Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -6

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -6

Finans Fonksiyonu

#1. Gelir tablosunda “net satışlar” tutarı ile “satışların maliyeti” tutarı arasındaki fark ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Cevap : C. Brüt satış kârı

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hazırladığı finansal tablolardan biri değildir?

Cevap : D. Ticari kredi skor tablosu

#3. Bir finans yöneticisi bir yatırım projesini kabul ettiğinde, alternatif bir projeyi gerçekleştiremiyorsa bu projeler aşağıdaki proje türlerinden hangisidir?

Cevap : B. Birbirini dışlayan

#4. Aşağıdakilerden hangisi riski dikkate almayan proje değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : E. Karar ağacı

#5. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin “kontrol” ile ilgili işlerinden biridir?

Cevap : B. İç denetim

#6. İşletmelerin çevresinde yer alan ve birbirinin içine geçmiş, aynı zamanda birbiri ile etkileşim hâlinde olan unsurlara dâhil olan çıkar gruplarından her birine ne ad verilir?

Cevap : A. Paydaş

#7. I. Tahvil II. Faktöring III. Pay senedi IV. Finansman bonosu Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin kısa vadeli finansman alternatiflerindendir?

Cevap : A. II ve IV

#8. Çok sayıda alıcı ve satıcının yer alması, arz ve talep dengesini tek başına hiçbir alıcının/satıcının değiştirememesi, rekabet olması, işlem maliyetlerinin çok düşük olması ve bilgi edinmenin hızlı ve kolay olması unsurlarının bütünü, bir finansal piyasanın hangi özelliğinin unsurlarıdır?

Cevap : E. Etkinlik

#9. Aşağıdakilerden hangisi “net çalışma sermayesi”ni anlatmaktadır?

Cevap : C. Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar

#10. Finans sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın finansal sistemdeki rolü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : D. Finansal aracı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -6

Finans Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -6

Finans Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

 

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite 6, Finans Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finans Fonksiyonu

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -6
Finans Fonksiyonu

1 İşletmelerin çevresinde yer alan ve birbirinin içine geçmiş, aynı zamanda birbiri ile etkileşim hâlinde olan unsurlara dâhil olan çıkar gruplarından her birine ne ad verilir?

A. Paydaş
B. Hissedar
C. Alacaklı
D. Kreditör
E. Tedarikçi

Cevap : A. Paydaş

2 Finans sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın finansal sistemdeki rolü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Düzenleyici
B. Finansal araç
C. Denetleyici
D. Finansal aracı
E. Hanehalkı

Cevap : D. Finansal aracı

3 Çok sayıda alıcı ve satıcının yer alması, arz ve talep dengesini tek başına hiçbir alıcının/satıcının değiştirememesi, rekabet olması, işlem maliyetlerinin çok düşük olması ve bilgi edinmenin hızlı ve kolay olması unsurlarının bütünü, bir finansal piyasanın hangi özelliğinin unsurlarıdır?

A. Düzenlilik
B. Derinlik
C. Büyüklük
D. Örgütlülük
E. Etkinlik

Cevap : E. Etkinlik

4 Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin “kontrol” ile ilgili işlerinden biridir?

A. Nakit yönetimi
B. İç denetim
C. Menkul kıymet ihraçları
D. Banka ilişkileri
E. Kredi yönetimi

Cevap : B. İç denetim

5 Aşağıdakilerden hangisi “net çalışma sermayesi”ni anlatmaktadır?

A. Duran varlıklar – Özkaynaklar
B. Duran varlıklar – Dönen varlıklar
C. Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar
D. Duran varlıklar – Uzun vadeli yabancı kaynaklar
E. Dönen varlıklar – Özkaynaklar

Cevap : C. Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar

6 I. Tahvil
II. Faktöring
III. Pay senedi
IV. Finansman bonosu
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin kısa vadeli finansman alternatiflerindendir?

A. II ve IV
B. I ve II
C. I ve III
D. III ve IV
E. I ve IV

Cevap : A. II ve IV

7 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hazırladığı finansal tablolardan biri değildir?

A. Özkaynaklar değişim tablosu
B. Finansal durum tablosu
C. Gelir tablosu
D. Ticari kredi skor tablosu
E. Nakit akım tablosu

Cevap : D. Ticari kredi skor tablosu

8 Gelir tablosunda “net satışlar” tutarı ile “satışların maliyeti” tutarı arasındaki fark ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A. Faaliyet kârı
B. Dönem net kârı
C. Brüt satış kârı
D. Faaliyet kârı
E. Vergi öncesi kâr

Cevap : C. Brüt satış kârı

9 Bir finans yöneticisi bir yatırım projesini kabul ettiğinde, alternatif bir projeyi gerçekleştiremiyorsa bu projeler aşağıdaki proje türlerinden hangisidir?

A. Geliştirme
B. Birbirini dışlayan
C. Bağımsız
D. Modernizasyon
E. Koşullu

Cevap : B. Birbirini dışlayan

10 Aşağıdakilerden hangisi riski dikkate almayan proje değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A. Net bugünkü değer
B. Kârlılık endeksi
C. Geri ödeme süresi
D. İç kârlılık oranı
E. Karar ağacı

Cevap : E. Karar ağacı

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!