Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 2

İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

#1. Üretim stratejisinin ortaya çıkmasına neden olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Rekabet

#2. Şirket stratejisini belirlemede fonksiyonel stratejilerden faydalanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Aşağıdan yukarıya

#3. Çıktıların tüm girdilere oranı olarak tanımlanan verimlilik hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Toplam Verimlilik

#4. İşgücü verimliliği 120 parça/saat olarak ölçülen bir çalışan 10 dakikada kaç adet parça üretmesi beklenir?

Cevap : C. 20

#5. Hayes ve Wheelwright’ın modeline göreen üst düzey üretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yönlendirme Stratejisi

#6. “Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi” aşağıdaki rekabet önceliklerinden hangisine önem vermekle gerçekleştirilebilir?

Cevap : B. Esneklik

#7. Verimlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.

#8. Üretim katkı aşamalarından hangisinde “üretim üstünlüğü” sağlanır?

Cevap : D. Aşama IV

#9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden biri değildir?

Cevap : E. İşletme Stratejisi

#10. I. Şirketin çalışma alanı nedir? II. Şirketin sahip olduğu sermaye miktarı ne kadardır? III. Müşteriler kim olacak ve beklenen müşteri özellikleri nelerdir? Yukarıdaki ifadelerden hangileri misyonu tanımlamada kullanılmaktadır?

Cevap : D. I ve III

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 2
İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden biri değildir?

A. Üretim Stratejisi
B. Finans Stratejisi
C. Pazarlama Stratejisi
D. İnsan Kaynakları Stratejisi
E. İşletme Stratejisi

Cevap : E. İşletme Stratejisi

Üretim stratejisinin ortaya çıkmasına neden olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Endüstri devrimi
B. Rekabet
C. Ekonomik bunalım
D. Esnek üretim
E. Bilgi teknolojileri

Cevap : B. Rekabet

I. Şirketin çalışma alanı nedir?
II. Şirketin sahip olduğu sermaye miktarı ne kadardır?
III. Müşteriler kim olacak ve beklenen müşteri özellikleri nelerdir?
Yukarıdaki ifadelerden hangileri misyonu tanımlamada kullanılmaktadır?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : D. I ve III

Hayes ve Wheelwright’ın modeline göreen üst düzey üretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uygulama Stratejisi
B. Destekleme Stratejisi
C. Firma Stratejisi
D. Rekabet Stratejisi
E. Yönlendirme Stratejisi

Cevap : E. Yönlendirme Stratejisi

Üretim katkı aşamalarından hangisinde “üretim üstünlüğü” sağlanır?

A. Aşama I
B. Aşama II
C. Aşama III
D. Aşama IV
E. Aşama V

Cevap : D. Aşama IV

Şirket stratejisini belirlemede fonksiyonel stratejilerden faydalanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aşağıdan yukarıya
B. Yukarıdan aşağıya
C. Soldan sağa
D. Pazar gereksinimleri
E. Üretim kaynakları

Cevap : A. Aşağıdan yukarıya

“Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi” aşağıdaki rekabet önceliklerinden hangisine önem vermekle gerçekleştirilebilir?

A. Kalite
B. Esneklik
C. Hız
D. Güvenilirlik
E. Maliyet

Cevap : B. Esneklik

Çıktıların tüm girdilere oranı olarak tanımlanan verimlilik hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kısmi Verimlilik
B. Toplam Verimlilik
C. Çok Faktörlü Verimlilik
D. Bütünsel Verimlilik
E. Oransal Verimlilik

Cevap : B. Toplam Verimlilik

İşgücü verimliliği 120 parça/saat olarak ölçülen bir çalışan 10 dakikada kaç adet parça üretmesi beklenir?

A. 0
B. 12
C. 20
D. 120
E. 200

Cevap : C. 20

Verimlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Çıktının girdiye oranıdır.
B. Tek değişkenin hesaba katıldığı verimlilik ölçümü kısmı verimliliktir.
C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.
D. Hizmet üreten işletmelerde verimlilik hesaplamak daha zordur.
E. İşletmelerin verimlilik ölçümleri diğer işletmeler ile karşılaştırıldığında anlam kazanır.

Cevap : C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!