Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -3

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi kapasitenin belirlenmesindeki en temel ve önemli girdidir?

Cevap : D. Talep

#2. Osmanlı topraklarında yaşayan her milletin üst kimlik olarak kendisini Osmanlı görmesi gerektiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Osmanlıcılık

#3. Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından biri olan Nizam-ı Cedit ıslahatları hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

Cevap : B) Sultan III. Selim

#4. Mondros Mütarekesi imzalanırken iktidarda hangi Osmanlı hükümeti vardı?

Cevap : C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti

#5. Yalın üretim çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi israf olarak nitelendirilmez?

Cevap : B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması

#6. Bir üretim sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki unsurlardan hangisi, sistemin mal ve hizmetler üzerinde çeşitli değişiklikler ya da güncellemeler yapılmasını sağlar?

Cevap : E. Geri besleme

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Şekil

#8. III. Selim dönemi reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batı'yı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimi ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu maksatla 1793'te Londra'ya, 1797'de Viyana, Paris ve Berlin'e de birer elçi gönderildi. Bu karar ile Osmanlı, dış politikada hangi diplomasi türüne geçiş yapmıştır?

Cevap : A) Sürekli diplomasi

#9. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

Cevap : E. Ürün üretmek

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

Cevap : A. Ürün geliştirme

#11. Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

Cevap : E. Tatmin

#12. Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Gelişme

#13. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : B) Sanayi üretiminde artış

#14. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bütünleşik üretimin fonksiyonel alt sistemlerinden biri değildir?

Cevap : C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi

#15. Aşağıdaki stok kontrol yöntemlerinden hangisinde stok miktarı sipariş noktasına düşünce yeniden sipariş verilir?

Cevap : B. Maksimum-minimum yöntemi

#16. 1 I. İnsan Sermayesi II. Duygusal Sermaye III.Yapısal Sermaye IV. Stratejik Sermaye V. Müşteri Sermayesi Yukarıdaki ifadelerden hangileri entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlardandır?

Cevap : C. I, III ve V

#17. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan eğitim ve geliştirme kapsamında uygulanan iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?

Cevap : D. Simülasyon yöntemi

#18. Ülkelerin enflasyon oranları, kredi ve risk puanları, üniversite mezun sayıları, nüfus artış hızı, işsizlik rakamları gibi göstergeler insan kaynakları yönetimini etkileyen hangi çevresel başlıkta yer alır?

Cevap : B. Ekonomik çevre

#19. Kariyer yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin hangi boyutunda yer alır?

Cevap : D. Teknik boyut

#20. Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik düzenleyici iş tasarım faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : A. İş değerleme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -3

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -3

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -3

1 Bir üretim sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki unsurlardan hangisi, sistemin mal ve hizmetler üzerinde çeşitli değişiklikler ya da güncellemeler yapılmasını sağlar?

A. Girdiler
B. Alıcı işletme
C. Çıktılar
D. Tedarikçiler
E. Geri besleme

Cevap : E. Geri besleme

2 Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Hizmetler stoklanabilirler.
B. Mal üretimi hizmet üretimine göre daha az verimlidir.
C. Hizmetler üretilirken tüketilir.
D. Mal üretiminde girdi çeşitliliği daha fazladır
E. Hizmet üretiminde verimlilik ölçümü daha kolay ve anlaşılırdır.

Cevap : C. Hizmetler üretilirken tüketilir.

3 Aşağıdakilerden hangisi kapasitenin belirlenmesindeki en temel ve önemli girdidir?

A. Ürün
B. Maliyet
C. Tasarım
D. Talep
E. Rekabet

Cevap : D. Talep

4 Aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisinde üretimin başlaması için müşteriden sipariş gelmesi gerekmez?

A. Stoka üretim
B. Parti tipi üretim
C. Atölye tipi üretim
D. Proje tipi üretim
E. Siparişe göre montaj

Cevap : A. Stoka üretim

5 Yalın üretim çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi israf olarak nitelendirilmez?

A. Ürünün tamir edilmesi
B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması
C. Makinenin işlemini bitirmesinin beklenmesi
D. Talepten fazla stok bulundurulması
E. Tedarikçilerden gelecek malzemenin beklenmesi

Cevap : B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması

6 20. yüzyılın başında seri üretimin başlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?

A. Elektrik enerjisi
B. Buhar gücü
C. Bilgi teknolojileri
D. Nesnelerin interneti
E. Siber-fiziksel sistemler

Cevap : A. Elektrik enerjisi

7 Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bütünleşik üretimin fonksiyonel alt sistemlerinden biri değildir?

A. Bilgisayar destekli tasarım
B. Bilgisayar destekli imalat
C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi
D. Bilgisayar destekli proses planlama
E. Bilgisayar destekli kalite yönetim sistemi

Cevap : C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi

8 Bitmiş ürün isteklerini, zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde gibi isteklerine dönüştüren bilgisayar destekli bilgi sistemine ne ad verilir?

A. Malzeme gereksinim planlaması
B. Üretim planlaması
C. Kapasite planlaması
D. Stok kontrolü
E. Başabaş noktası analizi

Cevap : A. Malzeme gereksinim planlaması

9 Aşağıdaki stok kontrol yöntemlerinden hangisinde stok miktarı sipariş noktasına düşünce yeniden sipariş verilir?

A. ABC yöntemi
B. Maksimum-minimum yöntemi
C. Yol gösterici sipariş yöntemi
D. Grup hâlinde sipariş yöntemi
E. Göz kararı sipariş yöntemi

Cevap : B. Maksimum-minimum yöntemi

10 Kaliteyi ürünün toplumda neden olduğu minimal zarar olarak yorumlayan kalite düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Crosby
B. Feigenbaum
C. Taguchi
D. Deming
E. Juran

Cevap : C. Taguchi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!