auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -3

Para Politikası Vize Soruları Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangi yaklaşım genişletici para politikalarının durgunluk dönemlerinde etkin değildir görüşünü savunmaktadır?

Cevap : B) Keynesçi yaklaşım

#2. Ticari bankaların merkez bankasından aldıkları kredi karşısında ödedikleri faize ne ad verilir?

Cevap : D) Reeskont

#3. Borçların geri ödenmesinde kabul edilen değişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Para

#4. Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre ücret ve fiyat kontrolleri deflasyonist politikalar ile uyumlu bir şekilde uygulanabilmektedir?

Cevap : C) Post Keynesci yaklaşım

#5. Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının TL cinsinden toplam yükümlülüğünü göstermektedir?

Cevap : C) Merkez Bankası Parası

#6. Merkez bankası bankaların rezerv ihtiyacını karşılamadığı durumunda finansal sistemin istikrarının bozulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İçsellik yaklaşımı

#7. Hangisi merkez bankasının açık piyasa işlemidir?

Cevap : D) Tahvil alıp satmak

#8. Paranın geleneksel olarak kabul edilen kaç fonksiyonu vardır?

Cevap : B) 3

#9. Monetarist yaklaşıma göre varlık olarak elde tutma amacıyla talep edilen para miktarı ne ile ifade edilmektedir?

Cevap : B) Atıl para

#10. Keynesyen yaklaşıma göre para politikasının etkisi, hangi değişiklikler aracılığı ile ortaya çıkmaktadır?

Cevap : E) Faiz oranları

#11. Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının, banka rezervlerinde ve parasal büyüklüklerde (parasal taban ve para arzı) kalıcı ya da uzun dönemli bir değişiklik gerçekleştirmek istediğinde yürüttüğü işlemlerdir?

Cevap : B) Kesin alım ya da satım

#12. Aşağıdakilerden hangisi para çarpanını arttırır?

Cevap : B) Reeskont faiz oranındaki düşüş

#13. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının temel araçlarından biri değildir?

Cevap : C) Resmi olmayan öğütler

#14. Aşağıdaki özelliklerden hangisi paranın ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek özelliğini ifade etmektedir?

Cevap : D) Bölünebilir olması

#15. Aşağıdakilerden hangi yaklaşımda kısa dönemde, beklenmedik genişletici para politikası uygulamaları, hem fiyat düzeyinin hem de milli gelir düzeyinin değişmesine yol açabilmektedir?

Cevap : B) Yeni Keynesçi yaklaşım

#16. Paranın hangi fonksiyonu trampanın güçlüklerini ortadan kaldırmaktadır?

Cevap : E) Mübadele Aracı

#17. Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının en çok kullandığı en esnek para politikası aracıdır?

Cevap : B) Açık piyasa işlemleri

#18. Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre para dışsaldır?

Cevap : D) Neo-Klasik

#19. Para tabanındaki 1 TL’lik değişikliğin para arzını ne kadar değiştireceğini gösteren kavram hangisidir?

Cevap : E) Para çarpanı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -3

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Para Politikası Vize Soruları Deneme Sınavı 3

Para Politikası Vize Soruları Deneme Sınavı 3

Paranın değerini kavram yansıtan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satın alma gücü
B) Mal fiyatları
C) Hizmet fiyatları
D) Fiyatlar genel düzeyi
E) Enflasyon

Cevap : A) Satın alma gücü

Aşağıdakilerden hangisi para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir?

A) Miktar teorisi
B) Satın alma gücü
C) Enflasyon
D) Deflasyon
E) Stagflasyon

Cevap : A) Miktar teorisi

Miktar teorisinin mübadele yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile açıklanmaktadır?

A) Para talebi
B) Para arzı
C) Para miktarı
D) Paranın satın alma gücü
E) Fiyatlar genel düzeyi

Cevap : B) Para arzı

Miktar teorisinin para tutumu yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile açıklanmaktadır?

A) Para talebi
B) Para arzı
C) Para miktarı
D) Paranın satın alma gücü
E) Fiyatlar genel düzeyi

Cevap : A) Para talebi

Aşağıdakilerden hangisi modern miktar teorisinde para talebini belirleyen unsurlardan biri değildir?

A) Sürekli gelir
B) Deflasyonist beklenti
C) Beşeri servet miktarı
D) Servetten beklenen getiri
E) Enflasyonist beklenti

Cevap : B) Deflasyonist beklenti

Miktar teorisinin Cambridge ve Fisher versiyonlarını birbirleri ile özdeş hale getiren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) k=1/V
B) V=k
C) V=k2
D) k=1/2
E) k-1=V

Cevap : A) k=1/V

Paranın değerindeki değişmelerin nedenleri hangi yaklaşımla açıklanmaktadır?

A) Dışsallık yaklaşımı
B) İçsellik yaklaşımı
C) Pareto yaklaşımı
D) Miktar teorisi yaklaşımı
E) Tobin’in portföy dengesi yaklaşımı

Cevap : D) Miktar teorisi yaklaşımı

Miktar teorisinin Fisher denkleminde ”MV = PT”eşitliğinde P neyi ifade etmektedir?

A) Banka parası
B) Paranın dolaşım hızı
C) Fiyatlar Genel Düzeyi
D) İşlem hacmini
E) Para arzı

Cevap : C) Fiyatlar Genel Düzeyi

Aşağıdakilerden hangi yaklaşım ekonomideki durgunluk ve işsizlik gibi istikrarsızlığın piyasa ekonomisinden kaynaklandığı görüşünü savunmaktadır?

A) Klasik
B) Keynesyen
C) Monetarist
D) Yeni Klasik
E) Yeni Keynesyen

Cevap : E) Yeni Keynesyen

Ekonomide ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmalarını düzeltmek ve tam istihdamı sağlamak devlet müdahalesini gerektirmemektedir ifadesi hangi yaklaşıma aittir?

A) Klasik yaklaşım
B) Keynes’çi yaklaşım
C) Monetarist yaklaşım
D) Yeni Klasik yaklaşım
E) Yeni Keynes’çi yaklaşım

Cevap : A) Klasik yaklaşım

Para Teorisi Ve Politikası Ünite-3

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Auzef İktisat, Para Politikası Vize telegram iktisat

Editor

Editör

error: Content is protected !!