Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Ünite -8

İŞL118U İşletme İletişmi Ünite -8

İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

#1. Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya kullanımının sunduğu fırsatlardan biri değildir?

Cevap : A. Örgüt içi interaktif olmayan bir iletişim ortamı oluşturması

#2. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi engelleyen bireylerden kaynaklanan unsurlardan biridir?

Cevap : B. Semantik faktörler

#3. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde iletişimin etkililiğini artırmak için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

Cevap : C. Örgüt üyelerinin kullanacakları informel iletişim kanallarının tanımlanması

#4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Cevap : D. Uzmanlaşma

#5. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısından kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

Cevap : B. Dinleme yetersizliği

#6. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde aşağıdan yukarıya doğru iletişimin geliştirilmesi için yönetim tarafından kullanılan yöntemler ve çeşitli uygulamalar arasında değildir?

Cevap : D. Yönetici mektupları

#7. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin temel amacı iletişimi örgüt içi, dışı, yatay, dikey ve çapraz olmak üzere tüm boyutlarda, çift yönlü ve bütünleşik yapıda stratejik olarak planlamaktır?

Cevap : B. Entegre örgütsel iletişim

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının avantajları arasında yer almaz?

Cevap : C. Mesajı anında binlerce kişiye yaymak

#9. Aşağıdakilerden hangisi bireylerden kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

Cevap : E. Aşırı merkeziyetçilik

#10. Aşağıdakilerden hangisi örgütte iletişim sisteminin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için benimsenmesi gereken ilkelerden biri değildir?

Cevap : E. Yüksek denetim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Ünite -8

İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Ünite -8

İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -8
İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

1 Aşağıdakilerden hangisi bireylerden kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

A. Savunmacılık
B. Filtreleme
C. Semantik bariyerler
D. Kültürel farklılıklar
E. Aşırı merkeziyetçilik

Cevap : E. Aşırı merkeziyetçilik

2 Aşağıdakilerden hangisi iletişimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A. Empati
B. Tekrar
C. Kullanılan dilin sadeleştirilmesi
D. Uzmanlaşma
E. Etken ve katılımcı bir dinleyici olma

Cevap : D. Uzmanlaşma

3 Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde aşağıdan yukarıya doğru iletişimin geliştirilmesi için yönetim tarafından kullanılan yöntemler ve çeşitli uygulamalar arasında değildir?

A. Açık kapı politikası
B. Sosyal gruplara katılım
C. Danışmanlık
D. Yönetici mektupları
E. Çalışan toplantıları

Cevap : D. Yönetici mektupları

4 Aşağıdakilerden hangisi örgütte iletişim sisteminin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için benimsenmesi gereken ilkelerden biri değildir?

A. Tam katılım
B. Motivasyon
C. Liderlik
D. Sürekli gelişme ve güven ortamı yaratma
E. Yüksek denetim

Cevap : E. Yüksek denetim

5 Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde iletişimin etkililiğini artırmak için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

A. İletişim kanallarının örgüt üyeleri tarafından iyi bilinmesi
B. İletişim hatlarında kesintilere fırsat verilmemesi
C. Örgüt üyelerinin kullanacakları informel iletişim kanallarının tanımlanması
D. İletişim kanallarının mümkün olduğu kadar kısa ve direkt olması
E. Her iletişimin doğrulayıcı olması

Cevap : C. Örgüt üyelerinin kullanacakları informel iletişim kanallarının tanımlanması

6 Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısından kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

A. Otorite yapısı
B. Dinleme yetersizliği
C. İşte uzmanlaşma
D. Fazla mesaj yükü
E. Zaman darlığı veya baskısı

Cevap : B. Dinleme yetersizliği

7 Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin temel amacı iletişimi örgüt içi, dışı, yatay, dikey ve çapraz olmak üzere tüm boyutlarda, çift yönlü ve bütünleşik yapıda stratejik olarak planlamaktır?

A. Empatik iletişim
B. Entegre örgütsel iletişim
C. Çapraz iletişim
D. Diyalojik iletişim
E. Etkin iletişim

Cevap : B. Entegre örgütsel iletişim

8 Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya kullanımının sunduğu fırsatlardan biri değildir?

A. Örgüt içi interaktif olmayan bir iletişim ortamı oluşturması
B. Daha kısa sürede daha fazla kişiye ulaşılması
C. İzleyicilerle anında iletişim kurulması
D. Daha samimi bir ortam yaratarak örgütteki
farklı kademelerde yer alan çalışanlar arasındaki mesafeyi sınırlandırması
E. Haber kaynağına ulaşabilmeyi kolaylaştırması

Cevap : A. Örgüt içi interaktif olmayan bir iletişim ortamı oluşturması

9 Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının avantajları arasında yer almaz?

A. Çift yönlü iletişim sağlamak
B. İstenen kitleye hızlı ulaşmak
C. Mesajı anında binlerce kişiye yaymak
D. Etkili geri bildirim sağlamak
E. Ekonomik bir iletişim sağlamak

Cevap : C. Mesajı anında binlerce kişiye yaymak

10 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi engelleyen bireylerden kaynaklanan unsurlardan biridir?

A. Zaman baskısı
B. Semantik faktörler
C. Fazla mesaj yükü
D. Formal iletişim kanalları
E. İletişim kanallarının işlememesi

Cevap : B. Semantik faktörler

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!