Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -3

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -3

#1. Araştırma veya deneyimlerden elde edilen mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, ürünler ve cihazlar üretmeye, yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmalara ne ad verilir?

Cevap : C. Geliştirme

#2. Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C. Hizmetler üretilirken tüketilir.

#3. I. İç girişimciler işletmelerin büyümelerine ve yeni faaliyet alanlarına yayılmalarına olanak sağlar. II. İç girişimciler işletmelerin yenilik performansını ve örgüt içindeki dinamizmi artırırlar. III. İç girişimcilik uygulamaları, işletme içerisindeki girişimci niteliklere sahip liderlerin tespit edilmesini ve nitelikli liderlerin işletmeye kazandırılmasını sağlar. İç girişimcilik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : E. I, II ve III

#4. Aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisinde üretimin başlaması için müşteriden sipariş gelmesi gerekmez?

Cevap : A. Stoka üretim

#5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : B) Sanayi üretiminde artış

#6. Bitmiş ürün isteklerini, zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde gibi isteklerine dönüştüren bilgisayar destekli bilgi sistemine ne ad verilir?

Cevap : A. Malzeme gereksinim planlaması

#7. Mevcut bir mal, hizmet veya süreci geliştirerek ona farklı özellikler ekleyen, verimliliğini, performansını veya kalitesini artıran yeniliklere ne ad verilir?

Cevap : B. Artımsal yenilik

#8. Olası giderler ile zararların dikkate alınmasını gerektiren muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. İhtiyatlılık

#9. 20. yüzyılın başında seri üretimin başlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?

Cevap : A. Elektrik enerjisi

#10. I. Belirli bir dönemde gerçekleştirilen ürün,süreç yeniliği ve alınan patentlerin sayısı II. Ar-ge harcamalarının işletme cirosunaoranı III. Son 5 yılda yeni ürünlerden elde edilen gelirlerin işletme cirosu içindeki oranı Yukarıdaki ölçütlerden hangileri işletmelerin ar-ge faaliyetlerinin kontrolü için kullanılabilir?

Cevap : E. I, II ve III

#11. Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından biri olan Nizam-ı Cedit ıslahatları hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

Cevap : B) Sultan III. Selim

#12. Muhasebenin temel kavramlarından hangisi muhasebe sürecinde seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasını gerektirmektedir?

Cevap : E. Tutarlılık

#13. Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi bilgi kullanıcılarının karar almasına yardımcı olabilecek kadar erken sunulmasını gerektiren özelliktir?

Cevap : B. Bilginin zamanlılığı

#14. Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından biridir?

Cevap : B. Gelir hesapları

#15. III. Selim dönemi reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batı'yı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimi ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu maksatla 1793'te Londra'ya, 1797'de Viyana, Paris ve Berlin'e de birer elçi gönderildi. Bu karar ile Osmanlı, dış politikada hangi diplomasi türüne geçiş yapmıştır?

Cevap : A) Sürekli diplomasi

#16. Aşağıdakilerden hangisi iç bilgi kullanıcılarından biridir?

Cevap : A. Personel

#17. Kaliteyi ürünün toplumda neden olduğu minimal zarar olarak yorumlayan kalite düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Taguchi

#18. Mondros Mütarekesi imzalanırken iktidarda hangi Osmanlı hükümeti vardı?

Cevap : C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti

#19. Osmanlı topraklarında yaşayan her milletin üst kimlik olarak kendisini Osmanlı görmesi gerektiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Osmanlıcılık

#20. Ar-ge fonksiyonunun dünyanın her yerindeki müşteriler ve tedarikçilerin ötesinde rakipler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, farklı endüstrilerden benzer teknolojileri kullanan işletmeler ile yakın ilişkiler geliştirmeleri ve deneyim paylaşımında bulundukları ar-ge gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Beşinci nesil ar-ge

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -3

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -3

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -3

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -3

1 Bir üretim sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki unsurlardan hangisi, sistemin mal ve hizmetler üzerinde çeşitli değişiklikler ya da güncellemeler yapılmasını sağlar?

A. Girdiler
B. Alıcı işletme
C. Çıktılar
D. Tedarikçiler
E. Geri besleme

Cevap : E. Geri besleme

2 Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Hizmetler stoklanabilirler.
B. Mal üretimi hizmet üretimine göre daha az verimlidir.
C. Hizmetler üretilirken tüketilir.
D. Mal üretiminde girdi çeşitliliği daha fazladır
E. Hizmet üretiminde verimlilik ölçümü daha kolay ve anlaşılırdır.

Cevap : C. Hizmetler üretilirken tüketilir.

3 Aşağıdakilerden hangisi kapasitenin belirlenmesindeki en temel ve önemli girdidir?

A. Ürün
B. Maliyet
C. Tasarım
D. Talep
E. Rekabet

Cevap : D. Talep

4 Aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisinde üretimin başlaması için müşteriden sipariş gelmesi gerekmez?

A. Stoka üretim
B. Parti tipi üretim
C. Atölye tipi üretim
D. Proje tipi üretim
E. Siparişe göre montaj

Cevap : A. Stoka üretim

5 Yalın üretim çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi israf olarak nitelendirilmez?

A. Ürünün tamir edilmesi
B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması
C. Makinenin işlemini bitirmesinin beklenmesi
D. Talepten fazla stok bulundurulması
E. Tedarikçilerden gelecek malzemenin beklenmesi

Cevap : B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması

6 20. yüzyılın başında seri üretimin başlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?

A. Elektrik enerjisi
B. Buhar gücü
C. Bilgi teknolojileri
D. Nesnelerin interneti
E. Siber-fiziksel sistemler

Cevap : A. Elektrik enerjisi

7 Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bütünleşik üretimin fonksiyonel alt sistemlerinden biri değildir?

A. Bilgisayar destekli tasarım
B. Bilgisayar destekli imalat
C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi
D. Bilgisayar destekli proses planlama
E. Bilgisayar destekli kalite yönetim sistemi

Cevap : C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi

8 Bitmiş ürün isteklerini, zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde gibi isteklerine dönüştüren bilgisayar destekli bilgi sistemine ne ad verilir?

A. Malzeme gereksinim planlaması
B. Üretim planlaması
C. Kapasite planlaması
D. Stok kontrolü
E. Başabaş noktası analizi

Cevap : A. Malzeme gereksinim planlaması

9 Aşağıdaki stok kontrol yöntemlerinden hangisinde stok miktarı sipariş noktasına düşünce yeniden sipariş verilir?

A. ABC yöntemi
B. Maksimum-minimum yöntemi
C. Yol gösterici sipariş yöntemi
D. Grup hâlinde sipariş yöntemi
E. Göz kararı sipariş yöntemi

Cevap : B. Maksimum-minimum yöntemi

10 Kaliteyi ürünün toplumda neden olduğu minimal zarar olarak yorumlayan kalite düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Crosby
B. Feigenbaum
C. Taguchi
D. Deming
E. Juran

Cevap : C. Taguchi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi final soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!