. Borç oranı
b. Borç-öz sermaye oranı
c. Mali rantabilite
d. Faizin kazanılma sayısı
e. Net kâr marjı

Cevap : c. Mali rantabilite

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Borç oranı arttığı ölçüde öz sermayenin kârlılığı da artacaktır.
b. Öz sermaye çarpanı ne kadar büyükse öz sermaye kârlılığı da o kadar büyür.
c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.
d. Du Pont sistemi aktif devir hızı ile net kâr marjını bir araya getirmektedir.
e. Du Pont sistemi, kârlılık, etkinlik ve finansal kaldıraç gibi üç ayrı yön üzerinde odaklaşmıştır.

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki değişimlerinin o işletmenin baz olarak alınan yılına oranla ne yönde olduğunu belirlemek üzere yapılan analizdir?

a. Dikey analiz
b. Trend Analizi
c. Karşılaştırmalı tablolar analizi
d. Oran analizi
e. Du Pont analizi

Cevap : a. Dikey analiz

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetimi 1 Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!