auzefBizans Mimarisi ve SanatıKültürel Miras Ve Turizm

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -4

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -4

#1. Hangisi Kıpti kumaşlarının özelliklerinden biridir?

#2. Üflenerek oluşturulan bir küreninbir tarafından açılıp düzleştirilmesi şeklinde uygulanan pencere camı yapım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Liturjik elemanlardan, İsa'nın bedenini simgeleyen ekmeğin içine konulduğu yüksek kenarlı tepsi hangisidir?

#4. Hangisi imparatorluk konulu diptikon ve triptikonların özelliklerinden biri değildir?

#5. Hangisinde toplumsal statü gösteren simgeler yoktur?


#6. Cam ipliği bezemeli burgu bilezikler Bizans sanatında kaçıncı yüzyıldan itibaren görülür?

#7. Hangisi Monza ampullalarının özelliklerinden biri değildir?

#8. Dini veya gündelik amaçla kullanılmış fildişi kutulara ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi buhurdanı tanımlar?

#10. Aşağıdakilerden hangisi maden süsleme tekniklerinden değildir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi tam figürlü konsül diptikonlarının özelliklerinden değildir?

#12. Hangisi orta Bizans dönemi ipek dokumalarındaki doğu etkisinin özelliklerinden biridir?

#13. Hangisi kapalı formlu kandil örneklerinden değildir?

#14. İstanbul'da ipek dokumacılığı kaçıncı yüzyıldan itibaren başlamıştır?

#15. Yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir: "Altından yapılan, askeri rütbeyi gösteren yekpare boyunluklardır. Değerli taşlarla yapılmış sarkaçları da olabilmektedir"


#16. Hangisi giysi tutturmada kullanılan bir türdür?

#17. Tanımlanan obje aşağıdakilerden hangisidir: "İçinde kutsal sayılan kemik, kumaş parçası, tütsü taşımak için kullanılan objelerdir."

#18. Metal takılar üzerine küçük ve yine metalden topçukların yerleştirilmesi şeklinde uygulanan süsleme aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Altın mine tekniği takılarda kaçıncı yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

#20. Birbirine tutturulmuş açılıp kapanabilen iki levhadan oluşan fildişi objelere verilen isim nedir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -4

1. Üflenerek oluşturulan bir küreninbir tarafından açılıp düzleştirilmesi şeklinde uygulanan pencere camı yapım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Küre açma
b) Silindire üfleme
c) Döküm
d) Kalıba üfleme
e) Ezme

Cevap : a)Küre açma

2. Birbirine tutturulmuş açılıp kapanabilen iki levhadan oluşan fildişi objelere verilen isim nedir?

a) Triptikon
b) Pyxis
c) Staurotek
d) Diptikon
e) Röliker

Cevap : d)Diptikon

3. Aşağıdakilerden hangisi tam figürlü konsül diptikonlarının özelliklerinden değildir?

a) Figür üçgen alınlık altında bir tahtta oturur
b) Alt şeritte hayvanlarla yapılan mücedeleler ve oyunlar tasvir edilmiştir
c) Geç antik özellik olarak boş yer bırakılmamıştır
d) Zafer tanrıçaları ve İsa tasviri yer alabilmektedir
e) Konsülün tasviri madalyon içinde bir büst olarak görülür.

Cevap : e)Konsülün tasviri madalyon içinde bir büst olarak görülür.

4. Dini veya gündelik amaçla kullanılmış fildişi kutulara ne ad verilir?

a) Konsül diptikonu
b) Triptikon
c) Pyxis
d) Staurotek
e) Madalyon tipi diptikon

Cevap : c)Pyxis

5. Hangisi imparatorluk konulu diptikon ve triptikonların özelliklerinden biri değildir?

a) Kompozisyon bölümlere ayrılmıştır
b) Madalyon içinde konsül büstleri vardır
c) Zafer tanrıçası gibi mitolojik figürlere yer verilir
d) İmparator, resmi kıyafeti ile tasvir edilmiştir.
e) Kompozisyondaİsa tasviri yer almaktadır

Cevap : b)Madalyon içinde konsül büstleri vardır

6. Hangisi Kıpti kumaşlarının özelliklerinden biridir?

a) İpek malzeme kullanımı
b) Çok renkli uygulama
c) Büyük madalyonlar içinde tekrarlanan motifler
d) Grifon ve simurg gibi fantastik hayvan tasvirleri
e) Detaycı bitkisel bezemeler

Cevap : b)Çok renkli uygulama

7. İstanbul’da ipek dokumacılığı kaçıncı yüzyıldan itibaren başlamıştır?

a) 6.yüzyıl
b) 8.yüzyıl
c) 10.yüzyıl
d) 11.yüzyıl
e) 13.yüzyıl

Cevap : a)6.yüzyıl

8. Hangisi orta Bizans dönemi ipek dokumalarındaki doğu etkisinin özelliklerinden biridir?

a) Erguvani renkte saray ve çevresi için üretilen kumaşlar
b) Hipodrom oyunları ve dini konuların tasvirleri
c) Madalyonlar içinde düzenleme
d) Bitkisel bezemelerle dolgu
e) Süslemeci anlayışta simurg gibi fantastik hayvanların kullanımı

Cevap : e)Süslemeci anlayışta simurg gibi fantastik hayvanların kullanımı

9. Metal takılar üzerine küçük ve yine metalden topçukların yerleştirilmesi şeklinde uygulanan süsleme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Granülasyon
b) Filigre
c) Ajur
d) Niello
e) Mine

Cevap : a)Granülasyon

10. Hangisi giysi tutturmada kullanılan bir türdür?

a) Maniakion
b) Fibula
c) Röliker
d) Haç sarkaç
e) Madalyon

Cevap : b)Fibula

11. Tanımlanan obje aşağıdakilerden hangisidir:
“İçinde kutsal sayılan kemik, kumaş parçası, tütsü taşımak için kullanılan objelerdir.”

a) Fibula
b) Madalyonlu takılar
c) Evlilik yüzüğü
d) Maniakion
e) Röliker sarkaçlar

Cevap : e)Röliker sarkaçlar

12. Hangisinde toplumsal statü gösteren simgeler yoktur?

a) Monogramlı yüzükler
b) Maniakionlar
c) Madalyonlu ve paralı bilezikler ile kolyeler
d) Haç sarkaçlar
e) Kemertokaları

Cevap : d)Haç sarkaçlar

13. Cam ipliği bezemeli burgu bilezikler Bizans sanatında kaçıncı yüzyıldan itibaren görülür?

a) 9. yüzyıl
b) 6. yüzyıl
c) 13. yüzyıl
d) 10. yüzyıl
e) 7. yüzyıl

Cevap : a)9. yüzyıl

14. Yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir:
“Altından yapılan, askeri rütbeyi gösteren yekpare boyunluklardır. Değerli taşlarla yapılmış sarkaçları da olabilmektedir”

a) Madalyonlu ve paralı bilezikler
b) Maniakionlar
c) Röliker sarkaçlar
d) Fibulalar
e) Haç sarkaçlar

Cevap : b)Maniakionlar

15. Altın mine tekniği takılarda kaçıncı yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

a) 9.yüzyıl
b) 12.yüzyıl
c) 6.yüzyıl
d) 5.yüzyıl
e) 14.yüzyıl

Cevap : a)9.yüzyıl

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -4

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!