Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -4

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Soruları Deneme Sınavı -4

#1. Klasik dönem boyunca Osmanlı toplum örgütlenmesini ifade etmekte kullanılan Millet Sistemi'nde gayrimüslim azınlıklar hangi hukuktan yararlanırdı?

Cevap : B) Zimmi hukuk

#2. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'daki lideri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ahmet Rıza Bey

#3. Aşağıdaki stok kontrol yöntemlerinden hangisinde stok miktarı sipariş noktasına düşünce yeniden sipariş verilir?

Cevap : B. Maksimum-minimum yöntemi

#4. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran farklardan biridir?

Cevap : A. Kaynak anlayışı

#5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bütünleşik üretimin fonksiyonel alt sistemlerinden biri değildir?

Cevap : C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi

#6. Bir işin gerektirdiği yapılacak adımların, görevlerin, sorumlulukların, bilgi, beceri ve yeteneklerin sistemli incelemesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. İş analizi

#7. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ardından imzalanan ve bağımsız Yunan devletinin önünü açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Edirne Antlaşması

#8. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

Cevap : B. Dağıtım

#9. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nı kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlıya baskı kurarken aşağıdaki gayrimüslim zümrelerden hangisinin himayesi iddiasında bulunmaktaydı?

Cevap : A) Ortodokslar

#10. Aşağıdakilerden hangisi kapasitenin belirlenmesindeki en temel ve önemli girdidir?

Cevap : D. Talep

#11. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

Cevap : E. Taraflılık

#12. Bir üretim sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki unsurlardan hangisi, sistemin mal ve hizmetler üzerinde çeşitli değişiklikler ya da güncellemeler yapılmasını sağlar?

Cevap : E. Geri besleme

#13. Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

#14. I. Ücretlendirme II. Risk Puanlama III.Planlama IV. Zaman Kontrol V. Kariyer Yönetimi Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındadır?

Cevap : C. I, III ve V

#15. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmayı hangi savaş sırasında yapmıştır?

Cevap : B) Kırım Savaşı

#16. Yalın üretim çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi israf olarak nitelendirilmez?

Cevap : B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması

#17. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim sürecini oluşturan aşamalardır?

Cevap : E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

#18. Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

#19. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

#20. Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Soruları Deneme Sınavı -4

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Soruları Deneme Sınavı -4

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Soruları Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Soruları Deneme Sınavı -4

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -4
İnsan Kaynakları Fonksiyonu

1 I. İnsan Sermayesi
II. Duygusal Sermaye
III.Yapısal Sermaye
IV. Stratejik Sermaye
V. Müşteri Sermayesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlardandır?

A. I, II ve III
B. II, IV ve V
C. I, III ve V
D. III, IV ve V
E. I, IV ve V

Cevap : C. I, III ve V

2 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran farklardan biridir?

A. Kaynak anlayışı
B. İş odaklılık
C. Operasyonel faaliyetler
D. Statik bir yapı
E. Kalıplar normlar

Cevap : A. Kaynak anlayışı

3 Ülkelerin enflasyon oranları, kredi ve risk puanları, üniversite mezun sayıları, nüfus artış hızı, işsizlik rakamları gibi göstergeler insan kaynakları yönetimini etkileyen hangi çevresel başlıkta yer alır?

A. Toplumsal çevre
B. Ekonomik çevre
C. Yasal çevre
D. Teknolojik çevre
E. Statik çevre

Cevap : B. Ekonomik çevre

4 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

A. İnsana saygı
B. Disiplin
C. Eşitlik
D. Güvence
E. Taraflılık

Cevap : E. Taraflılık

5 Kariyer yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin hangi boyutunda yer alır?

A. Hukuki boyut
B. İdari boyut
C. Karma boyut
D. Teknik boyut
E. Davranışsal boyut

Cevap : D. Teknik boyut

6 Bir işin gerektirdiği yapılacak adımların, görevlerin, sorumlulukların, bilgi, beceri ve yeteneklerin sistemli incelemesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Rotasyon
B. İş analizi
C. Oryantasyon
D. İş tasarımı
E. İş gerekleri

Cevap : B. İş analizi

7 Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik düzenleyici iş tasarım faaliyetlerinden biri değildir?

A. İş değerleme
B. İş zenginleştirme
C. Rotasyon
D. Basitleştirme
E. İş genişletme

Cevap : A. İş değerleme

8
I. Ücretlendirme
II. Risk Puanlama
III.Planlama
IV. Zaman Kontrol
V. Kariyer Yönetimi

Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındadır?

A. I, II ve III
B. II, IV ve V
C. I, III ve V
D. I, IV ve V
E. III, IV ve V

Cevap : C. I, III ve V

9 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan eğitim ve geliştirme kapsamında uygulanan iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?

A. Mentorluk
B. Uzaktan eğitim
C. Yetki devri ile eğitim
D. Simülasyon yöntemi
E. Staj yoluyla eğitim

Cevap : D. Simülasyon yöntemi

10 Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim sürecini oluşturan aşamalardır?

A. Kariyer Statiği- Kariyer Dinamiği
B. Kariyer Başlangıcı-Kariyer Yedekleme
C. Kariyer Tasarımı-Kariyer Karması
D. Kariyer İnşası-Kariyer Kontrolü
E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

Cevap : E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!