Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -3

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi öz güvenin kazanılması için yapılacak çalışmalardan biri değildir?

Cevap : A. Sert bir öz eleştiri yapmak

#2. Sınıf ya da konferans ortamında yaygın olarak kullanılan sunum türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Monolog

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun ana gövdesinde konular arası geçiş yaparken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Cevap : D. Mizah

#4. Bir işletmenin sponsorlu linkleri aracılığıyla ürün ve hizmetlerinin doğrudan reklamının yapılması çevrimiçi medya türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

Cevap : E. Satın alınmış medya

#5. Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

Cevap : D. Fuar

#6. İşletme iletişimi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında gerçekleşir?

Cevap : E. İşletmenin faaliyetleri

#7. Bir yöneticinin güven oluşturması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir iletişim faaliyetidir?

Cevap : B. Çalışanların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın işletmelere sağladığı yararlardan biridir?

Cevap : E. İçeriği desteklemesi

#9. Paydaşların işletme hakkında çevrimiçi kanallarda yayılacak biçimde iletişim ürettiği medya aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Kazanılmış medya

#10. Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Netiket

#11. Bir işletmenin Facebook hesabı aşağıdaki çevrimiçi medya türlerinden hangisidir?

Cevap : E. Sahip olunan medya

#12. Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt ile ulaşmak istediği kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayış oluşturmak ve sürdürmek için gösterilen planlı ve sürekli bir çabadır?

Cevap : E. Halkla ilişkiler

#13. Aşağıdakilerden hangisi sanal ya da online sunumlar yapmak için uygun bir yöntem değildir?

Cevap : D. TikTok

#14. Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

#15. İletişim eyleminin temelini aşağıdaki kavramlardan hangisi oluşturur?

Cevap : A. Paylaşmak

#16. Aşağıdakilerden hangisinin sunum gerçekleştirme aşamasında yapılması gerekir?

Cevap : A. Etkili iletişim yöntemlerinin kullanılması

#17. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim becerilerinden biridir?

Cevap : B. Aktif dinleme

#18. İnternet teknolojisinin karşılıklı etkileşime dayalı iletişim süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : A. Sunucu geniş yayıncılık

#19. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

#20. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -3

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -3

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -3
İşletme İletişiminde Uzmanlık Alanları

1 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

A. Broşür, bülten ve el kitapçığı
B. Telefon ve telefon sistemleri
C. Toplantılar
D. Beden dili
E. İntranet

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

2 Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

A. Fikirlerin daha ayrıntılı düşünülerek planlanabilir hâle dönüştürülebilmesi
B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi
C. Mesajlar saklanabildiği için delil olarak kullanılabilmesi
D. Emir ve direktiflerin yazılı olarak verilmesi, bu sayede etkilerinin daha fazla hissedilmesi
E. Belirlenen hataların kısa sürede düzeltilebilmesi

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

3 Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yazılı
B. Sözsüz/Simgesel
C. Bileşik
D. Sözlü
E. Sanal/uzaktan

Cevap : D. Sözlü

4 Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

A. Anlaşılmayan konuların aydınlatılabilmesi
B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi
C. Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunabilmesi
D. Geri dönüşlerin vakit kaybetmeden kontrol edilebilmesi
E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

5 Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yazılı
B. Sözsüz/simgesel
C. Bileşik
D. Sözlü
E. Uzaktan/ sanal

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

6 Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A. Yazılı
B. Bileşik
C. Sözsüz/simgesel
D. Sözlü
E. Uzaktan/sanal

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

7 Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

A. Elektronik posta
B. Telefon ve telefon sistemleri
C. Kıyafet
D. Beden dili
E. İntranet

Cevap : A. Elektronik posta

8 Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Blog
B. Chat
C. Netiket
D. Çalıştay
E. Panel

Cevap : C. Netiket

9 Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

A. Gazete
B. Dergi
C. Broşür
D. Radyo
E. Youtube

Cevap : E. Youtube

10 Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

A. Konferans
B. Yarışma
C. Panel
D. Fuar
E. Çalıştay

Cevap : D. Fuar

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!