auzefGrafik TasarımıTemel Tasarım 1

Temel Tasarım 1 Ünite -6

Temel Tasarım Denge

Temel Tasarım 1 Ünite -6

#1. Resmiyetin, otoritenin, formalitenin vurgulanması istenilen tasarımlarda …………… kullanılır. Yukarıda nokta ile belirtilen boşluğa gelmesi gereken uygun terim hangisidir?

Cevap : E) Formal Denge

#2. Aşağıdakilerden hangisi denge ilkesini oluşturan tasarım elemanlarından biri değildir?

Cevap : D) Hareket

#3. Aşağıdakilerden hangisi denge çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : B) Işıksal Denge

#4. Grafik tasarımda, fotoğrafçılıkta ve resim sanatında asimetrik denge oluşturulmak üzere kullanılan oran kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Üçte bir oranı

#5. ……… değerler ……….değerlerden, ……… çizgiler ……… çizgilerden ağırdır. Yukarıda nokta ile belirtilen boşluklara gelmesi gereken uygun terimler hangileridir?

Cevap : A) Koyu – açık – kalın – ince

#6. …………… dengedeki statik, durağan etkinin aksine ………….. denge hareketli, özgür ve eğlencelidir. Yukarıda nokta ile belirtilen boşluklara gelmesi gereken uygun terimler hangileridir?

Cevap : B) Simetrik / asimetrik

#7. Asimetrik denge için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?

Cevap : E) Asimetrik denge bir aksın iki tarafında ayna görüntüsü oluşturur.

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi asimetrik denge için doğrudur?

Cevap : C) Küçük ve koyu bir form büyük ve açık bir formu dengeler

#9. Yukarıdaki görselde yer alan denge çeşitleri hangileridir? I- Merkezi denge II- Asimetrik Denge III- Simetrik Denge IV- Kristalografik Denge

Cevap : B) I – III ve IV

#10. Basit geometrik biçimler ve ana renklerin kullanıldığı neoplastisizm akımında kompozisyonlar zıtlıkların dengesini oluşturan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Piet Mondrian

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Temel Tasarım -1 Ünite-6- Temel Tasarım Denge

Denge

1. Aşağıdakilerden hangisi denge ilkesini oluşturan tasarım elemanlarından biri değildir?

A) Renk
B) Çizgi
C) Değer
D) Hareket
E) Doku

Cevap : D) Hareket

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi asimetrik denge için doğrudur?

A) Açık değerler koyu değerlerden daha ağırdır.
B) İki ya da daha fazla küçük form bir büyük formu dengelemez.
C) Küçük ve koyu bir form büyük ve açık bir formu dengeler.
D) Kompozisyonun köşesine, kenarına yakın nesneler daha hafif görünür.
E) Dokulu bir form pürüzsüz bir formdan ağır değildir.

Cevap : C) Küçük ve koyu bir form büyük ve açık bir formu dengeler

3. …………… dengedeki statik, durağan etkinin aksine ………….. denge hareketli, özgür ve eğlencelidir.
Yukarıda nokta ile belirtilen boşluklara gelmesi gereken uygun terimler hangileridir?

A) Asimetrik / simetrik
B) Simetrik / asimetrik
C) Simetrik /kristalografik
D) Merkezi / asimetrik
E) Asimetrik / merkezi

Cevap : B) Simetrik / asimetrik

4. Aşağıdakilerden hangisi denge çeşitlerinden biri değildir?

A) Simetrik Denge
B) Işıksal Denge
C) Kristolagrafik Denge
D) Radyal Denge
E) Mozaik Denge

Cevap : B) Işıksal Denge

5. Grafik tasarımda, fotoğrafçılıkta ve resim sanatında asimetrik denge oluşturulmak üzere kullanılan oran kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beşte üç kuralı
B) İkide beş oranı
C) Üçte bir oranı
D) Üçte üç oranı
E) Dörtte üç oranı

Cevap : C) Üçte bir oranı

6. ……… değerler ……….değerlerden, ……… çizgiler ……… çizgilerden ağırdır.
Yukarıda nokta ile belirtilen boşluklara gelmesi gereken uygun terimler hangileridir?

A) Koyu – açık – kalın – ince
B) Açık – koyu – ince – kalın
C) Koyu – açık – renkli – renksiz
D) Açık – koyu – kesik – kalın
E) Koyu – açık – kesik – ince

Cevap : A) Koyu – açık – kalın – ince

7. Temel Tasarım 1 Ünite -6 7. soru-min
Yukarıdaki görselde yer alan denge çeşitleri hangileridir?

I- Merkezi denge
II- Asimetrik Denge
III- Simetrik Denge
IV- Kristalografik Denge

A) I ve II
B) I – III ve IV
C) I ve III
D) I – II ve IV
E) Yalnızca I

Cevap : B) I – III ve IV

8. Asimetrik denge için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?

A) Asimetrik denge kompozisyona hareket, dinamizm ve enerji katar.
B) Asimetrik denge farklı biçim, büyüklük, renk, yön, dokuya sahip öğelerin birbiri ile uyumlanmasıyla oluşur.
C) Asimetrik dengede görsel unsurlar optik bir merkezde toplanır.
D) Asimetrik denge oluşturulurken zıtlıklardan yararlanılır.
E) Asimetrik denge bir aksın iki tarafında ayna görüntüsü oluşturur.

Cevap : E) Asimetrik denge bir aksın iki tarafında ayna görüntüsü oluşturur.

9. Resmiyetin, otoritenin, formalitenin vurgulanması istenilen tasarımlarda …………… kullanılır.
Yukarıda nokta ile belirtilen boşluğa gelmesi gereken uygun terim hangisidir?

A) Asimetrik Denge
B) Radyal Denge
C) Kristalografik Denge
D) Merkezi Denge
E) Formal Denge

Cevap : E) Formal Denge

10. Basit geometrik biçimler ve ana renklerin kullanıldığı neoplastisizm akımında kompozisyonlar zıtlıkların dengesini oluşturan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piet Mondrian
B) Kurt Schwitters
C) Heather Mae Erickson
D) Raiaello Sanzio
E) Kazimir Malevich

Cevap : A) Piet Mondrian

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Temel Tasarım Denge

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!