Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 3

Hesap, Akıllı defter

#1. 153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : c. Hesap sınıfı

#2. Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan hesaplara verilen muhasebe terimidir?

Cevap : e. Nazım hesaplar

#3. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin hasılatının giderlerinden büyük olması durumunda ortaya çıkar?

Cevap : b. Dönem Kârı

#4. Maliyet, gider ve zarar hesaplarında ilk hareket borç tarafına kayıtlanır ve arttıkça borç tarafına kayıt yapılır; dönem sonunda ise Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılan hesaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Gelir Tablosu Hesapları

#5. Aşağıda hesaplarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır

#6. Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?

Cevap : c. Hesap Planı

#7. Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar = Kaynaklar eşitliğini ifade etmektedir?

Cevap : d. Varlıklar = Borç Sermaye

#8. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki değişimlerin izlendiği çizelgeye verilen addır?

Cevap : b. Hesap

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

Cevap : e. Hesap kapalıdır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi varlıklardaki artışlar için borçlandırılan veya borç kalanı veren hesaplara verilen addır?

Cevap : d. Varlık Hesapları

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Hesap

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Hesap

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe Ünite 3, Hesap, Akıllı defter

Hesap, Akıllı defter

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -3
Konu: Hesap

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki değişimlerin izlendiği çizelgeye verilen addır?

a. Bilanço
b. Hesap
c. Hesap Planı
d. Mali Tablolar
e. Gelir Tablosu

Cevap : b. Hesap

Aşağıdakilerden hangisi varlıklardaki artışlar için borçlandırılan veya borç kalanı veren hesaplara verilen addır?

a. Gelir Tablosu Hesapları
b. Nazım Hesaplar
c. Yabancı Kaynak Hesapları
d. Varlık Hesapları
e. Öz Kaynak Hesapları

Cevap : d. Varlık Hesapları

Maliyet, gider ve zarar hesaplarında ilk hareket borç tarafına kayıtlanır ve arttıkça borç tarafına kayıt yapılır; dönem sonunda ise Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılan hesaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gelir Tablosu Hesapları
b. Nazım Hesaplar
c. Yabancı Kaynak hesapları
d. Aktif Hesaplar
e. Öz Kaynak Hesapları

Cevap : a. Gelir Tablosu Hesapları

Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar = Kaynaklar eşitliğini ifade etmektedir?

a. Varlıklar = Aktif
b. Varlıklar = Borçlar
c. Varlıklar = Sermaye
d. Varlıklar = Borç + Sermaye
e. Varlıklar = Kâr

Cevap : d. Varlıklar = Borç + Sermaye

Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

a. Hesap açıktır.
b. Hesap borç kalanı verir.
c. Hesap şeffaftır
d. Hesap alacak kalanı verir.
e. Hesap kapalıdır.

Cevap : e. Hesap kapalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin hasılatının giderlerinden büyük olması durumunda ortaya çıkar?

a. Borçlar
b. Dönem Kârı
c. Öz Kaynaklar
d. Dönem Zararı
e. Varlıklar

Cevap : b. Dönem Kârı

Aşağıda hesaplarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a. Herhangi bir hesabın herhangi bir tarafına ilk kez kayıt yapılmasına hesap açmak denir
b. Bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir
c. Bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir
d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır
e. Hesap borç tutarı toplamı, alacak tutarı toplamından büyük ise aradaki fark borç kalanıdır

Cevap : d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır

Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?

a. Hesap
b. Bilanço
c. Hesap Planı
d. Envanter
e. Gelir Tablosu

Cevap : c. Hesap Planı

153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a. Hesap grubu
b. Büyük defter hesabı
c. Hesap sınıfı
d. Küçük defter hesabı
e. Hesap açıklaması

Cevap : c. Hesap sınıfı

Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan hesaplara verilen muhasebe terimidir?

a. Varlık hesapları
b. Hatırlatma notları
c. Kaynak hesapları
d. Akıllı defter
e. Nazım hesaplar

Cevap : e. Nazım hesaplar

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!