auzefHemşirelikHemşirelik Bakımı 4

Hemşirelik Bakımı 4 Ünite -2

Normal ve Riskli Yenidoğan Hemşirelik Bakımı

Auzef Hemşirelik Bakımı-4 Ünite-2, Normal ve Riskli Yenidoğan Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Bakımı 4
Ünite -2

Normal ve Riskli Yenidoğan Hemşirelik Bakımı

1) Aşağıdakilerden hangisi intrauterin büyüme eğrilerinde gestasyon yaşına göre doğum tartısı 10-90 persentil eğrileri arasında olan bebekleri tanımlamaktadır?

a) AGA (Appropriate For Gestational Age)
b) SGA (Small For Gestational Age)
c) LGA (Large For Gestational Age)
d) Prematüre
e) Postmatüre

Cevap : a) AGA (Appropriate For Gestational Age)

2) Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda testislerin skrotuma inmemesi durumunu ifade eder?

a) Hipospadias
b) Hidrosel
c) Kriptorşidizm
d) Sistosel
e) Epispadias

Cevap : c) Kriptorşidizm

3) Omurganın her iki yanından yukarıdan aşağıya parmakla çizildiğinde, hangi taraftan çiziliyorsa bebek o tarafa doğru tüm vücudu ile kıvrılır. 4 aya kadar alınabilen bu refleks nöral kanal sorunlarında yardımcı olur. Bu refleks aşağıdakilerden hangisidir?

a) Moro refleksi
b) Galant refleksi
c) Babinski refleksi
d) Tonik ense refleksi
e) Yakalama refleksi

Cevap : b) Galant refleksi

4) Aşağıdakilerden hangisi normal yenidoğanın bakımı içinde yer almaz?

a) Yenidoğan hipotermiden korunur
b) İlk 24 saatteki idrar ve mekonyum çıkışı gözlenir
c) Yenidoğan erken ve sık beslenerek hipoglisemiden korunur
d) Önce ağzı, sonra da burnu aspire edilmelidir.
e) Baş yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir.

Cevap : e) Baş yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir.

5) Normal yenidoğanların ısı kaybını önlemek için alınacak önlem/önlemler nelerdir?
I. Bebek yatağı muhakkak pencere kenarlarına yakın olmalıdır.
II. Bebeğin cereyanda kalması önlenmelidir.
III. Bebeğe doğrudan temas eden malzemeler ısıtılmalıdır.
IV. Çevrenin nem oranı azaltılmalıdır.
V. Isı stabil oluncaya kadar yıkanmamalıdır.

a) I, II
b) I, II, III
c) II, III, V
d) III, IV, V
e) I, III, IV, V

Cevap : c) II, III, V

6) Yenidoğanları gestasyon yaşlarına göre sınıflandırınız.

Cevap :

7) Düzeltilmiş yaşı açıklayınız.

Cevap :

8) Prematüre bir yenidoğanın aşılaması nasıl olmalıdır?

Cevap :

9) Fontanel çapı nasıl ölçülür? Açıklayınız.

Cevap :

10) Postmatüre yenidoğanın özelliklerini belirtiniz.

Cevap :

Auzef Hemşirelik Lisans Tamamlama
Hemşirelik Bakımı 4
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Hemşirelik Lisans Tamamlama telegram-Hemşirelik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!