Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -2

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

#2. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan eğitim ve geliştirme kapsamında uygulanan iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?

Cevap : D. Simülasyon yöntemi

#3. Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

#4. Halkla ilişkiler iletişimini çift yönlü hâle getiren en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Geri bildirim

#5. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim araçlarından biridir?

Cevap : D. Mimari yapı ve iç dekorasyon stili

#6. Aşağıdakilerden hangisi “net çalışma sermayesi”ni anlatmaktadır?

Cevap : C. Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar

#7. Çok sayıda alıcı ve satıcının yer alması, arz ve talep dengesini tek başına hiçbir alıcının/satıcının değiştirememesi, rekabet olması, işlem maliyetlerinin çok düşük olması ve bilgi edinmenin hızlı ve kolay olması unsurlarının bütünü, bir finansal piyasanın hangi özelliğinin unsurlarıdır?

Cevap : E. Etkinlik

#8. Kariyer yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin hangi boyutunda yer alır?

Cevap : D. Teknik boyut

#9. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

Cevap : B. Dağıtım

#10. 1 I. İnsan Sermayesi II. Duygusal Sermaye III.Yapısal Sermaye IV. Stratejik Sermaye V. Müşteri Sermayesi Yukarıdaki ifadelerden hangileri entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlardandır?

Cevap : C. I, III ve V

#11. Bir finans yöneticisi bir yatırım projesini kabul ettiğinde, alternatif bir projeyi gerçekleştiremiyorsa bu projeler aşağıdaki proje türlerinden hangisidir?

Cevap : B. Birbirini dışlayan

#12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hazırladığı finansal tablolardan biri değildir?

Cevap : D. Ticari kredi skor tablosu

#13. Ülkelerin enflasyon oranları, kredi ve risk puanları, üniversite mezun sayıları, nüfus artış hızı, işsizlik rakamları gibi göstergeler insan kaynakları yönetimini etkileyen hangi çevresel başlıkta yer alır?

Cevap : B. Ekonomik çevre

#14. Halkla ilişkiler bölümünün örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : E. Halkla ilişkilerin mutlaka kurum içinde örgütlenmesi gerekir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi duyurumun özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D. Ayrıntılı ve karmaşık bir iletişim süreci içermesi

#16. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

#17. Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik düzenleyici iş tasarım faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : A. İş değerleme

#18. Halkla ilişkiler kapsamında yapılan informel araştırmalar aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmayı sağlamaz?

Cevap : A. Geçerli ve kanıta dayalı bilgi üretmeyi

#19. İşletmelerin çevresinde yer alan ve birbirinin içine geçmiş, aynı zamanda birbiri ile etkileşim hâlinde olan unsurlara dâhil olan çıkar gruplarından her birine ne ad verilir?

Cevap : A. Paydaş

#20. Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -2

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -2

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -2

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -2
Pazarlama Fonksiyonu

1 Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

A. Üretim yaklaşımı
B. Ürün yaklaşımı
C. Satış yaklaşımı
D. Pazarlama yönetimi yaklaşımı
E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

2 Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

A. Ürün geliştirme
B. Pazar analizi
C. Bölümleme
D. Hedef pazar seçimi
E. Konumlandırma

Cevap : A. Ürün geliştirme

3 Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

A. Ürün yaklaşımı
B. Satış yaklaşımı
C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı
D. Üretim yaklaşımı
E. Sosyal pazarlama yaklaşımı

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

4 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

A. Satış
B. Satın alma
C. İletişim sağlama
D. Şekil
E. Pazarlık yapma

Cevap : D. Şekil

5 Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

A. Fiyatlama
B. Dağıtım
C. Ürün
D. Pazarlama iletişimi
E. Hedef Pazar

Cevap : B. Dağıtım

6 Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

A. İstek
B. İhtiyaç
C. Değişim
D. Değer
E. Tatmin

Cevap : E. Tatmin

7 Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

A. Yer-Zaman-Mülkiyet
B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet
C. Yer-Zaman-Şekil
D. Yer-Zaman-Şekil-Satış
E. Zaman-Mülkiyet-Satış

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

8 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

A. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
B. Uzun vadede kar elde etmek
C. Değer sunmak
D. Pazarlama karması (pazar sunumu) oluşturmak
E. Ürün üretmek

Cevap : E. Ürün üretmek

9 Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

A. Taraflar arasında iletişim olması
B. Her iki tarafa fayda sağlaması
C. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması
D. Sadece iki taraf olması
E. Her bir tarafın, diğerinin istek duyduğu ve ihtiyacı olan bir değere sahip olması

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

10 Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pazara giriş
B. Gelişme
C. Olgunluk
D. Fırlama
E. Gerileme

Cevap : B. Gelişme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!