Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 2

Genel Muhasebe Finansal Tablolar

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenecek tam tablo setinde yer almaz?

Cevap : e. Fon Akım Tablosu

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nakit akış tablosunda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı ile ilgili değildir?

Cevap : d. Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

#3. Aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisi çok sayıdaki işlemi nitelik ve işlevlerine göre hesap sınırları altında toplamaktadır?

Cevap : b. Önemlilik ve birleştirme

#4. Aşağıdakilerden hangisi, etkin bir nakit yönetimi ile işletmelerin elinde nakit bulundurmanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?

Cevap : c. İhtiyaç olmayan mal ve hizmet alımlarını yapabilmek

#5. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların varsayımları arasında yer almaz?

Cevap : d. Düzenlenebilirlilik

#6. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a. Tahmin edilebilirlilik

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet sonucunun nasıl oluştuğunu gösteren finansal tablodur?

Cevap : c. Kapsamlı Gelir Tablosu

#8. Aşağıdakilerden hangisi Finansal Durum Tablosunda kısa vadeli borç değildir?

Cevap : a. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde de ödenmeyecek borçlar

#9. Dönen varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır

#10. “Finansal bilgiler, işletmenin ekonomik faaliyetleri hakkında makul seviyede bilgisi olan bilgileri dikkatli olarak gözden geçirecek, analiz edecek kullanıcılar için hazırlanır.” ifadesi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisini açıklar?

Cevap : c. Anlaşılabilirlilik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Finansal Tablolar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finansal Tablolar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe Ünite 2, Genel Muhasebe Finansal Tablolar

Genel Muhasebe Finansal Tablolar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -2
Konu: Finansal Tablolar

Aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisi çok sayıdaki işlemi nitelik ve işlevlerine göre hesap sınırları altında toplamaktadır?

a. İşletmenin sürekliliği
b. Önemlilik ve birleştirme
c. Netleştirme
d. Muhasebenin tahakkuk esası
e. Karşılaştırmalı bilgi

Cevap : b. Önemlilik ve birleştirme

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların varsayımları arasında yer almaz?

a. İşletmenin sürekliliği
b. Muhasebenin tahakkuk esası
c. Önemlilik ve birleştirme
d. Düzenlenebilirlilik
e. Karşılaştırmalı bilgi

Cevap : d. Düzenlenebilirlilik

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?

a. Tahmin edilebilirlilik
b. İhtiyaca uygunluk
c. Anlaşılabilirlilik
d. Karşılaştırılabilirlik
e. Zamanında sunum

Cevap : a. Tahmin edilebilirlilik

“Finansal bilgiler, işletmenin ekonomik faaliyetleri hakkında makul seviyede bilgisi olan bilgileri dikkatli olarak gözden geçirecek, analiz edecek kullanıcılar için hazırlanır.” ifadesi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisini açıklar?

a. Tahmin edilebilirlilik
b. İhtiyaca uygunluk
c. Anlaşılabilirlilik
d. Karşılaştırılabilirlik
e. Zamanında sunum

Cevap : c. Anlaşılabilirlilik

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenecek tam tablo setinde yer almaz?

a. Finansal Durum Tablosu
b. Kapsamlı Gelir Tablosu
c. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
d. Nakit Akış Tablosu
e. Fon Akım Tablosu

Cevap : e. Fon Akım Tablosu

Dönen varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilen, satılan veya tüketilmesi beklenen varlıklardır
b. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulan varlıklardır
c. Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır
d. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilen varlıklardır
e. Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere ayrılan nakit veya nakit benzeri varlıklardır

Cevap : c. Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır

Aşağıdakilerden hangisi Finansal Durum Tablosunda kısa vadeli borç değildir?

a. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde de ödenmeyecek borçlar
b. Ticari amaçla yapılan borçlanmalar
c. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde ödenecek olan borçlar
d. Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesi beklenen borçlar
e. İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmadığı borçlar

Cevap : a. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde de ödenmeyecek borçlar

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet sonucunun nasıl oluştuğunu gösteren finansal tablodur?

a. Bilanço
b. Nakit Akım Tablosu
c. Kapsamlı Gelir Tablosu
d. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
e. Açıklayıcı Notlar

Cevap : c. Kapsamlı Gelir Tablosu

Aşağıdakilerden hangisi, etkin bir nakit yönetimi ile işletmelerin elinde nakit bulundurmanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?

a. Günlük işlemlerin gerektirdiği ödemeleri eksiksiz yapabilmek
b. Planlanan ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapabilmek
c. İhtiyaç olmayan mal ve hizmet alımlarını yapabilmek
d. Mal ve hizmet alımlarındaki nakit iskontosundan yararlanabilmek
e. Ortaya çıkabilecek alternatif fırsat maliyetlerini karşı iş imkânlarını veya yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek

Cevap : c. İhtiyaç olmayan mal ve hizmet alımlarını yapabilmek

Aşağıdaki ifadelerden hangisi nakit akış tablosunda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı ile ilgili değildir?

a. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları
b. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri
c. Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları
d. Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışların
e. Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar

Cevap : d. Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!