Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 4

Muhasebe Süreci

#1. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi, tartılarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defterdir?

Cevap : e. Envanter Defteri

#2. Aşağıdakilerden hangisinde büyük deftere ilişkin veri len bilgiler doğru değildir?

Cevap : a. Kayıtlar, madde şeklin de yapılır

#3. Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin kullandığı yasal defterlere ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?

Cevap : d. Birinci sınıf işletmeler, işletme hesabı defterini tutar

#4. Aşağıda muhasebe sürecine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. Genel geçici mizan – Envanter ve envanter kayıtları – Kesin mizan – Mali tablolar

#5. Aşağıdakilerden hangisinde Yemiye Defterine ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?

Cevap : e. Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirleriyle toplanır

#6. Aşağıdakilerden hangisi yevmiye kaydında bir hesabın borçlu ve bir hesabında alacaklı kaydedildiği yevmiye madde türüdür?

Cevap : a. Basit Madde

#7. Aşağıdakilerden hangisi mizan çizelgesinde yer alan bilgilerden biri değildir?

Cevap : c. Madde çizgisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi kasanın hep borçlu tarafta bulunduğu muhasebe fişidir?

Cevap : c. Tahsil Fişi

#9. Aşağıdakilerden hangisi yasal defterlere yapılan kayıtların ispat edici unsurudur?

Cevap : a. Belge

#10. Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterdir?

Cevap : c. Yemiye Defteri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Muhasebe Süreci

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Muhasebe Süreci

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe Ünite 4, Muhasebe Süreci

Muhasebe Süreci

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -4
Konu: Muhasebe Süreci

Aşağıdakilerden hangisi yasal defterlere yapılan kayıtların ispat edici unsurudur?

a. Belge
b. Yardımcı defterler
c. Mizanlar
d. Dosyalar
e. Fişler

Cevap : a. Belge

Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterdir?

a. İşletme hesabı defteri
b. Büyük Defter
c. Yemiye Defteri
d. Yardımcı defter
e. Envanter Defteri

Cevap : c. Yemiye Defteri

Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin kullandığı yasal defterlere ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?

a. İşletmeler yevmiye, büyük defter, envanter defterini tutmak zorundadır.
b. Yasal defterler, yasada be lir tilen süre ler de notere tasdik ettirilirr
c. Yemiye Defterine kayıtlar, mad de ler şeklinde yapılır
d. Birinci sınıf işletmeler, işletme hesabı defterini tutar
e. İşletmeler, 10 gün içinde yasal defterlere kayıt yapmak zorundadır

Cevap : d. Birinci sınıf işletmeler, işletme hesabı defterini tutar

Aşağıdakilerden hangisinde Yemiye Defterine ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?

a. Kayıtlar, yevmiye maddesi şeklinde yapılır
b. Sayfa numaraları, birbirini takip eden sıra numaraların dan oluşur
c. Kayıtlar, önce Yemiye Defterine yapılır
d. Tutulması TTK ve VUK hükümlerine göre zorunludur
e. Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirleriyle toplanır

Cevap : e. Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirleriyle toplanır

Aşağıdakilerden hangisinde büyük deftere ilişkin veri len bilgiler doğru değildir?

a. Kayıtlar, madde şeklinde yapılır
b. Sayfa numaraları karşılıklı 1-1, 2-2 şeklinde takip eder
c. Kayıtlar, Yemiye Defterinden büyük deftere aktarılır
d. Tutulması TTK ve VUK hükümlerine göre zorunludur
e. Her bir hesaba ihtiyaç duyulan miktarda sayfa ayrılır

Cevap : a. Kayıtlar, madde şeklin de yapılır

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi, tartılarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defterdir?

a. İşletme hesabı defteri
b. Büyük Defter
c. Yemiye Defteri
d. Yardımcı defter
e. Envanter Defteri

Cevap : e. Envanter Defteri

Aşağıdakilerden hangisi yevmiye kaydında bir hesabın borçlu ve bir hesabında alacaklı kaydedildiği yevmiye madde türüdür?

a. Basit Madde
b. Bileşik Madde
c. Yapılan madde
d. Karma Madde
e. Tahmini Madde

Cevap : a. Basit Madde

Aşağıdakilerden hangisi kasanın hep borçlu tarafta bulunduğu muhasebe fişidir?

a. İrsaliye
b. Fatura
c. Tahsil Fişi
d. Mahsup Fişi
e. Tediye Fişi

Cevap : c. Tahsil Fişi

Aşağıdakilerden hangisi mizan çizelgesinde yer alan bilgilerden biri değildir?

a. Sıra no
b. Borç ve alacak kalanı
c. Madde çizgisi
d. Hesap adı
e. Borç ve alacak tutarı

Cevap : c. Madde çizgisi

Aşağıda muhasebe sürecine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Açılış kayıtları – Dönem içi kayıtlar – Kesin mizan – Genel geçici mizan
b. Açılış kayıtları – Dönem içi kayıtları – Genel geçici mizan – Mali tablolar – Kesin mizan
c. Genel geçici mizan – Envanter ve envanter kayıtları – Kesin mizan – Mali tablolar
d. Dönem içi işlemlerin kayıtları – Açılış kayıtları – Kapanış kayıtları – Mali tablolar
e. Kesin mizan – Envanter ve envanter kayıtları -Mali tablolar

Cevap : c. Genel geçici mizan – Envanter ve envanter kayıtları – Kesin mizan – Mali tablolar

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!