Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -2

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -2

Pazarlama Fonksiyonu

#1. 20. yüzyılın başında seri üretimin başlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?

Cevap : A. Elektrik enerjisi

#2. Aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisinde üretimin başlaması için müşteriden sipariş gelmesi gerekmez?

Cevap : A. Stoka üretim

#3. Bitmiş ürün isteklerini, zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde gibi isteklerine dönüştüren bilgisayar destekli bilgi sistemine ne ad verilir?

Cevap : A. Malzeme gereksinim planlaması

#4. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmayı hangi savaş sırasında yapmıştır?

Cevap : B) Kırım Savaşı

#5. Kaliteyi ürünün toplumda neden olduğu minimal zarar olarak yorumlayan kalite düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Taguchi

#6. 1 I. İnsan Sermayesi II. Duygusal Sermaye III.Yapısal Sermaye IV. Stratejik Sermaye V. Müşteri Sermayesi Yukarıdaki ifadelerden hangileri entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlardandır?

Cevap : C. I, III ve V

#7. Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

#8. Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C. Hizmetler üretilirken tüketilir.

#9. Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

#10. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

Cevap : B. Dağıtım

#11. Kariyer yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin hangi boyutunda yer alır?

Cevap : D. Teknik boyut

#12. Ülkelerin enflasyon oranları, kredi ve risk puanları, üniversite mezun sayıları, nüfus artış hızı, işsizlik rakamları gibi göstergeler insan kaynakları yönetimini etkileyen hangi çevresel başlıkta yer alır?

Cevap : B. Ekonomik çevre

#13. Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik düzenleyici iş tasarım faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : A. İş değerleme

#14. Klasik dönem boyunca Osmanlı toplum örgütlenmesini ifade etmekte kullanılan Millet Sistemi'nde gayrimüslim azınlıklar hangi hukuktan yararlanırdı?

Cevap : B) Zimmi hukuk

#15. Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

#16. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan eğitim ve geliştirme kapsamında uygulanan iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?

Cevap : D. Simülasyon yöntemi

#17. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'daki lideri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ahmet Rıza Bey

#18. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nı kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlıya baskı kurarken aşağıdaki gayrimüslim zümrelerden hangisinin himayesi iddiasında bulunmaktaydı?

Cevap : A) Ortodokslar

#19. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ardından imzalanan ve bağımsız Yunan devletinin önünü açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Edirne Antlaşması

#20. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -2

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -2
Pazarlama Fonksiyonu

1 Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

A. Üretim yaklaşımı
B. Ürün yaklaşımı
C. Satış yaklaşımı
D. Pazarlama yönetimi yaklaşımı
E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

2 Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

A. Ürün geliştirme
B. Pazar analizi
C. Bölümleme
D. Hedef pazar seçimi
E. Konumlandırma

Cevap : A. Ürün geliştirme

3 Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

A. Ürün yaklaşımı
B. Satış yaklaşımı
C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı
D. Üretim yaklaşımı
E. Sosyal pazarlama yaklaşımı

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

4 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

A. Satış
B. Satın alma
C. İletişim sağlama
D. Şekil
E. Pazarlık yapma

Cevap : D. Şekil

5 Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

A. Fiyatlama
B. Dağıtım
C. Ürün
D. Pazarlama iletişimi
E. Hedef Pazar

Cevap : B. Dağıtım

6 Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

A. İstek
B. İhtiyaç
C. Değişim
D. Değer
E. Tatmin

Cevap : E. Tatmin

7 Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

A. Yer-Zaman-Mülkiyet
B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet
C. Yer-Zaman-Şekil
D. Yer-Zaman-Şekil-Satış
E. Zaman-Mülkiyet-Satış

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

8 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

A. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
B. Uzun vadede kar elde etmek
C. Değer sunmak
D. Pazarlama karması (pazar sunumu) oluşturmak
E. Ürün üretmek

Cevap : E. Ürün üretmek

9 Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

A. Taraflar arasında iletişim olması
B. Her iki tarafa fayda sağlaması
C. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması
D. Sadece iki taraf olması
E. Her bir tarafın, diğerinin istek duyduğu ve ihtiyacı olan bir değere sahip olması

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

10 Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pazara giriş
B. Gelişme
C. Olgunluk
D. Fırlama
E. Gerileme

Cevap : B. Gelişme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!