auzefBizans Mimarisi ve SanatıKültürel Miras Ve Turizm

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -3

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi "niello" tekniğini tanımlar?

#2. Aşağıdakilerden hangisi "kandelabrum" terimini tanımlar?

#3. Hangisi cam ipliği tekniğini tanımlar?

#4. Birden çok cam kandilin yerleştirildiği ve asılarak kullanılan aydınlatma elemanı nedir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi maden süsleme tekniklerinden değildir?


#6. Hangisi el yazmalarında orta Bizans döneminde ortaya çıkmış bir özelliktir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi buhurdanı tanımlar?

#8. 14. yüzyıla tarihlenen Skylitzes el yazmasının konusu nedir?

#9. Cam eser sıcakken bir maşa ile gövdesinin çeşitli yerlerinin sıkıştırılmasıyla oluşturulan süslemeye ne ad verilir?

#10. Liturjik elemanlardan, İsa'nın bedenini simgeleyen ekmeğin içine konulduğu yüksek kenarlı tepsi hangisidir?


#11. Aşağıdakilerden hangisinde hem öyküleyici, hem de liturjik üslupta yapılmış tasvirler bulunmaktadır?

#12. Hangisi kapalı formlu kandil örneklerinden değildir?

#13. Hangisi üfleme tekniğinin özelliklerinden biri değildir?

#14. Hangisi imparator ve imparatoriçe büstü şeklindeki kantar ağırlıklarının özelliklerinden değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya'daki duvar resimlerinde görülen ikonik / liturjik anlayışın özelliklerindendir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya kaya kiliselerinin duvar resimlerindeki öyküleyici / arkaik çevrimin özelliklerindendir?

#17. Tanımlaması yapılan cam yapım tekniği aşağıdakilerden hangisidir: "Bir kalıba veya düz bir zemine dökülen ergimiş camın üstten uygulanan bir kalıp ile sıkıştırılması şeklinde yapılır?

#18. İki cam tabakası arasında kalan yüzeyin kazıma ve yaldız ile süslenmesiyle oluşturulan süsleme tekniğine ne ad verilir?

#19. Hangisi Monza ampullalarının özelliklerinden biri değildir?

#20. Motif dışında kalan bölümlerin ya da motifin kendisinin kesici bir uçla çıkarılarak uygulanan süsleme tekniği hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -3

1. Aşağıdakilerden hangisi maden süsleme tekniklerinden değildir?

a) Yaldızlama
b) Niello
c) Delikişi
d) Altın mine
e) Tornadaçekme

Cevap : e)Tornadaçekme

2. Motif dışında kalan bölümlerin ya da motifin kendisinin kesici bir uçla çıkarılarak uygulanan süsleme tekniği hangisidir?

a) Altın mine
b) Delikişi (ajur)
c) Kabartma
d) Yaldız
e) Değerlitaşlarlasüsleme

Cevap : b)Delikişi (ajur)

3. Aşağıdakilerden hangisi “kandelabrum” terimini tanımlar?

a) Asılarak kullanılan kandillerdir
b) Ayak ve sandal formlu kandillere verilen isimdir
c) Birden çok cam kandilin yerleştirildiği, asılarak kullanılan kandil taşıyıcıdır
d) Kantharos biçimli kandillere verilen isimdir
e) Mum veya kandil taşımak için yapılmış, ayak, gövde ve başlık bölümlerinden oluşan kandil taşıyıcıları, şamdanlardır.

Cevap : e)Mum veya kandil taşımak için yapılmış, ayak, gövde ve başlık bölümlerinden oluşan kandil taşıyıcıları, şamdanlardır.

4. Hangisi kapalı formlu kandil örneklerinden değildir?

a) Yuvarlak ve oval gövdeliler
b) Hayvan formlu kandiller
c) Ayak ve sandal formlu kandiller
d) Gemi formlu kandiller
e) Ajurlu kandelalar

Cevap : e)Ajurlu kandelalar

5. Birden çok cam kandilin yerleştirildiği ve asılarak kullanılan aydınlatma elemanı nedir?

a) Açık kandiller
b) Polikandilionlar
c) Kandelabrumlar
d) Kapalı kandiller
e) Kantharos kandiller

Cevap : b)Polikandilionlar

6. Liturjik elemanlardan, İsa’nın bedenini simgeleyen ekmeğin içine konulduğu yüksek kenarlı tepsi hangisidir?

a) Kalis
b) Trulla
c) Buhurdan
d) Paten
e) Röliker

Cevap : d)Paten

7. Aşağıdakilerden hangisi buhurdanı tanımlar?

a) Aydınlatma amacıyla kullanılırlar
b) İçinde tütsü yakılan kaplara verilen addır
c) Ayinde kutsanmış ekmeğin içine konduğu kaptır.
d) Ayinde şarabın içine konduğu kaptır
e) Rahibin ayine başlamadan önce ellerini yıkaması için kullanılan kaptır

Cevap : b)İçinde tütsü yakılan kaplara verilen addır

8. Hangisi imparator ve imparatoriçe büstü şeklindeki kantar ağırlıklarının özelliklerinden değildir?

a) İstanbul ‘da üretilmiştir
b) 10-11.yüzyılda üretilmişlerdir
c) Bronz ve kuşun malzeme kullanılarak yapılmışlardır
d) 5.yüzyılda üretilmişlerdir
e) Başlarında diadem ile tasvir edilmişlerdir

Cevap : b)10-11.yüzyılda üretilmişlerdir

9. Hangisi Monza ampullalarının özelliklerinden biri değildir?

a) Filistin’de üretilmişlerdir
b) 5.yüzyıl sonu-6.yüzyıl başlarına tarihlendirilirler
c) Bezeme elemanı olarak İsa’nın yaşamından sahneler yer alır
d) Mimari tasvirlere yer verilmiştir
e) Ön ve arka yüzlerinde madalyon içinde tek aziz tasviri görülür

Cevap : e)Ön ve arka yüzlerinde madalyon içinde tek aziz tasviri görülür

10. Aşağıdakilerden hangisi “niello” tekniğini tanımlar?

a) Motifin dışında kalan bölümlerin çıkarılarak yalnız motifin bırakılması
b) Maden eserlerin üzerinde açılan oyuklara doldurulan koyu renkli bir madde ile eserin üzerinde renk değişikliği yaratılması
c) Eserin üzerine altın veya gümüş tozu ile civa karıştırılarak sürülür, eser fırınlanınca civa uçar ve altın ya da gümüş eserin yüzeyine yapışır
d) Eserin üzerinde oluşturulan yuvalara değerli taşlar yerleştirilir
e) Eserin üzerinde oluşturulan yuvalara toz cam ve metaloksitler doldurulur. Eser fırınlanır ve eriyen cam, motifin yapıldığı yuvaya yapışır

Cevap : b)Maden eserlerin üzerinde açılan oyuklara doldurulan koyu renkli bir madde ile eserin üzerinde renk değişikliği yaratılması

11. Tanımlaması yapılan cam yapım tekniği aşağıdakilerden hangisidir:
“Bir kalıba veya düz bir zemine dökülen ergimiş camın üstten uygulanan bir kalıp ile sıkıştırılması şeklinde yapılır?

a) Serbest üfleme
b) Kalıba üfleme
c) Millefiori
d) Ezme
e) Cam İpliği

Cevap : d)Ezme

12. Hangisi üfleme tekniğinin özelliklerinden biri değildir?

a) Camı şekillendirmek için madeni bir boru kullanılır
b) İ. S. Birinci yüzyılın ortalarında uygulanmaya başlanmıştır
c) Cam kaba son şeklini vermek için noble denen çubuk kullanılır
d) Serbest ve kalıpla olmak üzere iki çeşit şekillendirme yöntemi vardır
e) Küçük cam kırıklarının veya cam çubuklarının bir kalıpta ısıtılarak eritilmesi ile şekillendirilen kâse, tabak gibi kaplar yapılır

Cevap : e)Küçük cam kırıklarının veya cam çubuklarının bir kalıpta ısıtılarak eritilmesi ile şekillendirilen kâse, tabak gibi kaplar yapılır

13. Hangisi cam ipliği tekniğini tanımlar?

a) Bir üfleme çubuğu yardımıyla potadan alınan camın şişirilerek şekillendirilmesi
b) Sıcak camdan çeşitli biçim ve boyutlardaki noktacıkların cam kabın yüzeyine yapıştırılması
c) Bir kalıbın üzerine dökülen ergimiş camın üstten uygulanan bir kalıp ile bastırılarak şekillendirilmesi
d) Potadan alınan camın, bir cam kap üzerine sarılarak uygulanması
e) Cam kap henüz sıcakken bir maşa ile gövdesinin çeşitli yerlerinden sıkıştırılması

Cevap : d)Potadan alınan camın, bir cam kap üzerine sarılarak uygulanması

14. Cam eser sıcakken bir maşa ile gövdesinin çeşitli yerlerinin sıkıştırılmasıyla oluşturulan süslemeye ne ad verilir?

a) Baskı bezeme
b) Çimdik (pinched) bezeme
c) Noktalama bezeme
d) Cam ipliği
e) Kesme

Cevap : b)Çimdik (pinched) bezeme

15. İki cam tabakası arasında kalan yüzeyin kazıma ve yaldız ile süslenmesiyle oluşturulan süsleme tekniğine ne ad verilir?

a) Millefiori
b) Baskı
c) Sıkıştırma / Çimdik (Pinched)
d) Sandwich
e) Cam ipliği

Cevap : d)Sandwich

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -3

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!