Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -7

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -7

#1. Aşağıdakilerden hangisi sanal ya da online sunumlar yapmak için uygun bir yöntem değildir?

Cevap : D. TikTok

#2. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Elektronik posta

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun ana gövdesinde konular arası geçiş yaparken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Cevap : D. Mizah

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişiminde bir mesaj hazırlanırken yaşanabilecek zorluklardan biri değildir?

Cevap : C. Çevresel gürültü kaynakları

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecinde mevcut durumun saptanmasında dikkate alınması gereken kavramlardan biridir?

Cevap : D. Misyon

#6. Sosyal ağlar ve marka toplulukları aracılığıyla bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin bireyler arasında iletilmesine ne ad verilir?

Cevap : D. Elektronik ağızdan ağıza

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

#8. İşletmenin radyo spotları aşağıdaki çevrimiçi medya türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

Cevap : A. Satın alınmış medya

#9. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ile birlikte öne çıkmıştır?

Cevap : B. Tek yönlülük

#10. Aşağıdakilerden hangisi öz güvenin kazanılması için yapılacak çalışmalardan biri değildir?

Cevap : A. Sert bir öz eleştiri yapmak

#11. Sınıf ya da konferans ortamında yaygın olarak kullanılan sunum türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Monolog

#12. İşletme iletişim sürecinin planlamasında yer alan hangi temel grup işletmelerin çevrelerinde olumlu bir imaj ve itibara sahip olabilmesi için iletişimden yararlanır?

Cevap : A. Halkla ilişkiler

#13. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecini değerlendirme kaynaklarından biri değildir?

Cevap : B. Ürün fiyatları

#14. Aşağıdakilerden hangisinin sunum gerçekleştirme aşamasında yapılması gerekir?

Cevap : A. Etkili iletişim yöntemlerinin kullanılması

#15. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iletişim araçları arasında yer alır?

Cevap : C. Televizyon

#16. Aşağıdaki etkili işletme iletişimi ilkelerinden hangisi mesajın anlaşılırlığı konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiği ile ilgilidir?

Cevap : C. Açıklık/Anlaşılırlık

#17. Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

Cevap : E. Youtube

#18. Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sözlü

#19. Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

#20. İşletmenin sahip olduğu ve kontrol ettiği çevrimiçi medya aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sahip olunan medya

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -7

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -7

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -7

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -7
Sözlü ve Online Sunum Hazırlanması

1 Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlığındayken dikkate alınması gereken sunum unsurlarından biri değildir?

A. Sunum anı
B. Sunum organizasyonunun sahibi
C. Sunum organizasyonunun gerekçesi
D. Dinleyici özellikleri
E. Diğer konuşmacılar

Cevap : A. Sunum anı

2 Sınıf ya da konferans ortamında yaygın olarak kullanılan sunum türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Moderatör destekli
B. Doğaçlama
C. Monolog
D. Etkileşimli
E. Diyalog içeren

Cevap : C. Monolog

3 Aşağıdakilerden hangisi sunumun planlama aşamasında gerçekleştirilecek bir çalışmadır?

A. Etkili iletişim yöntemlerinin kullanımı
B. Sunumun giriş bölümünün oluşturulması
C. Görsel malzemelerin hazırlanması
D. Konuşma metninin yazılması
E. Sunum amacının belirlenmesi

Cevap : E. Sunum amacının belirlenmesi

4 Aşağıdakilerden hangisinin sunum gerçekleştirme aşamasında yapılması gerekir?

A. Etkili iletişim yöntemlerinin kullanılması
B. Hedef kitle analizinin yapılması
C. Görsel malzemelerin hazırlanması
D. Konuşma metninin yazılması
E. Sunum amacının belirlenmesi

Cevap : A. Etkili iletişim yöntemlerinin kullanılması

5 Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda dinleyicinin ilgisini çekecek bir açılış için uygun değildir?

A. Sunum konusunun ne olduğunu açıklamak
B. Merak ettikleri konuları sormak
C. Güven kazanmak
D. Dinleyicilerle bağ kurmak
E. Dinleyicileri ilgilenmeleri için motive etmek

Cevap : B. Merak ettikleri konuları sormak

6 Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun ana gövdesinde konular arası geçiş yaparken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A. Kişisel deneyimler
B. Alıntılar
C. Tarihsel öyküler
D. Mizah
E. Örneklemeler

Cevap : D. Mizah

7 Aşağıdakilerden hangisi sunum korkusuyla ve heyecanla başa çıkabilmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A. Hazırlık ve prova yapmak
B. Heyecanı avantaja dönüştürmek
C. Korkuyu tanımlamak
D. Olumlu bir zihinsel tutum oluşturmak
E. Sunum yapma fikrini zihinden atmak

Cevap : E. Sunum yapma fikrini zihinden atmak

8 Aşağıdakilerden hangisi öz güvenin kazanılması için yapılacak çalışmalardan biri değildir?

A. Sert bir öz eleştiri yapmak
B. Sorunlardan yakınmak yerine çözüm arayışına gitmek
C. Kendinizi sakinleştirmenin yollarını bulmak
D. Gevşemek için kendinize vakit ayırmak
E. Bağımsız ve rahat olabilmek için bireysel çalışmak

Cevap : A. Sert bir öz eleştiri yapmak

9 Aşağıdakilerden hangisi konuşma sırasında mesajın etkisini büyük ölçüde artırabilir?

A. Ses perdesini değiştirmemek
B. Hızlı konuşmak
C. Doğru zamanlanmış duraklamalar yapmak
D. Göz temasından kaçınmak
E. Tekdüze konuşmak

Cevap : C. Doğru zamanlanmış duraklamalar yapmak

10 Aşağıdakilerden hangisi sanal ya da online sunumlar yapmak için uygun bir yöntem değildir?

A. Webinar
B. Podcast
C. Webcast
D. TikTok
E. Virtual meeting

Cevap : D. TikTok

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!