auzefGrafik TasarımıTemel Tasarım 1

Temel Tasarım 1 Ünite -7

Hareket ve Ritim

Temel Tasarım 1 Ünite -7

#1. İzleyiciyi tasarımın ilgi merkezine yönlendiren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Hareket

#2. Tasarımda ritim öğesi kullanılmaz ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Cevap : E) Vurgu gerçekleşmez

#3. Ünite içerisindeki “Logo tasarımında ritim” başlığı altında verilmiş Daewoo logosunda kaç tane beyaz çizgi bulunmaktadır?

Cevap : C) 6 tane beyaz çizgi bulunmaktadır.

#4. Ünitemiz içerisinde verilen bilgiye göre, bir tasarımda dikkat çekilmek, vurgulanmak istenen en önemli odak noktası, ne şekilde ele alınmalıdır?

Cevap : E) İlk önce algılanacak şekilde ele alınmalıdır.

#5. Ritim, çizgi, renk, denge ve boşluk, bir sanat eserinde neyi geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır?

Cevap : D) Hareket geliştirmede.

#6. Bu ünitenin konusu olan tasarımda ritim oluşturma ölçütleri kaç başlık olarak verilmiştir?

Cevap : B) 6 başlık olarak verilmiştir.

#7. Hurwitz ve Day’e göre, tüm iyi tasarımlarda bulunmakta olan kontrollü harekete ne ad verilir?

Cevap : A) Ritim olarak isimlendirilir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi hareketin özellikleri arasında bulunmaktadır?

Cevap : A) Enerji

#9. Aşağıdakilerden hangisi ritmin özellikleri arasında bulunmamaktadır?

Cevap : D) Somut bir kavramdır.

#10. Çıkış noktasını görsel illüzyonlara dayandırarak eser ortaya koyan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Op-Art

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Temel Tasarım -1 Ünite-7- Hareket ve Ritim

Hareket ve Ritim

1. İzleyiciyi tasarımın ilgi merkezine yönlendiren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yön
B) Ritim
C) Hareket
D) Leke
E) Doku

Cevap : C) Hareket

2. Çıkış noktasını görsel illüzyonlara dayandırarak eser ortaya koyan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pop-Art
B) Op-Art
C) Sürrealizm
D) Minimalizm

Cevap : B) Op-Art

3. Tasarımda ritim öğesi kullanılmaz ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Mesaj gerçekleşmez
B) Kompozisyon gerçekleşmez
C) Hareket gerçekleşmez
D) Yön gerçekleşmez
E) Vurgu gerçekleşmez

Cevap : E) Vurgu gerçekleşmez

4. Hurwitz ve Day’e göre, tüm iyi tasarımlarda bulunmakta olan kontrollü harekete ne ad verilir?

A) Ritim olarak isimlendirilir.
B) Yön olarak isimlendirilir.
C) Denge olarak isimlendirilir.
D) Hiyerarşi olarak isimlendirilir.
E) Vurgu olarak isimlendirilir.

Cevap : A) Ritim olarak isimlendirilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi ritmin özellikleri arasında bulunmamaktadır?

A) İnsan psikolojisini etkileyendir.
B) Üsluptur.
C) Bir sezgidir.
D) Somut bir kavramdır.
E) Soyut bir kavramdır.

Cevap : D) Somut bir kavramdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi hareketin özellikleri arasında bulunmaktadır?

A) Enerji
B) Üslup
C) Sezgi
D) Durağanlık
E) Hiçbiri

Cevap : A) Enerji

7. Bu ünitenin konusu olan tasarımda ritim oluşturma ölçütleri kaç başlık olarak verilmiştir?

A) 4 başlık olarak verilmiştir.
B) 6 başlık olarak verilmiştir.
C) 7 başlık olarak verilmiştir.
D) 5 başlık olarak verilmiştir.
E) 8 başlık olarak verilmiştir.

Cevap : B) 6 başlık olarak verilmiştir.

8. Ünite içerisindeki “Logo tasarımında ritim” başlığı altında verilmiş Daewoo logosunda kaç tane beyaz çizgi bulunmaktadır?

A) 4 tane beyaz çizgi bulunmaktadır.
B) 7 tane beyaz çizgi bulunmaktadır.
C) 6 tane beyaz çizgi bulunmaktadır.
D) 5 tane beyaz çizgi bulunmaktadır.
E) 8 tane beyaz çizgi bulunmaktadır.

Cevap : C) 6 tane beyaz çizgi bulunmaktadır.

9. Ritim, çizgi, renk, denge ve boşluk, bir sanat eserinde neyi geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır?

A) Mesaj geliştirmede.
B) Üslup geliştirmede.
C) Sezgi geliştirmede.
D) Hareket geliştirmede.
E) Hiyerarşi geliştirmede.

Cevap : D) Hareket geliştirmede.

10. Ünitemiz içerisinde verilen bilgiye göre, bir tasarımda dikkat çekilmek, vurgulanmak istenen en önemli odak noktası, ne şekilde ele alınmalıdır?

A) İkincil olarak ele alınmalıdır.
B) Tarz oluşturacak şekilde ele alınmalıdır.
C) İzleyeni şaşırtacak şekilde ele alınmalıdır.
D) Estetik tavır oluşturacak şekilde ele alınmalıdır.
E) İlk önce algılanacak şekilde ele alınmalıdır.

Cevap : E) İlk önce algılanacak şekilde ele alınmalıdır.

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Hareket ve Ritim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!