Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Ünite -5

Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu

#1. Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisinin yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması mümkündür?

Cevap :a. KHK

#2. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Kurulmuş iktidar

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1982 Anayasası’nın benimsediği anayasanın değiştirilmesi usulü konusunda doğru değildir?

Cevap : e. Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.

#4. 2017 değişikliğinden önceki 1982 Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

Cevap : e. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

#5. Aşağıdakilerden hangisi, yürütmenin düzenleyici işlemlerinden değildir?

Cevap : c. Parlamento kararı

#6. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun kanunla düzenlenebileceği ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Cevap : d. Yasama yetkisinin genelliği

#7. Kuvvetler ayrılığı prensibi aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile özdeşleştirilmiştir?

Cevap : a. Montesquieu

#8. 1982 Anayasası’na göre, aşağıda belirtilen parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbidir?

Cevap :a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

#9. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini onaylama yetkisini aşağıda sayılanlardan hangisi ile paylaşmaktadır?

Cevap : d. Halk

#10. Devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifini, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayandıran kritere ne ad verilir?

Cevap : d. Maddi kriter

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu

Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -5
Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1982 Anayasası’nın benimsediği anayasanın değiştirilmesi usulü konusunda doğru değildir?

a. Değişiklik TBMM üye tamsayısının 1/3’ü tarafından teklif edilir.
b. Değişiklik teklifinin yazılı olarak yapılması gerekir.
c. Değişiklik teklifleri Genel Kurul’da iki defa görüşülür.
d. Değişiklik teklifi gizli oylama ile oylanır.
e. Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.

Cevap : e. Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini onaylama yetkisini aşağıda sayılanlardan hangisi ile paylaşmaktadır?

a. TBMM
b. Anayasa Mahkemesi
c. Bakanlar Kurulu
d. Halk
e. YSK

Cevap : d. Halk

Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurucu iktidar
b. Kurulmuş iktidar
c. Asli kurucu iktidar
d. Tali kurucu iktidar
e. İktidar

Cevap : b. Kurulmuş iktidar

Kuvvetler ayrılığı prensibi aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile özdeşleştirilmiştir?

a. Montesquieu
b. J.J. Rousseau
c. Descartes
d. Spinoza
e. Locke

Cevap : a. Montesquieu

Devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifini, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayandıran kritere ne ad verilir?

a. Şeklî kriter
b. Organik kriter
c. Kişisel kriter
d. Maddi kriter
e. Fonksiyonel kriter

Cevap : d. Maddi kriter

2017 değişikliğinden önceki 1982 Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. Bakanlar
d. Valilikler ve Bakanlar Kurulu
e. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Cevap : e. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun kanunla düzenlenebileceği ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

a. Kanunların genelliği
b. Kanunların objektifliği
c. Kanunların soyutluğu
d. Yasama yetkisinin genelliği
e. Yasama yetkisinin asliliği

Cevap : d. Yasama yetkisinin genelliği

Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisinin yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması mümkündür?

a. KHK
b. Yönetmelik
c. Tüzük
d. Sirküler
e. Genelge

Cevap :a. KHK

1982 Anayasası’na göre, aşağıda belirtilen parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbidir?

a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
b. Başbakan hakkında meclis soruşturması açılması
c. Bakanlar Kurulu’nun göreve başlaması sırasında güven oyu verilmesi
d. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetten suçlanması
e. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi

Cevap :a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi, yürütmenin düzenleyici işlemlerinden değildir?

a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
b. KHK
c. Parlamento kararı
d. Tüzük
e. Yönetmelik

Cevap : c. Parlamento kararı

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!