auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -4

Auzef Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -4

#1. Para politikasının faiz oranları üzerinde meydana getireceği etki firmalarda neyi etkilemektedir?

Cevap : D) Nakit akışı

#2. Para basılarak elde edilen kamusal gelirler ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap : A) Senyoraj gelirleri

#3. Aşağıdakilerden hangisi şirket hisselerinin karşılığı olarak katılma payını gösteren, kanuni şekillere uygun olarak düzenlenmiş evraktır?

Cevap : E) Hisse senetleri

#4. Enflasyonla mücadele eden merkez bankasının aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

Cevap : C) Reeskont oranının düşürülmesi

#5. Faiz oranı yüksekken elde para tutmanın sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Cevap : B) Paranın alternatif maliyeti yükselir

#6. Aşağıdakilerden hangisi geçici bir süre ellerinde bulundurdukları fonlar üzerinden faiz kazanmak için para piyasası menkul değerlerini kullanmaktadır?

Cevap : C) Şirketler

#7. Hangi piyasalarda senet alımı, senede karşılık belirli bir meblağın verilmesiyle gerçekleştirilir?

Cevap : C) Ikincil Piyasalar

#8. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : B) Dış ödemeler fazlası

#9. Aşağıdakilerden hangisi gümüş, bakır, nikelden yapılan maden değeri, üzerinde yazılan değerin altında olan para çeşidini tanımlamaktadır?

Cevap : E) Bozuk para

#10. Bir ekonomide enflasyon hem faktör (emek) sahipleri hem de firmalardan kaynaklanmakta ise; bu enflasyonu önlemek için merkez bankasının uygulayacağı para politikasında hangi amaçlar birbirleri ile çatışmaktadır?

Cevap : E) Tam İstihdam – Fiyat İstikrarı

#11. Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmaları uygulaması içinde yer almamaktadır?

Cevap : D) Para arzı

#12. Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılara göre para talebinin nedenidir?

Cevap : E) Mübadele

#13. Aşağıdakilerden hangisi kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu görmektedir?

Cevap : A) Vadesiz mevduat

#14. Aşağıdaki hangisi merkez bankasının bankaların kredi hacmini sınırlamak için başvuracağı bir yöntemdir?

Cevap : C) Kanuni karşılık oranlarını belirlemek

#15. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasası aracılığı ile ithalatçılar ile ihracatçılar arasında ödemeleri sağlamaktadır?

Cevap : C) Satın alma gücü transferi

#16. Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının niteliğine bağlı olarak ters seçim ve ahlaki tehlike probleminin yaşanmasına yol açabilme durumu hangi aktarım kanalına aittir?

Cevap : D) Kredi Kanalı

#17. Para politikası araçları arasındaki tamamlayıcılık durumuna göre fiyat istikrarının sağlanması hangi amacın sağlanmasına katkı sağlayabilmektedir?

Cevap : A) Ödemeler dengesi

#18. Finansal piyasaların hangi özelliğine göre tasarruf sahipleri ile borç talep edenler arasında, ikinci guruptakiler lehine ortaya çıkan bilgi avantajı söz konusu olmaktadır?

Cevap : B) Enformasyon sağlama

#19. Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : A) Piyasadaki para miktarı

#20. Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre kamu açıkları iktisadi konjonktüre paralel bir şekilde uygulanmaktadır?

Cevap : E) Keynesyen yaklaşım

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -4

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -4

Auzef Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -4

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen yaklaşımın görüşlerini yansıtmaktadır?

A) Fiyatlar kontrol edilmeli
B) Ücretler kontrol edilmeli
C) Maliye politikası uygulaması
D) Devlet ekonomiye müdahale etmeli
E) Devlet ekonomiye müdahale etmemeli

Cevap : D) Devlet ekonomiye müdahale etmeli

Keynesyen yaklaşıma göre para politikasının etkisi, hangi değişiklikler aracılığı ile ortaya çıkmaktadır?

A) Para arzı
B) Para talebi
C) Rezerv para
D) Parasal taban
E) Faiz oranları

Cevap : E) Faiz oranları

Aşağıdakilerden hangisi monetarist yaklaşıma göre işlem amacıyla talep edilen para miktarıdır?

A) Merkez bankası parası
B) Parasal taban
C) Baz para
D) Rezerv para
E) Aktif para

Cevap : E) Aktif para

Monetarist yaklaşıma göre varlık olarak elde tutma amacıyla talep edilen para miktarı ne ile ifade edilmektedir?

A) Merkez bankası parası
B) Atıl para
C) Baz para
D) Rezerv para
E) Aktif para

Cevap : B) Atıl para

Hangi yaklaşıma göre, parasal genişleme oranındaki artış, enflasyon beklentilerinin değişmesine yol açmaktadır?

A) Klasik
B) Monetarist
C) Yeni klasik
D) Keynes
E) Post Keynes

Cevap : C) Yeni klasik

Aşağıdakilerden hangi yaklaşım genişletici para politikalarının durgunluk dönemlerinde etkin değildir görüşünü savunmaktadır?

A) Monetarist yaklaşım
B) Keynesçi yaklaşım
C) Klasik yaklaşım
D) Yeni Klasik yaklaşım
E) Yeni Keynes’çi yaklaşım

Cevap : B) Keynesçi yaklaşım

Aşağıdakilerden hangi yaklaşım ödünç verme alternatifini öngörmektedir?

A) Yeni Klasik yaklaşım
B) Yeni Keynes’çi yaklaşım
C) Monetarist yaklaşım
D) Keynesçi yaklaşım
E) Klasik yaklaşım

Cevap : D) Keynesçi yaklaşım

Aşağıdakilerden hangi yaklaşımda kısa dönemde, beklenmedik genişletici para politikası uygulamaları, hem fiyat düzeyinin hem de milli gelir düzeyinin değişmesine yol açabilmektedir?

A) Monetarist yaklaşım
B) Yeni Keynesçi yaklaşım
C) Klasik yaklaşım
D) Keynes’çi yaklaşım
E) Yeni Klasik yaklaşım

Cevap : B) Yeni Keynesçi yaklaşım

Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre talep daralmasının yaşandığı dönemlerde, piyasa gücüne sahip firmalar fiyatlarını indirmek yerine, üretimlerini kısma yoluna gitmektedir?

A) Post Keynesçi yaklaşım
B) Yeni Keynesçi yaklaşım
C) Klasik yaklaşım
D) Keynes’çi yaklaşım
E) Yeni Klasik yaklaşım

Cevap : A) Post Keynesçi yaklaşım

Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre ücret ve fiyat kontrolleri deflasyonist politikalar ile uyumlu bir şekilde uygulanabilmektedir?

A) Keynesçi yaklaşım
B) Yeni Keynesçi yaklaşım
C) Post Keynesci yaklaşım
D) Klasik yaklaşım
E) Yeni Klasik yaklaşım

Cevap : C) Post Keynesci yaklaşım

Para Teorisi Ve Politikası Ünite -4

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Auzef İktisat, Miktar Teorisi Paranın Değeri telegram iktisat

Editor

Editör

error: Content is protected !!