Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -8

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

#2. Bir işletmenin sponsorlu linkleri aracılığıyla ürün ve hizmetlerinin doğrudan reklamının yapılması çevrimiçi medya türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

Cevap : E. Satın alınmış medya

#3. Paydaşların işletme hakkında çevrimiçi kanallarda yayılacak biçimde iletişim ürettiği medya aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Kazanılmış medya

#4. Bir işletmenin Facebook hesabı aşağıdaki çevrimiçi medya türlerinden hangisidir?

Cevap : E. Sahip olunan medya

#5. Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

#6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı olduğunun göstergesidir?

Cevap : A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması

#7. Stratejik iletişimde SWOT analizi yapılırken aşağıdaki durumlardan hangisi değerlendirilmez?

Cevap : E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

#8. Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Netiket

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda dinleyicinin ilgisini çekecek bir açılış için uygun değildir?

Cevap : B. Merak ettikleri konuları sormak

#10. Aşağıdakilerden hangisi sunum korkusuyla ve heyecanla başa çıkabilmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Cevap : E. Sunum yapma fikrini zihinden atmak

#11. İletişim sürecini belgelemek isteyen bir işletme aşağıdaki işlerden hangisini yapmalıdır?

Cevap : D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.

#12. Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

Cevap : E. Çalıştay

#13. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

#14. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın işletmelere sağladığı yararlardan biridir?

Cevap : E. İçeriği desteklemesi

#15. İşletme iletişiminin planlamasında yer alabilecek aşağıdaki yöntem ve araçlardan hangisi etkileşim kurmada en yüksek yoğunluk sağlar?

Cevap : E. Yüz yüze görüşmeler

#16. Aşağıdakilerden hangisi sunumun planlama aşamasında gerçekleştirilecek bir çalışmadır?

Cevap : E. Sunum amacının belirlenmesi

#17. Aşağıdakilerden hangisi konuşma sırasında mesajın etkisini büyük ölçüde artırabilir?

Cevap : C. Doğru zamanlanmış duraklamalar yapmak

#18. İnternet teknolojisinin karşılıklı etkileşime dayalı iletişim süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : A. Sunucu geniş yayıncılık

#19. İşletme içi iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlığındayken dikkate alınması gereken sunum unsurlarından biri değildir?

Cevap : A. Sunum anı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -8

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -8
İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

1 Aşağıdakilerden hangisi bireylerden kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

A. Savunmacılık
B. Filtreleme
C. Semantik bariyerler
D. Kültürel farklılıklar
E. Aşırı merkeziyetçilik

Cevap : E. Aşırı merkeziyetçilik

2 Aşağıdakilerden hangisi iletişimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A. Empati
B. Tekrar
C. Kullanılan dilin sadeleştirilmesi
D. Uzmanlaşma
E. Etken ve katılımcı bir dinleyici olma

Cevap : D. Uzmanlaşma

3 Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde aşağıdan yukarıya doğru iletişimin geliştirilmesi için yönetim tarafından kullanılan yöntemler ve çeşitli uygulamalar arasında değildir?

A. Açık kapı politikası
B. Sosyal gruplara katılım
C. Danışmanlık
D. Yönetici mektupları
E. Çalışan toplantıları

Cevap : D. Yönetici mektupları

4 Aşağıdakilerden hangisi örgütte iletişim sisteminin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için benimsenmesi gereken ilkelerden biri değildir?

A. Tam katılım
B. Motivasyon
C. Liderlik
D. Sürekli gelişme ve güven ortamı yaratma
E. Yüksek denetim

Cevap : E. Yüksek denetim

5 Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde iletişimin etkililiğini artırmak için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

A. İletişim kanallarının örgüt üyeleri tarafından iyi bilinmesi
B. İletişim hatlarında kesintilere fırsat verilmemesi
C. Örgüt üyelerinin kullanacakları informel iletişim kanallarının tanımlanması
D. İletişim kanallarının mümkün olduğu kadar kısa ve direkt olması
E. Her iletişimin doğrulayıcı olması

Cevap : C. Örgüt üyelerinin kullanacakları informel iletişim kanallarının tanımlanması

6 Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısından kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

A. Otorite yapısı
B. Dinleme yetersizliği
C. İşte uzmanlaşma
D. Fazla mesaj yükü
E. Zaman darlığı veya baskısı

Cevap : B. Dinleme yetersizliği

7 Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin temel amacı iletişimi örgüt içi, dışı, yatay, dikey ve çapraz olmak üzere tüm boyutlarda, çift yönlü ve bütünleşik yapıda stratejik olarak planlamaktır?

A. Empatik iletişim
B. Entegre örgütsel iletişim
C. Çapraz iletişim
D. Diyalojik iletişim
E. Etkin iletişim

Cevap : B. Entegre örgütsel iletişim

8 Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya kullanımının sunduğu fırsatlardan biri değildir?

A. Örgüt içi interaktif olmayan bir iletişim ortamı oluşturması
B. Daha kısa sürede daha fazla kişiye ulaşılması
C. İzleyicilerle anında iletişim kurulması
D. Daha samimi bir ortam yaratarak örgütteki
farklı kademelerde yer alan çalışanlar arasındaki mesafeyi sınırlandırması
E. Haber kaynağına ulaşabilmeyi kolaylaştırması

Cevap : A. Örgüt içi interaktif olmayan bir iletişim ortamı oluşturması

9 Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının avantajları arasında yer almaz?

A. Çift yönlü iletişim sağlamak
B. İstenen kitleye hızlı ulaşmak
C. Mesajı anında binlerce kişiye yaymak
D. Etkili geri bildirim sağlamak
E. Ekonomik bir iletişim sağlamak

Cevap : C. Mesajı anında binlerce kişiye yaymak

10 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi engelleyen bireylerden kaynaklanan unsurlardan biridir?

A. Zaman baskısı
B. Semantik faktörler
C. Fazla mesaj yükü
D. Formal iletişim kanalları
E. İletişim kanallarının işlememesi

Cevap : B. Semantik faktörler

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!