auzefHemşirelikHemşirelik Bakımı 4

Hemşirelik Bakımı 4 Ünite -3

Yenidoğanın Dahili Ve Cerahi Sorunları Ve Hemşirelik bakım

Auzef Hemşirelik Bakımı-4 Ünite-3, Yenidoğanın Dahili Ve Cerahi Sorunları Ve Hemşirelik bakım

Hemşirelik Bakımı 4
Ünite -3

Yenidoğanın Dahili Ve Cerahi Sorunları Ve Hemşirelik bakım

1) Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda abdominal bölgedeki organların diyafragmadaki bir defektten toraks boşluğuna çıkması olarak tanımlanan konjenital bir anomalidir?

a) Fimozis
b) Hidrosel
c) Omfolosel
d) Gastroşizis
e) Diyafragmatik Herni

Cevap : e) Diyafragmatik Herni

2) 2 haftalık Aras bebek, beslemeden hemen sonra fışkırır tarzda kusma, koyu renkli ve sulu dışkı, kilo kaybı şikayetleri ile hastaneye kabul edildi. Aras bebeğin tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yarık damak yarık dudak
b) Pilor stenozu
c) Özefagus atrezisi
d) Trakea-özefagial fistül
e) Anal membran atrezisi

Cevap : b) Pilor stenozu

3) Akciğer alveollerinin yüzey gerilimini azaltan surfaktan maddesinin eksikliğine bağlı prematürelerde gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asfiksi
b) Pnömotoraks
c) Hiperbiluribinemi
d) Mekonyum aspirasyonu
e) Respiratuar Distres Sendromu

Cevap : e) Respiratuar Distres Sendromu

4) Aşağıdakilerden hangisi kernikterus belirtilerinden değildir?

a) Opistotonus
b) Hipertoni
c) Konvüziyon
d) Tiz sesle ağlama
e) Moro refleksinde artma

Cevap : e) Moro refleksinde artma

5) Aşağıdaki fasiyal sinir paralizisine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) En sık zedelenen sinirdir.
b) Göz kapağı tam kapanmaz.
c) Birkaç haftada kendiliğinden düzelir.
d) Ağlamada yüzün iki tarafıda hareketsizdir.
e) Düzelmediği durumlarda cerrahi operasyon gerekebilir.

Cevap : d) Ağlamada yüzün iki tarafıda hareketsizdir.

6) Caput succadenum bulgusunu açıklayınız.

Cevap : Caput succadenum; çoğunlukla parietal ve oksipital bölgelerdeki saçlı deri ve deri altında sıvı toplanmasıdır.,

7) Respiratuvar Distres Sendromunu açıklayınız.

Cevap : RDS, akciğer alveollerinin yüzey gerilimini sağlayarak akciğerlerin kollabe olmasını önleyen sürfaktan maddesinin eksikliği sonucu oluşur.,

8) ABO uyuşmazlığını açıklayınız.

Cevap : ABO uyuşmazlığı; Annedeki anti-A ve anti-B antikorlarının, fetüs eritrositlerinin A ve B antijenleri ile reaksiyona girmesi ile olur, Sıklıkla ‘’0’’ grubu annenin bebekleri ‘’A’’ veya ‘’B’’ grubunda olduğunda hastalık ortaya çıkar.,

9) Yarık damak amelitı hangi dönemde yapılmalıdır?

Cevap : yarık damak 6 ay-5 yaş arasında düzeltilmelidir.

10) Diyafragmatik Herni sorununa ait belirtileri yazınız.

Cevap : Hafif vakalarda orta derecede solunum sıkıntısı ağır vakalarda yassı/düz abdomen, ağır derecede solunum sıkıntısı, taşikardi, siyanoz, interkostal ve subkostal çekilmeler gözlenir. Etkilenen tarafta akciğer sesleri duyulmaz. Bağırsak sesleri diyafragmanın üst tarafında duyulur. Gastrointestinal distansiyon ve pulmoner hipertansiyon gelişebilir.

Auzef Hemşirelik Lisans Tamamlama
Hemşirelik Bakımı 4
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Hemşirelik Lisans Tamamlama telegram-Hemşirelik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!