Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -5

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde iletişimin etkililiğini artırmak için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

Cevap : C. Örgüt üyelerinin kullanacakları informel iletişim kanallarının tanımlanması

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt ile ulaşmak istediği kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayış oluşturmak ve sürdürmek için gösterilen planlı ve sürekli bir çabadır?

Cevap : E. Halkla ilişkiler

#3. Teklifin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Etkileyici ve ikna edici olması

#4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının avantajları arasında yer almaz?

Cevap : C. Mesajı anında binlerce kişiye yaymak

#5. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde aşağıdan yukarıya doğru iletişimin geliştirilmesi için yönetim tarafından kullanılan yöntemler ve çeşitli uygulamalar arasında değildir?

Cevap : D. Yönetici mektupları

#6. Bir projenin istenen zamanda, kalitede ve bütçe sınırları içinde tamamlanmasını sağlamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?

Cevap : B. Proje planlamasının yapılmış olması

#7. Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

#8. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim becerilerinden biridir?

Cevap : B. Aktif dinleme

#9. Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sözlü

#10. Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

Cevap : E. Youtube

#11. Raporun içeriğini ve kaleme alınış tarzını etkileyeceği için aşağıdakilerden hangisinin tanımlanması önem taşır?

Cevap : B. Hedef kitlenin

#12. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Elektronik posta

#13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

#14. Bir teklifte giriş bölümü aşağıdakilerden hangisi nedeniyle önemlidir?

Cevap : C. Okuyan kişinin devamını okumak için istek duymasını sağlaması

#15. Bir yöneticinin güven oluşturması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir iletişim faaliyetidir?

Cevap : B. Çalışanların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle

#16. İletişim eyleminin temelini aşağıdaki kavramlardan hangisi oluşturur?

Cevap : A. Paylaşmak

#17. İşletme iletişimi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında gerçekleşir?

Cevap : E. İşletmenin faaliyetleri

#18. Rapor, teklif ve proje sunumundan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması büyük önem taşır?

Cevap : E. İçeriğinin etkilemesi

#19. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin temel amacı iletişimi örgüt içi, dışı, yatay, dikey ve çapraz olmak üzere tüm boyutlarda, çift yönlü ve bütünleşik yapıda stratejik olarak planlamaktır?

Cevap : B. Entegre örgütsel iletişim

#20. Aşağıdakilerden hangisi bireylerden kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

Cevap : E. Aşırı merkeziyetçilik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -5

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -5
Farklı Medya Ortamlarında İşletme İletişimi

1 Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iletişim araçları arasında yer alır?

A. Wikiler
B. Sosyal ağlar
C. Televizyon
D. Forumlar
E. Bloglar

Cevap : C. Televizyon

2 İnternet teknolojisinin karşılıklı etkileşime dayalı iletişim süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Sunucu geniş yayıncılık
B. Sunucu- nokta yayıncılık
C. Nokta-geniş yayıncılık
D. Sunucudan sunucuya
E. Servis sağlayıcıdan sunucuya

Cevap : A. Sunucu geniş yayıncılık

3 Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ile birlikte öne çıkmıştır?

A. Hız
B. Tek yönlülük
C. Kapsama alanı
D. Kitleler tarafından seçilen iletiler
E. Büyük bellek kapasitesi

Cevap : B. Tek yönlülük

4 Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın işletmelere sağladığı yararlardan biridir?

A. Satışları artırması
B. Müşteri desteği sağlaması
C. İtibarı yönetmesi
D. Müşteri ile etkileşime girmesi
E. İçeriği desteklemesi

Cevap : E. İçeriği desteklemesi

5 İşletmenin sahip olduğu ve kontrol ettiği çevrimiçi medya aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ödenen medya
B. Kazanılan medya
C. Satın alınan medya
D. Sahip olunan medya
E. Sosyal medya

Cevap : D. Sahip olunan medya

6 Bir işletmenin Facebook hesabı aşağıdaki çevrimiçi medya türlerinden hangisidir?

A. Bedava medya
B. Özel erişimi izlemek için satın alınan medya
C. Satın alınan medya
D. Kazanılan medya
E. Sahip olunan medya

Cevap : E. Sahip olunan medya

7 İşletmenin radyo spotları aşağıdaki çevrimiçi medya türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

A. Satın alınmış medya
B. Sahip olunan medya
C. Kazanılmış medya
D. Sosyal medya
E. Sosyal iş ağları

Cevap : A. Satın alınmış medya

8 Paydaşların işletme hakkında çevrimiçi kanallarda yayılacak biçimde iletişim ürettiği medya aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sahip olunan medya
B. Ödenmiş medya
C. Kazanılmış medya
D. Sosyal medya
E. Forumlar

Cevap : C. Kazanılmış medya

9 Sosyal ağlar ve marka toplulukları aracılığıyla bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin bireyler arasında iletilmesine ne ad verilir?

A. Sosyal medya
B. Blog
C. LinkedIn
D. Elektronik ağızdan ağıza
E. Microblog

Cevap : D. Elektronik ağızdan ağıza

10 Bir işletmenin sponsorlu linkleri aracılığıyla ürün ve hizmetlerinin doğrudan reklamının yapılması çevrimiçi medya türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

A. Podcastler
B. Kazanılmış medya
C. Sahip olunan medya
D. Sosyal paylaşım siteleri
E. Satın alınmış medya

Cevap : E. Satın alınmış medya

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!