Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -5

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -5

Muhasebe Fonksiyonu

#1. Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi farklı taraflarca yürütülecek bir muhasebe süreci olsa bile, onun sonucunda yine aynı finansal bilgilerin üretilebilmesi anlamına gelmektedir?

Cevap : A. Bilginin kanıtlanabilirliği

#2. Aşağıdakilerden hangisi iç bilgi kullanıcılarından biridir?

Cevap : A. Personel

#3. Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından biridir?

Cevap : B. Gelir hesapları

#4. Finansal muhasebe ve yönetsel muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Finansal muhasebede bazen para ile ifade edilebilen işlemler dışında fiziksel miktarlar, indeksler gibi farklı birimlere ilişkin verinin kullanımı da gerekli olmaktadır.

#5. Hesapların işleyiş kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Gelirler oluştukça ilgili hesabın borç tarafına kaydedilir.

#6. Büyük defterdeki hesapların listesine ne ad verilir?

Cevap : E. Mizan

#7. Muhasebenin temel kavramlarından hangisi muhasebe sürecinde seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasını gerektirmektedir?

Cevap : E. Tutarlılık

#8. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikinci işlevine giren işlemlerden biridir?

Cevap : C. Analiz etme

#9. Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi bilgi kullanıcılarının karar almasına yardımcı olabilecek kadar erken sunulmasını gerektiren özelliktir?

Cevap : B. Bilginin zamanlılığı

#10. Olası giderler ile zararların dikkate alınmasını gerektiren muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. İhtiyatlılık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -5

Muhasebe Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

 

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -5

Muhasebe Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

 

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite 5, Muhasebe Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Muhasebe Fonksiyonu

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -5
Muhasebe Fonksiyonu

1 Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikinci işlevine giren işlemlerden biridir?

A. Özetleme
B. Bilgi toplama
C. Analiz etme
D. Kaydetme
E. Sınıflandırma

Cevap : C. Analiz etme

2 Finansal muhasebe ve yönetsel muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Finansal muhasebe genel olarak işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlar.
B. Yönetsel muhasebe temelde işletme yöneticilerinin sağlıklı kararlar almaları için gereksinim duydukları bilgiyi üreten muhasebe türüdür.
C. Yönetsel muhasebenin bazı detaylı bilgileri sunması gerekliği söz konusu olabilir.
D. Finansal muhasebede bazen para ile ifade edilebilen işlemler dışında fiziksel miktarlar, indeksler gibi farklı birimlere ilişkin verinin kullanımı da gerekli olmaktadır.
E. Yönetsel muhasebe işletme yönetimi ile muhasebe arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

Cevap : D. Finansal muhasebede bazen para ile ifade edilebilen işlemler dışında fiziksel miktarlar, indeksler gibi farklı birimlere ilişkin verinin kullanımı da gerekli olmaktadır.

3 Aşağıdakilerden hangisi iç bilgi kullanıcılarından biridir?

A. Personel
B. Kredi verenler
C. Yatırımcılar
D. Devlet
E. Tedarikçiler

Cevap : A. Personel

4 Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi bilgi kullanıcılarının karar almasına yardımcı olabilecek kadar erken sunulmasını gerektiren özelliktir?

A. Bilginin kanıtlanabilirliği
B. Bilginin zamanlılığı
C. Bilginin gerçeğe uygun sunumu
D. Bilginin karşılaştırılabilirliği
E. Bilginin anlaşılabilirliği

Cevap : B. Bilginin zamanlılığı

5 Muhasebenin temel kavramlarından hangisi muhasebe sürecinde seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasını gerektirmektedir?

A. İşletmenin sürekliliği
B. Kişilik kavramı
C. Dönemsellik
D. Önemlilik
E. Tutarlılık

Cevap : E. Tutarlılık

6 Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi farklı taraflarca yürütülecek bir muhasebe süreci olsa bile, onun sonucunda yine aynı finansal bilgilerin üretilebilmesi anlamına gelmektedir?

A. Bilginin kanıtlanabilirliği
B. Bilginin gerçeğe uygun sunumu
C. Bilginin zamanlılığı
D. Bilginin karşılaştırılabilirliği
E. Bilginin anlaşılabilirliği

Cevap : A. Bilginin kanıtlanabilirliği

7 Olası giderler ile zararların dikkate alınmasını gerektiren muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tutarlılık
B. Dönemsellik
C. Önemlilik
D. İhtiyatlılık
E. Tarafsızlık ve belgelendirme

Cevap : D. İhtiyatlılık

8 Hesapların işleyiş kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Gelirler oluştukça ilgili hesabın borç tarafına kaydedilir.
B. Kaynaklardaki artışlar ilgili hesabın alacak tarafına kaydedilir.
C. Varlık hesaplarında azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
D. Yabancı kaynak hesaplarında artışlar hesapların alacak tarafına kaydedilir.
E. Özkaynaklara ilişkin hesaplardaki azalışlar borç tarafına kaydedilir.

Cevap : A. Gelirler oluştukça ilgili hesabın borç tarafına kaydedilir.

9 Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından biridir?

A. Varlık hesapları
B. Gelir hesapları
C. Özkaynak hesapları
D. Kaynak hesapları
E. Yabancı kaynak hesapları

Cevap : B. Gelir hesapları

10 Büyük defterdeki hesapların listesine ne ad verilir?

A. Günlük defter
B. Envanter defteri
C. Bilanço
D. Gelir tablosu
E. Mizan

Cevap : E. Mizan

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!