Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 4

Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlamasıçimi

#1. Yerleşim türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

Cevap : E. Pazara yakınlık

#3. Bir montaj hattının günde sekiz saat çalışması durumunda toplam 300 adet ürün üretilmektedir. Toplam görev süresinin 250 saniye olduğu bilindiğine göre teorik iş istasyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. 3

#4. I. Teorik kapasite etkin kapasiteye eşit veya büyüktür. II. Makine arızası süreleri teorik kapasite hesaplamasında dikkate alınır. III.Kapasite kullanım verimi, gerçek çıktının etkin kapasiteye oranıdır. Kapasite kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap : D. I ve III

#5. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem stratejilerinden biri değildir?

Cevap : E. Ek tesis yatırımı

#6. Aşağıdakilerden hangisi çıktı temelli kapasite ölçümü değildir?

Cevap : E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

#7. Proje tipi üretim süreci için hangi yerleşim türü uygundur?

Cevap : A. Sabit konumlu yerleşim düzeni

#8. Aşağıdaki yerleşim türlerinden hangisinin sabit yatırımı en yüksektir?

Cevap : A. Ürüne göre yerleşim

#9. Üretim akış analizi aşağıdaki yerleşim türlerinin hangisinin tasarımında etkin olarak kullanılır?

Cevap : B. Hücresel yerleşim

#10. Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir?

Cevap : D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlamasıçimi

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlamasıçimi

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması

Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 4
Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması

Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A. Güvenlik
B. Erişim
C. Alan kullanımı
D. Darboğazlar
E. Pazara yakınlık

Cevap : E. Pazara yakınlık

Proje tipi üretim süreci için hangi yerleşim türü uygundur?

A. Sabit konumlu yerleşim düzeni
B. Sürece göre yerleşim düzeni
C. Ürüne gör yerleşim düzeni
D. Hücresel yerleşim türü
e. Fonksiyonel yerleşim düzeni

Cevap : A. Sabit konumlu yerleşim düzeni

Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir?

A. Daha az sayıda makine gerektirir.
B. İş dağılımında esneklik sağlar.
C. Personel tatmini yüksektir.
D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.
E. Üretim tesisinin kullanım oranını yükseltir.

Cevap : D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.

Yerleşim türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Proje tipi üretimde taşıma maliyetleri oldukça yüksektir.
B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.
C. İş parçalarının hareketleri hücresel yerleşimde en büyüklenir.
D. Üretim hacminin yüksek olduğu süreçlerde sabit konumlu yerleşim uygulanır.
E. Yatırım maliyet en düşük yerleşim türü ürüne göre yerleşimdir.

Cevap : B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.

Aşağıdaki yerleşim türlerinden hangisinin sabit yatırımı en yüksektir?

A. Ürüne göre yerleşim
B. Sürece göre yerleşim
C. Dinamik yerleşim
D. Sabit yerleşim
E. Hücresel yerleşim

Cevap : A. Ürüne göre yerleşim

Bir montaj hattının günde sekiz saat çalışması durumunda toplam 300 adet ürün üretilmektedir. Toplam görev süresinin 250 saniye olduğu bilindiğine göre teorik iş istasyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

Cevap : A. 3

Üretim akış analizi aşağıdaki yerleşim türlerinin hangisinin tasarımında etkin olarak kullanılır?

A. Sabit konumlu yerleşim
B. Hücresel yerleşim
C. Fonksiyonel yerleşim
D. Ürüne göre yerleşim
E. Sürece göre yerleşim

Cevap : B. Hücresel yerleşim

Aşağıdakilerden hangisi çıktı temelli kapasite ölçümü değildir?

A. Haftalık 30 bin litre kimyasal üretimi
B. Saate 120 adet bisiklet üretimi
C. Günde 100 hastanın tedavi olması
D. Vardiyada 20 kamyon imalatı
E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

Cevap : E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

I. Teorik kapasite etkin kapasiteye eşit veya büyüktür.

II. Makine arızası süreleri teorik kapasite hesaplamasında dikkate alınır.

III.Kapasite kullanım verimi, gerçek çıktının etkin kapasiteye oranıdır.

Kapasite kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I ve III
E. I,II ve III

Cevap : D. I ve III

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem stratejilerinden biri değildir?

A. Stoka üretim
B. İş gücü seviyesi ayarlama
C. Süreç tasarımı değişikliği
D. Dış kapasite kullanımı
E. Ek tesis yatırımı

Cevap : E. Ek tesis yatırımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!