auzefHemşirelikHemşirelik Bakımı 4

Hemşirelik Bakımı 4 Ünite -7

Çocuklarda Sık Görülen Solunum Sistemi İle İlgili Sorunlar Ve Hemşirelik Bakımı

Çocuklarda Sık Görülen Solunum Sistemi İle İlgili Sorunlar Ve Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Bakımı 4
Ünite -7

Çocuklarda Sık Görülen Solunum Sistemi İle İlgili Sorunlar Ve Hemşirelik Bakımı

1) Muayenede tragusa bastırıldığında çocukta ağrı nedeniyle huzursuzluk ve iritabiliite görülmesi ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akut tonsillit
b) Akut epiglotit
c) Akut folicularis
d) Akut otitis media
e) Akut farenjit

Cevap : d) Akut otitis media

2) Nefes alırken güçlük oluşması ve ötmeye benzer bir ses işitilmesine ne denir?

a) Apne
b) Stridor
c) Taşipne
d) Dispne
e) Wheezing

Cevap : b) Stridor

3) Allerjik Astım tanısı olan bir çocuğa ve ailesine, ev ortamının çocuğun durumuna uygun hale getirilmesi konusunda vereceğiniz eğitimde, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Odada çiçek ve hayvan bulundurulmamalıdır.
b) Astımlı çocuklar için soğuk içecekler tercih edilmelidir.
c) Yastık, yatak örtüleri, toz tutmayan kumaşlardan olmalıdır.
d) Odasında gereksiz mobilya, halı vb. eşya bulundurulmamalıdır.
e) Hergün evdeki tozlar temizlenmeli ve tozdan uzak tutulmalıdır.

Cevap : b) Astımlı çocuklar için soğuk içecekler tercih edilmelidir.

4) Akut otitis media olan çocuğa verilecek hemşirelik bakımında hatalı yaklaşımı işaretleyiniz.

a) Çocuğun istirahati sağlanmalıdır.
b) Çocuk dik pozisyonda beslenmelidir
c) Ağrılı dönemde yumuşak sıvı gıdalar verilmelidir.
d) Ağrılı dönemde lokal kuru sıcak uygulama yararlıdır
e) Çocuğun başı ağrımayan kulak üzerine çevrilerek yatırılmalıdır.

Cevap : e) Çocuğun başı ağrımayan kulak üzerine çevrilerek yatırılmalıdır.

5) Çocuğun nefes vermesinin uzadığı ve bu sırada wheezing sesinin işitildiği durum hangi hastalıkta görülür?

a) Bronşial Astım
b) Otitis media
c) Tonsilit
d) Adenoidit
e) Farenjit

Cevap : a) Bronşial Astım

6) Hava açlığı nedeniyle eforlu, yardımcı solunum kaslarının kullanıldığı zorlu solunum tipine ne ad verilir?

Cevap : Dispne

7) Solunumun soluk alma inspirasyon fazında diyafragmanın hareketi nasıldır?

Cevap : Aşağı doğru

8) Göğüs duvarının içe çökük olduğu konjenital anomali nedir?

Cevap : Pektus excavatum

9) Normal yenidoğanda solunum sayısı dakikada kaçtır?

Cevap : 25-35

10) Solunum derinliğinin değiştiği arka arkaya gelen hiperpne ve apne nöbetleriyle karakterize ağır solunum problemine işaret eden solunum tipine ne ad verilir?

Cevap : Cheyne stoke solunum

Auzef Hemşirelik Lisans Tamamlama
Hemşirelik Bakımı 4
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Hemşirelik Lisans Tamamlama telegram-Hemşirelik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!