auzefHemşirelikHemşirelik Bakımı 4

Hemşirelik Bakımı 4 Ünite -1

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğine Giriş, Dünyada Ve Ülkemizde Çocuk Sağlığının Durumu, Hospitalizasyon

Auzef Hemşirelik Bakımı-4 Ünite-1, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğine Giriş, Dünyada Ve Ülkemizde Çocuk Sağlığının Durumu, Hospitalizasyon

Hemşirelik Bakımı 4
Ünite -1

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğine Giriş, Dünyada Ve Ülkemizde Çocuk Sağlığının Durumu, Hospitalizasyon

1) Aşağıdakilerden hangisinde çocuğun özellikleri ile ilgili doğru bilgiler verilmiştir?

I. Erişkinin minyatürü değildir.
II. Benlik kavramı ve sosyal davranışları tam gelişmemiştir.
III. Bir sistem olarak aileyi etkileyen her şey, çocuğu da etkiler.
IV. Fizyolojik ve bilişsel yönlerden matür, ancak gelişen bir canlıdır.
V. Hastalığa tepkileri, içinde bulunduğu gelişim dönemine göre değişmez.

a) I, II, III
b) I, II, IV
c) III, IV,V
d) I, IV, V
e) I, II, III, IV,V

Cevap : a) I, II, III

2) Aşağıdakilerden hangisi primer koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına girmez?

a) Bağışıklama
b) Erken tarama testleri
c) İntrauterin tanı koyma
d) Büyüme – gelişmenin izlenmesi
e) Periyodik incelemelerin yapılması

Cevap : b) Erken tarama testleri

3) Aşağıdakilerden hangisi çocuklarının sağlığını koruma, geliştirme, haklarını savunma gibi amaçlarla faaliyet gösteren ulusal/uluslararası kuruluşlardan değildir?

a) UNICEF
b) UNESCO
c) Dünya Sağlık Örgütü
d) Birleşmiş Milletler Örgütü
e) T.C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Cevap : b) UNESCO

4) Sadece çocuğa bakım verme ile sınırlandırılamayan, ailenin tüm üyelerini kapsayan ve onlara kadar uzanan bakım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aile merkezli bakım
b) Holistik bakım
c) Hümanistik bakım
d) Bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım
e) Atravmatik bakım

Cevap : a) Aile merkezli bakım

5) Hemşireler tarafından ailelere yapılacak sağlık eğitiminde yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Aile suçlanmamalıdır
b) Geri bildirim alınmalıdır
c) Ailenin katılımı sağlanmalıdır
d) Hastalığı ve durumu ile ilgili bilgi verilmelidir
e) Sorulara her zaman dürüst cevap verilmeyebilir

Cevap : e) Sorulara her zaman dürüst cevap verilmeyebilir

6) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuğun erişkinler tarafından karşılanması gereken 4 temel gereksinimi nelerdir?

Cevap : Çocuğun; yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakkı.

7) 1983 yılında Unicef’in TSH kavramının çocuk sağlığı yönünden uygulanışı hakkındaki görüşünü ifade eden Çocuk Yaşatma Seferberliği/Çocuk Yaşatma Paketi olarak adlandırdığı çocuk ölümlerini azaltmak için yapılması gereken 7 hedeften 3’nü yazınız.

Cevap : GOBİ-FFF (Gelişmenin izlenmesi, Ağızdan sıvı tedavisi, Emzirme, Bağışıklama, Aralıklı doğum, Gıda desteği, Kadınların eğitimi).

8) Eski toplumlardan hangisinde kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu?

Cevap : Arap toplumlarında

9) Sağlık hizmetlerinin örgütlenme yapısında üçüncü basamakta yer alan kurum ve kuruluşlara 2 örnek veriniz?

Cevap : Özel üniteler (yenidoğan yoğun bakım ünitesi, hemodiyaliz ünitesi vb.

10) Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler tarafından hangi yılda kabul edildi?

Cevap : 1959 yılında

Auzef Hemşirelik Lisans Tamamlama
Hemşirelik Bakımı 4
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Hemşirelik Lisans Tamamlama telegram-Hemşirelik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!