Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 1

İşletmenin Dili: Muhasebe

#1. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

Cevap : c. Borç

#2. Aşağıdakilerden hangisi şirket ortaklarının varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

Cevap : d. Sermaye

#3. Aşağıdaki olaylardan hangisi muhasebe tarafından izlenmesi gereken olay değildir?

Cevap : b. Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması

#4. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana

#5. Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2011 tarihi itibarıyla ülkemizde muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak amacıyla görevlendirilen kurumdur?

Cevap : b. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu

#6. Aşağıdakilerden hangisi sadece muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : a. Belge düzenlemek

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıkları ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para ile ifade edilebilen olayların kayıtlanması, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz ve yorum yapılmasını içeren bilgi sistemidir?

Cevap : e. Muhasebe

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kasa ve bankasındaki parası, zaman içinde paraya dönüşecek ve işletme faaliyetinde kullanılacak unsurların tamamına verilen addır?

Cevap : d. Varlıklar

#9. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden olan bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : e. Bilançonun yabancı kaynakları ile ilgili ilke

#10. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır?

Cevap : d. Sosyal Sorumluluk

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Ünite -1
İşletmenin Dili: Muhasebe

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Ünite -1
İşletmenin Dili: Muhasebe

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 1, İşletmenin Dili: Muhasebe

İşletmenin Dili: Muhasebe

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -1
Konu: İşletmenin Dili: Muhasebe

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıkları ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para ile ifade edilebilen olayların kayıtlanması, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz ve yorum yapılmasını içeren bilgi sistemidir?

a. Belge toplamak
b. Sınırandırmak
c. Kaydetmek
d. Yorumlamak
e. Muhasebe

Cevap : e. Muhasebe

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2011 tarihi itibarıyla ülkemizde muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak amacıyla görevlendirilen kurumdur?

a. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
b. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu
c. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu
d. Sermaye Piyasası Kurulu
e. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği

Cevap : b. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu

Aşağıdakilerden hangisi sadece muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

a. Belge düzenlemek
b. Belgeleri toplamak
c. Belgeleri ve işlemleri sınırandırmak
d. Belgeleri muhasebe değerlerine kaydetmek
e. Sonuçları taranarak mali tablo şeklinde özetlemek

Cevap : a. Belge düzenlemek

Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Toplanan belgeler ve yapılacak kayıtlar sınırandırılır.
b. Para ile ilgili olaylar muhasebe değerlerine muhasebe kurallarına uygun bir şekilde kaydedilir.
c. Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana getirmeyen sıradan olaylar özet olarak düzenlenen mali tablolarda yer alması için muhasebe değerlerine kaydedilir.
d. Muhasebe, taramarın bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapmış olduğu çalışmaları belirli dönemler sonunda veya istenildiği zaman özet olarak hazırlar ve sunar.
e. Muhasebe özet olarak hazırlanan mali bilgileri taranarak analiz ve yoruma hazır şekle getirir.

Cevap : c. Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana

Aşağıdaki olaylardan hangisi muhasebe tarafından izlenmesi gereken olay değildir?

a. Bankadan çekilen nakit kredi
b. Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması
c. Ticari mal satın alınması
d. Müşterilere mal ve hizmet satışının yapılması
e. Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması

Cevap : b. Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır?

a. Kişilik
b. Dönemsellik
c. Süreklilik
d. Sosyal Sorumluluk
e. Tutarlılık

Cevap : d. Sosyal Sorumluluk

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden olan bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a. Gelir tablosu ilkesi
b. Bilançonun öz kaynakları ile ilgili ilke
c. Bilançonun dönen varlıkları ile ilgili ilke
d. Bilançonun duran varlıkları ile ilgili ilke
e. Bilançonun yabancı kaynakları ile ilgili ilke

Cevap : e. Bilançonun yabancı kaynakları ile ilgili ilke

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

a. Aktif
b. Muhasebe
c. Borç
d. Sermaye
e. Nakit

Cevap : c. Borç

Aşağıdakilerden hangisi şirket ortaklarının varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

a. Varlık
b. Muhasebe
c. Borç
d. Sermaye
e. Nakit

Cevap : d. Sermaye

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kasa ve bankasındaki parası, zaman içinde paraya dönüşecek ve işletme faaliyetinde kullanılacak unsurların tamamına verilen addır?

a. Kaynaklar
b. Yabancı Kaynak
c. Öz Kaynak
d. Varlıklar
e. Gelirleri

Cevap : d. Varlıklar

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe 1

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!