Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -2

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -2

#1. Resmî raporlar ile resmî olmayan raporlar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

Cevap : D. Şekil şartlarına bağlılıklarından

#2. Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

#3. Projeler ilgili kurum ya da kuruluşa genellikle aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak teslim edilir?

Cevap : A. Çevrimiçi sistemler

#4. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde aşağıdan yukarıya doğru iletişimin geliştirilmesi için yönetim tarafından kullanılan yöntemler ve çeşitli uygulamalar arasında değildir?

Cevap : D. Yönetici mektupları

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

#6. Stratejik iletişimde SWOT analizi yapılırken aşağıdaki durumlardan hangisi değerlendirilmez?

Cevap : E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

#7. İletişim sürecini belgelemek isteyen bir işletme aşağıdaki işlerden hangisini yapmalıdır?

Cevap : D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi bireylerden kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

Cevap : E. Aşırı merkeziyetçilik

#9. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı olduğunun göstergesidir?

Cevap : A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması

#10. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde iletişimin etkililiğini artırmak için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

Cevap : C. Örgüt üyelerinin kullanacakları informel iletişim kanallarının tanımlanması

#11. İşletme içi iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

Cevap : E. Youtube

#13. Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Çeşitli aşamalardan oluşan

#14. İşletme iletişiminin planlamasında yer alabilecek aşağıdaki yöntem ve araçlardan hangisi etkileşim kurmada en yüksek yoğunluk sağlar?

Cevap : E. Yüz yüze görüşmeler

#15. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Elektronik posta

#16. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin temel amacı iletişimi örgüt içi, dışı, yatay, dikey ve çapraz olmak üzere tüm boyutlarda, çift yönlü ve bütünleşik yapıda stratejik olarak planlamaktır?

Cevap : B. Entegre örgütsel iletişim

#17. Teklifler aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır?

Cevap : C. Satın alma kararını verecek kişi ve gruplar

#18. Bir raporun özgün sayılması için aşağıdakilerden hangisine önem verilmiş olmalıdır?

Cevap : E. Raporu hazırlayanın kendi yorumu, yargıları ve önerilerini açık bir biçimde ifade etmesine

#19. Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sözlü

#20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının avantajları arasında yer almaz?

Cevap : C. Mesajı anında binlerce kişiye yaymak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -2

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -2
İşletme İletişimi Süreci

1 Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı olduğunun göstergesidir?

A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması
B. İletişim sürecinin düşük maliyetle hazırlanması
C. İletişim sürecinin kesintisiz sağlanması
D. İletişim sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması
E. Gönderenin mesajını istediği kaynağı kullanarak hazırlaması

Cevap : A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması

2 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişiminde bir mesaj hazırlanırken yaşanabilecek zorluklardan biri değildir?

A. Mesajın içeriğiyle ilgili kararsızlık
B. Konu veya alıcıya ilişkin bilgi eksikliği
C. Çevresel gürültü kaynakları
D. Duygusal çatışmalar
E. Fikirleri ifade etmede yaşanan sıkıntılar

Cevap : C. Çevresel gürültü kaynakları

3 Stratejik iletişimde SWOT analizi yapılırken aşağıdaki durumlardan hangisi değerlendirilmez?

A. İşletmenin güçlü yönleri
B. İşletmenin zayıf yönleri
C. Çevrede var olan veya oluşabilecek fırsatlar
D. Çevrede var olan veya oluşabilecek tehditler
E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

Cevap : E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

4 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecinde mevcut durumun saptanmasında dikkate alınması gereken kavramlardan biridir?

A. İşletmenin büyüklüğü
B. Yoğunluk
C. Kanal
D. Misyon
E. Etkililik

Cevap : D. Misyon

5 İşletme içi iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A. İç iletişimde yer alan grupların birbirlerini tanımaları doğaldır.
B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.
C. İç iletişimde, normal şartlar altında işletme dışına doğrudan çıkmayacak bilgilendirmeler gerçekleşir.
D. İç iletişim sözlü, sözsüz veya yazılı olarak gerçekleşebilir.
E. İç iletişimde gruplar arasında uyum sağlamak önemlidir.

Cevap : B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.

6 İşletme iletişim sürecinin planlamasında yer alan hangi temel grup işletmelerin çevrelerinde olumlu bir imaj ve itibara sahip olabilmesi için iletişimden yararlanır?

A. Halkla ilişkiler
B. Müşteriler
C. Kamu kurumları
D. Özel sektör kurumları
E. Yabancı sermayeli işletmeler

Cevap : A. Halkla ilişkiler

7 İşletme iletişiminin planlamasında yer alabilecek aşağıdaki yöntem ve araçlardan hangisi etkileşim kurmada en yüksek yoğunluk sağlar?

A. E-postalar
B. Web sayfaları
C. Telekonferanslar
D. Video konferanslar
E. Yüz yüze görüşmeler

Cevap : E. Yüz yüze görüşmeler

8 Aşağıdaki etkili işletme iletişimi ilkelerinden hangisi mesajın anlaşılırlığı konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiği ile ilgilidir?

A. Nezaket/Önemseme
B. Kısa ve Özlülük
C. Açıklık/Anlaşılırlık
D. Somutluk
E. Güvenilirlik

Cevap : C. Açıklık/Anlaşılırlık

9 İletişim sürecini belgelemek isteyen bir işletme aşağıdaki işlerden hangisini yapmalıdır?

A. Basınla olan ilişkilerine önem vermelidir.
B. İşletme içinde yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapmalıdır.
C. İletişimle güvenilir bilgi sunmalıdır.
D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.
E. İşletme içi etkili iletişim teknikleri eğitimleri düzenlemelidir.

Cevap : D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.

10 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecini değerlendirme kaynaklarından biri değildir?

A. Kamuoyu anketleri
B. Ürün fiyatları
C. Satış rakamları
D. Müşteri şikâyetleri
E. İşletmenin sanal ortamlardaki tıklanma ve izlenme sayısı

Cevap : B. Ürün fiyatları

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!