auzefOsmanlı Tarihi (1789-1908)Tarih

Osmanlı Tarihi (1789-1908) 2021-2022 Final (Hatırlanan Sorular)

Osmanlı Tarihi (1789-1908) 2021-2022 Final (Hatırlanan Sorular)

Osmanlı Tarihi (1789-1908) 2021-2022 Final (Hatırlanan Sorular)

1- Türk Yurdu Dergisini çıkaran?

Cevap : Türk Ocakları

2- Taif’te vefat eden?

Cevap : Midhat Paşa

3- Aydın Valisi bulunan Midhat Paşa hangi konsolosluğa sığındı?

Cevap : Fransa Konsolosluğu

4- Abdulaziz döneminde açılan Darulfünun bölümleri?

Cevap : Fen-Edebiyat

5- Abdulaziz döneminde açılmayan okul?

Cevap : Halkalı Ziraat Mektebi (Abdulhamit döneminde açıldı)

6- Eşkinci ocağı ile ilgili olmayan madde?

Cevap : III-Selim zamanında açılması

7- Kanuni Esasiyi hazırlayan gruplar?

Cevap : Muhafazakar-Liberal

8- Hınçak Ermenilerinin ilk isyanı?

Cevap : Erzurum

9- 93 Harbinde Rusların ele geçiremediği vilayet?

Cevap : Van

10- Bonapart Paşa’nın ölümünden sonra yerine gelen?

Cevap : Gazi Muhtar Ahmet Paşa

11- Savaşın kazananları safında bulunan Osmanlı, kaybedeni olan Rusya niye kaybeden oldu?

Cevap : Karadeniz’in silahsızlandırılması

12- Osmanlı Devleti özerk Yunanistan’ın kurulmasını hangi anlaşma ile tanımak zorunda kaldı?

Cevap : Edirne anlaşması

13- Londra Boğazlar Anlaşmasında hangi ülke yoktu?

Cevap : Venedik

14- Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye idaresi neyin yerine kuruldu?

Cevap : Rüsum-ı Sitte idaresi

15- Meclis hangi iki grupla oluşmuştur?

Cevap : Meclisi Mebusan-Meclisi Ayan

16- Berlin antlaşması ardından Rusya’nın Orta ve Doğu Asya’daki yayılması nerede hızlandı?

Cevap : Türkistan Hanlıkları

17- Şehremaneti neyin yerine kuruldu?

Cevap : İhtisap Nezareti

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Osmanlı Tarihi (1789-1908) 2021-2022 Final (Hatırlanan Sorular)

Editor

Editör

error: Content is protected !!