auzefGöç ve Sosyal HizmetSosyal Hizmet

Göç ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-2

Göç ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-2

#1. Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerin kurduğu dernekler 2013 yılı itibariyle kaç tanedir?

Cevap : A) 150

#2. Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan değildir?

Cevap : B) Siyasi partilerin kutuplaşmasını sağlamak

#3. Göçmenlerin dayanışma ağının bir parçası olması için yine göçmenler tarafından kurulan sivil toplum örgütleridir Aşağıdakilerden hangisi bu dayanışma ağlarından değildir?

Cevap : D) Aile şirketi

#4. Dayanışma ağları; akrabalık, hemşerilik, siyasi görüş, etnik kimlik, dini aidiyet gibi daha dar ağlardan oluşabileceği gibi köken ülkeden gelmek gibi …………… bir ağlardan da oluşabilir. Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : C) Daha geniş

#5. Türkiye'de Suriyeli göçmenlerle ilgili en kapsamlı ve güncel araştırmayı hangi kurum tarafından yapılmıştır?

Cevap : C) Hacettepe üniversitesi göç ve siyaset araştırmaları merkezi


#6. Toplumsal kabul , bir ülkenin …………… koşullarıyla doğrudan ilgilidir. Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : B) Sosyo -Politik

#7. ''……………..'' içerisinde çıkış ve varış ülke politikalarına, erki elinde bulunduranlara etki edebilen politik hareketleri, politik kurumsallaşmayı, buralardaki toplumsal liderleri barındırmaktadır. Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : A) Politik ulus aşırılık

#8. "……………" tedarikçi ağlarına sahip girişimcileri, ulus-devlet sınırlarını geçen Pazar ve sermayeyi içermektedir. Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : C) Ekonomik ulus aşırılık

#9. Ulus aşırıcılık yaklaşımı, bizim “göçmen”i bir ……… konumlandırmamızı sağladığı için önemlidir. Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : E) Özne olarak

#10. Aşağıdakilerden hangi göçmenlerin göç sırasında karşılaştığı streslerden biri değildir?

Cevap : E) Uygun yaşam koşulları


#11. Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan değildir?

Cevap : D) Hükümet politikalarının uygulanmasında aracı olmak

#12. ''………….''., ulusal kimlik inşasına yönelik her türlü aktiviteler, kutlamalar ve eğlenceler vardır. Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : B) Kültürel ulus aşırılık

#13. ''……..'' yalnızca coğrafi anlamda bir hareketlilikten ibaret olmayıp, hem göç veren ülke ile göç alan ülkeyi, hem de göçmenlerin kendilerini bu iki ulusal alandaki kişiler, kurumlar ve süreçler ile ilişkili hale getiren çok daha geniş kapsamlı bir hareketliliği içinde barından bir olgudur. Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : D) Göç

#14. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre Suriyelileri ''zulümden kaçan insanlar'' olarak görenlerin oranı ne kadardır?

Cevap : D) t

#15. "Bütünün unsurları arasında bulunan uygunluk ve ahenge denir." Yukarıda tanımlanan terim nedir?

Cevap : E) Uyum


#16. Uyum süreci bireyin yeni çevresiyle uyum süreci bireyin yeni çevresiyle dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bunu sürdürebilmesidir.

Cevap : A) Doğru

#17. Ulus aşırı sosyal alanlar ne kadar çeşitli ve uzun mesafe ise, o kadar çok oranda göçmenlere kendi ülkelerinde aktifliklerini sürdürmelerine olanak vermektedir.

Cevap : A) Doğru

#18. Ulus aşırıcılık yaklaşımına göre, göçmenler her iki ülkeyle bağlarını korurlar.

Cevap : A) Doğru

#19. Göç edenler göç ettikleri ülkelerle köken ülkeleri arasında akrabalık ve dostluk bağlarını oluşturan kişilerarası bağlar inşa etmezler.

Cevap : B) Yanlış

#20. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri tarafından refah uygulamalarına katılarak bir kısmının yapıldığı uygulamalardan değildir?

Cevap : C) Ticaret yapmak


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Göç ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-2

1- Uyum süreci bireyin yeni çevresiyle uyum süreci bireyin yeni çevresiyle dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bunu sürdürebilmesidir.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

2- Aşağıdakilerden hangi göçmenlerin göç sırasında karşılaştığı streslerden biri değildir?

A) Travmatik yaşantılar
B) Psikolojik şiddet
C) Fiziksel şiddet
D) Taciz
E) Uygun yaşam koşulları

Cevap : E) Uygun yaşam koşulları

3- “……………” tedarikçi ağlarına sahip girişimcileri, ulus-devlet sınırlarını geçen Pazar ve sermayeyi içermektedir.
Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Politik ulus aşırılık
B) Kültürel ulus aşırılık
C) Ekonomik ulus aşırılık
D) Hepsi
E) Hiçbiri

Cevap : C) Ekonomik ulus aşırılık

4- ”……………..” içerisinde çıkış ve varış ülke politikalarına, erki elinde bulunduranlara etki edebilen politik hareketleri, politik kurumsallaşmayı, buralardaki toplumsal liderleri barındırmaktadır.
Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Politik ulus aşırılık
B) Kültürel ulus aşırılık
C) Ekonomik ulus aşırılık
D) Hepsi
E) Hiçbiri

Cevap : A) Politik ulus aşırılık

5- ”………….”., ulusal kimlik inşasına yönelik her türlü aktiviteler, kutlamalar ve eğlenceler vardır.
Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Politik ulus aşırılık
B) Kültürel ulus aşırılık
C) Ekonomik ulus aşırılık
D) Hepsi
E) Hiçbiri

Cevap : B) Kültürel ulus aşırılık

6- Ulus aşırı sosyal alanlar ne kadar çeşitli ve uzun mesafe ise, o kadar çok oranda göçmenlere kendi ülkelerinde aktifliklerini sürdürmelerine olanak vermektedir.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

7- Ulus aşırıcılık yaklaşımına göre, göçmenler her iki ülkeyle bağlarını korurlar.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

8- Göç edenler göç ettikleri ülkelerle köken ülkeleri arasında akrabalık ve dostluk bağlarını oluşturan kişilerarası bağlar inşa etmezler.

A) Doğru
B) Yanlış

Cevap : B) Yanlış

9- ”……..” yalnızca coğrafi anlamda bir hareketlilikten ibaret olmayıp, hem göç veren ülke ile göç alan ülkeyi, hem de göçmenlerin kendilerini bu iki ulusal alandaki kişiler, kurumlar ve süreçler ile ilişkili hale getiren çok daha geniş kapsamlı bir hareketliliği içinde barından bir olgudur.
Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Mülteci
B) Sosyal hizmetler
C) İnsan ticareti
D) Göç

Cevap : D) Göç

10- Ulus aşırıcılık yaklaşımı, bizim “göçmen”i bir ……… konumlandırmamızı sağladığı için önemlidir.
Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Nesne olarak
B) Sorun olarak
C) Suçlu olarak
D) Potansiyel iş gücü olarak
E) Özne olarak

Cevap : E) Özne olarak

11- Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan değildir?

A) Devlet iktidarını kontrol etmek
B) Katılım düzeyini yükseltmek
C) Demokratik tutumları geliştirmek
D) Hükümet politikalarının uygulanmasında aracı olmak
E) Kutuplaştırmaları yumuşatmak

Cevap : D) Hükümet politikalarının uygulanmasında aracı olmak

12- Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan değildir?

A) Yeni siyasi liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynamak
B) Siyasi partilerin kutuplaşmasını sağlamak
C) Bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yaymak
D) Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu arttırmak
E) Yeni fikirler geliştirmek yayılmasını sağlamak

Cevap : B) Siyasi partilerin kutuplaşmasını sağlamak

13- Göçmenlerin dayanışma ağının bir parçası olması için yine göçmenler tarafından kurulan sivil toplum örgütleridir Aşağıdakilerden hangisi bu dayanışma ağlarından değildir?

A) Akrabalık
B) Hemşerilik
C) Siyasi görüş
D) Aile şirketi
E) Etnik kimlik

Cevap : D) Aile şirketi

14- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri tarafından refah uygulamalarına katılarak bir kısmının yapıldığı uygulamalardan değildir?

A) Dil ve Uyum kursları
B) Psiko- Eğitim çalışmaları
C) Ticaret yapmak
D) Yaşlı bakımının sağlanması
E) Hukuki danışmanlık

Cevap : C) Ticaret yapmak

15- Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenlerin kurduğu dernekler 2013 yılı itibariyle kaç tanedir?

A) 150
B) 1000
C) 500
D) 300
E) 2000

Cevap : A) 150

16- Dayanışma ağları; akrabalık, hemşerilik, siyasi görüş, etnik kimlik, dini aidiyet gibi daha dar ağlardan oluşabileceği gibi köken ülkeden gelmek gibi …………… bir ağlardan da oluşabilir.
Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Daha dar
B) Daha az
C) Daha geniş
D) Hepsi
E) Hiçbiri

Cevap : C) Daha geniş

17- Toplumsal kabul , bir ülkenin …………… koşullarıyla doğrudan ilgilidir.
Yukarıdaki boşlua uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Turistik bölge
B) Sosyo -Politik
C) Kültürel
D) Ekonomik
E) Kırsal

Cevap : B) Sosyo -Politik

18- “Bütünün unsurları arasında bulunan uygunluk ve ahenge denir.”
Yukarıda tanımlanan terim nedir?

A) Eşitlik
B) Demokrasi
C) Çok kültürcülük
D) Kaynaşma
E) Uyum

Cevap : E) Uyum

19- Türkiye’de Suriyeli göçmenlerle ilgili en kapsamlı ve güncel araştırmayı hangi kurum tarafından yapılmıştır?

A) Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı
B) İçişleri bakanlığı
C) Hacettepe üniversitesi göç ve siyaset araştırmaları merkezi
D) Gazi üniversitesi
E) BM

Cevap : C) Hacettepe üniversitesi göç ve siyaset araştırmaları merkezi

20- Türkiye’de yapılan araştırmaya göre Suriyelileri ”zulümden kaçan insanlar” olarak görenlerin oranı ne kadardır?

A) %26
B) %50
C) %10
D) %74
E) %90

Cevap : D) %74

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Göç ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!