auzefHemşirelikHemşirelik Bakımı 4

Hemşirelik Bakımı 4 Ünite -6

Çocuklarda Sık Görülen Kalp Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı

Çocuklarda Sık Görülen Kalp Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Bakımı 4
Ünite -6

Çocuklarda Sık Görülen Kalp Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı

1) Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisine ilişkin 4 yapısal bozukluktan biri değildir?

a) Ata binen aorta
b) Pulmoner atrezi
c) Aortanın sağa pozisyonu
d) Sağ ventrikül hipertrofisi
e) Ventriküler septal defekt

Cevap : b) Pulmoner atrezi

2) Hipoksik nöbet geçiren oyun çağı dönemindeki bir çocuğa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

a) Diz-göğüs
b) Sol lateral
c) Fawler
d) Çömelme
e) Supine

Cevap : d) Çömelme

3) Aşağıdakilerden hangisi doğumsal kalp hastalıkları sınıflandırmasına göre “pulmoner kan akımını azaltan defektler” arasında yer alır?

a) Patent Duktus Arteriozus (PDA)
b) Aort Koarktasyonu
c) Triküspit Atrezisi
d) Trunkus Arteriozus
e) Total Pulmoner Venöz Drenaj Anomalisi

Cevap : c) Triküspit Atrezisi

4) Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin majör bulgularındandır?

a) Ateş
b) Poliartrit
c) PR aralığının uzaması
d) Sedimantasyon hızında artış
e) Boğaz kültüründe A grubu streptokok saptanması

Cevap : b) Poliartrit

5) Doğumsal kalp hastalığı olan bir çocuğun hemşirelik bakımına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Endokardit riski nedeniyle dental hijyen hakkında bilgi verilmelidir.
b) Siyanotik kalp hastalığı olan çocuklarda ilave Fe desteği sağlanmalıdır.
c) Monitörün ayarları çocuğu yaşına ve geçirdiği operasyona göre ayarlanır.
d) Büyüme-gelişmesi takip edilir, normal büyüme için tartı artışı ˃60 g/gün olmalıdır.
e) Çocuk tedavisinde digoksin varsa amaeliyattan 24 saat önce kesilmesi konusunda aile bilgilendirilir.

Cevap : d) Büyüme-gelişmesi takip edilir, normal büyüme için tartı artışı ˃60 g/gün olmalıdır.

6) Doğumsal kalp hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatı geçiren bir çocuk hangi koşullar sağlandığında yoğun bakımdan servise transfer edilebilir. Yazınız.

Cevap :

7) Akut romatizmal ateş tanısının nasıl konduğunu açıklayınız.

Cevap :

8) Hipoksik (anoksik) nöbet sırasında yapılması gereken girişimleri sırasıyla yazınız?

Cevap :

9) Büyük Arterlerin Transpozisyonunu tanımlayarak klinik bulgularını yazınız?

Cevap :

10) Einsenmenger Sendromunu tanımlayınız?

Cevap :

Auzef Hemşirelik Lisans Tamamlama
Hemşirelik Bakımı 4
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Hemşirelik Lisans Tamamlama telegram-Hemşirelik

 

 

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!