Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -1

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -1

#1. Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

Cevap : E. Tatmin

#2. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim sürecini oluşturan aşamalardır?

Cevap : E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

#3. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

Cevap : E. Taraflılık

#4. I. Tahvil II. Faktöring III. Pay senedi IV. Finansman bonosu Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin kısa vadeli finansman alternatiflerindendir?

Cevap : A. II ve IV

#5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

Cevap : E. Ürün üretmek

#6. Bütçe hazırlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekir?

Cevap : E. Beklenen fayda ile yapılacak harcamanın dengeli olmasına

#7. Aşağıdakilerden hangisi riski dikkate almayan proje değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : E. Karar ağacı

#8. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

Cevap : A. Ürün geliştirme

#9. Gelir tablosunda “net satışlar” tutarı ile “satışların maliyeti” tutarı arasındaki fark ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Cevap : C. Brüt satış kârı

#10. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. Kurum kimliği faaliyetlerinin sonucunda meydana gelmesi

#11. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Şekil

#12. Bir işin gerektirdiği yapılacak adımların, görevlerin, sorumlulukların, bilgi, beceri ve yeteneklerin sistemli incelemesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. İş analizi

#13. Finans sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın finansal sistemdeki rolü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : D. Finansal aracı

#14. I. Ücretlendirme II. Risk Puanlama III.Planlama IV. Zaman Kontrol V. Kariyer Yönetimi Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındadır?

Cevap : C. I, III ve V

#15. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran farklardan biridir?

Cevap : A. Kaynak anlayışı

#16. Aşağıdakilerden hangisi duyusal iletişim araçlarından biri değildir?

Cevap : B. Basın toplantıları ve bültenleri

#17. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin “kontrol” ile ilgili işlerinden biridir?

Cevap : B. İç denetim

#18. Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Gelişme

#19. Halkla ilişkilerin aşağıdaki amaçlarından hangisi etik olarak sorgulanmasına yol açar?

Cevap : C. Kamu yararını gözetmek

#20. Biçimsel olmayan iletişim ne zaman ortaya çıkar?

Cevap : A. Kurumsal yapı ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayamadığında

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -1

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -1

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -1

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -1
Yönetim Fonksiyonu

1 Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin unsurlarından biri değildir?

A. Yöneticinin aynı zamanda girişimci olması
B. Yönetimin bir amaç gerçekleştirmeyi gerektirmesi
C. En az iki kişinin var olmasının gerekmesi
D. Hem beşerî hem de maddi kaynakların kullanılmasını gerektirmesi
E. Çalışanların iş birliği yapmalarının önemli olması

Cevap : A. Yöneticinin aynı zamanda girişimci olması

2 Yönetimin bir amaç belirlemesi ve bu amacı gerçekleştirmeye çalışması yönetimin kendine has özelliklerinden hangisi için geçerlidir?

A. Ekonomik olmanın kaynağı olması
B. Hedefe yönelik olması
C. Bir süreç olması
D. Bütünleştirici bir güç olması
E. Bir yetki sistemi olması

Cevap : B. Hedefe yönelik olması

3 Örgütlerde kaç yönetim düzeyi bulunmaktadır?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Cevap : C. 3

4 Amaçların belirlendiği yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Planlama
B. Örgütleme
C. Yöneltme
D. Koordinasyon
E. Kontrol

Cevap : A. Planlama

5 Üst düzey yönetim tarafından yapılan planlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Taktik planlar
B. Bütçeler
C. Politikalar
D. Stratejik planlar
E. Operasyonel planları

Cevap : D. Stratejik planlar

6 Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ile ilgili temel kavramlardan biri değildir?

A. Güç
B. Yetki
C. Bölümlere ayırma
D. Kontrol
E. Misyon

Cevap : E. Misyon

7 Örgütün mal ya da hizmet üretirken yerine getirmesi gereken faaliyetler temel alınarak oluşturulan bölümlere ayrılma aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşlevlere (Fonksiyonel) bölümlere ayırma
B. Ürün temeline göre bölümlere ayırma
C. Sayı temeline göre bölümlere ayırma
D. Zaman temeline göre bölümlere ayırma
E. Sürece ya da makine temeline göre bölümlere ayırma

Cevap : A. İşlevlere (Fonksiyonel) bölümlere ayırma

8 Aşağıdakilerden hangisi yöneltmenin temel özelliklerinden biri değildir?

A. Eylem başlatan bir faaliyet olması
B. Her yönetim kademesinde yerine getirilmesi
C. Sürekli olarak yerine getirilmesinin gerekmesi
D. Yukarıdan aşağıya doğru akması
E. Yalnızca yöneticiler arasında gerçekleştirilmesi

Cevap : E. Yalnızca yöneticiler arasında gerçekleştirilmesi

9 Yöneticinin sahip olması gereken, bir işin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan özel bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yönelik beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A. İletişim becerisi
B. Teknik beceri
C. İnsan ilişkileri becerisi
D. Analitik beceri
E. Karar verme becerisi

Cevap : B. Teknik beceri

10 Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin ilk aşamasıdır?

A. Problemi tanımak
B. Amacı belirlemek
C. Seçenekleri belirlemek
D. Seçenekleri değerlendirmek
E. Karar vermek

Cevap : A. Problemi tanımak

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -1
Yönetim Fonksiyonu
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!